Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Į šių me­tų mė­ne­sių pin­ti­nę įdė­tas sep­tin­tas – lie­pos obuo­lys. Sa­vo­jo su­no­ki­mo lau­kia aš­tun­ta­sis – rug­pjū­tis. Kve­pia jis ru­de­niu, ta­ry­tum sa­vo­tiš­ka ru­dens amor­ti­za­ci­ja...

Su­si­ti­kus pa­žįs­ta­mą daž­niau­sias klau­si­mas po „kaip gy­ve­ni?“ – „ar jau atos­to­ga­vai?“. Tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos atos­to­gos, ar bent jų da­lis – va­sa­rą. Kaip jos pra­eis, ar pra­ėjo, la­biau­siai pri­klau­so tik nuo mū­sų pa­čių. Tie­sa – dar ir nuo ga­li­my­bių...

 

Lie­pos 29-ąją skan­di­na­vų tau­tos gar­bi­no aud­rų ir der­liaus die­vą To­rą. Įve­dus krikš­čio­ny­bę, ši die­na su­ta­pa­tin­ta su šv. Mor­tos var­du­vė­mis. Šv. Mor­ta bu­vo Ma­ri­jos Mag­da­lie­tės se­suo. Se­nie­ji raš­tai by­lo­ja, kad ji la­bai rū­pi­no­si sve­čių pa­tar­na­vi­mu, dėl to da­bar liau­dy­je va­di­na­ma šei­mi­nin­kių glo­bė­ja.

O ir lai­kas per Mor­tos var­du­ves – šei­mi­nin­ka­vi­mo įkarš­tis ruo­šiant at­sar­gas žie­mai. In­ter­ne­te mir­ga agur­kų, po­mi­do­rų, įvai­rių ki­tų dar­žo­vių kon­ser­va­vi­mo re­cep­tai...

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Klai­pė­do­je nu­griau­dė­jo Jū­ros die­na. Jo­je bu­vo ne vie­nas uk­mer­giš­kis. Ir ne tik kaip – žiū­ro­vas, bet ir kaip da­ly­vis. Uk­mer­gės jū­rų skau­tai da­ly­va­vo bur­lai­vių pa­ra­de.

Ta­čiau pa­gal ka­len­do­rių Jū­ros šven­tė mi­ni­ma šią sa­vai­tę, lie­pos 30-ąją. Pir­mo­ji to­kia šven­tė uos­ta­mies­ty­je su­reng­ta 1934 m. Ją or­ga­ni­za­vo įvai­rios jū­ri­nės or­ga­ni­za­ci­jos, taip siek­ta ir da­bar sie­kia­ma pa­ro­dy­ti jū­ros reikš­mę vi­sai vals­ty­bei.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę links­my­bės vy­ko ne tik pa­jū­ry­je, bet ir Aukš­tai­ti­jo­je – kai­my­nai anykš­tė­nai šven­tė Mies­to šven­tę, Za­ra­sų kraš­te griau­dė­jo mu­zi­kos fes­ti­va­lis.

Ne­trūks griaus­min­gų ren­gi­nių Lie­tu­vo­je ir šį sa­vait­ga­lį. Ne be rei­ka­lo – tu­ri­me sku­bėt su­si­griebt vi­są li­ku­sį pas­ku­ti­nio va­sa­ros mė­ne­sio ža­ve­sį.

Kas­met pas­ku­ti­nį lie­pos penk­ta­die­nį mi­ni­ma vi­siš­kai ne­se­niai ka­len­do­riuo­se taip pa­va­din­ta Sis­te­mų ad­mi­nist­ra­to­riaus die­na. Sis­te­mos ad­mi­nist­ra­to­rius – tai as­muo, be­si­rū­pi­nan­tis įmo­nės vi­di­niu ir iš­ori­niu tin­klu. Šiai pro­fe­si­jai pri­ski­ria­mi ir elek­tro­ni­nio paš­to ser­ve­rių ad­mi­nist­ra­to­riai, duo­me­nų ba­zių ad­mi­nist­ra­to­riai, te­le­fo­no sis­te­mų ir bal­so paš­to ad­mi­nist­ra­to­riai.

Šis sek­ma­die­nis taip pat tu­ri sa­vo pro­gą. Tik jau vi­sai ki­to­kią – at­ke­lia­vu­sią iš pro­tė­vių lai­kų. Rug­pjū­čio 2-oji – Uba­gų die­na. Liau­dy­je bu­vo pa­pli­tu­si tra­di­ci­ja tą­dien pir­mo­jo der­liaus duo­na ir ki­tais pro­duk­tais pa­vai­šin­ti varg­šus.

Krikš­čio­ny­bės lai­kais šią die­ną šven­čia­ma Šv. Mer­ge­lės an­ge­liš­ko­sios šven­tė, o vie­nuo­liai pran­ciš­ko­nai ją va­di­na Por­ciun­ku­le. Tai mies­te­lis Ita­li­jo­je, kur XIII a. šv. Pran­ciš­kus Asy­žie­tis įstei­gė pir­mą­jį Ma­žų­jų bro­lių pran­ciš­ko­nų vie­nuo­ly­ną.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Daugiau šioje kategorijoje:

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Kaip vertinate R. Karbauskio pasitraukimą iš Seimo?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų