Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Trum­pam, kaip ir ki­ti va­sa­ros mė­ne­siai, ap­si­sto­jęs rug­pjū­tis – vi­sai ne­šykš­tus. Tik at­ke­lia­vo, o sau­lės gla­mo­nės, karš­tis ir ap­lin­kui ple­ve­nan­ti atos­to­gų nuo­tai­ka lie­jas per kraš­tus. Graibs­to­mi le­dai, šal­ti gė­ri­mai, nuo kait­ros ban­do­ma gel­bė­tis skė­čiais, sku­ba­ma pa­pil­dy­ti au­to­mo­bi­lių kon­di­cio­nie­rius, o mau­dy­nių mė­gė­jai mirks­ta mū­sų Šven­to­jo­je. Die­na ar va­ka­ras – jos pa­kran­tės da­bar vi­suo­met ai­di nuo uk­mer­giš­kių šur­mu­lio.

 

Dau­ge­liui įpras­ta atos­to­gau­ti va­sa­rą. Jei se­niau bu­vo ma­din­ga vyk­ti il­sė­tis sve­tur ir įsta­bių aki­mir­kų ieš­ko­ti kuo to­liau, da­bar vis dau­giau tau­tie­čių at­ran­da... sa­vą­ją Lie­tu­vą. Su jos gam­ta, na­cio­na­li­niais ir pra­mo­gau­ti su­kur­tais par­kais, dva­rais, dvi­ra­čių marš­ru­tais per įdo­mius ob­jek­tus, pa­čio­mis įvai­riau­sio­mis vie­ti­niams tu­ris­tams bei sve­čiams siū­lo­mo­mis pra­mo­go­mis...  

Į Lie­tu­vą ke­liau­to­jų dė­me­sys at­krei­pia­mas nau­jau­sia­me Eu­ro­pos ke­lio­nių ko­mi­si­jos skait­me­ni­nia­me žur­na­le, kvie­čian­čia­me ap­lan­ky­ti Eu­ro­pą. Tarp tu­ris­ti­nių pra­mo­gų bei ob­jek­tų pri­sta­to­mos ir mū­sų ša­lies įdo­my­bės – mu­zie­jai, gam­tos pa­min­klai, pa­plū­di­miai, kul­tū­ros fes­ti­va­liai ir ki­tos.

Čia, be­je, ar­tė­jant ru­dens se­zo­nui, Lie­tu­va va­di­na­ma tur­tin­ga gry­bų ša­li­mi, o gry­ba­vi­mas pas mus esą pri­lygs­tan­tis dar vie­nai olim­pi­nei ša­kai. Kvie­čia­ma su­si­pa­žin­ti su nau­jo­ve Birš­to­ne, kur ne­se­niai ati­da­ry­tas mi­ne­ra­li­nio van­dens ga­ri­ni­mo bokš­tas. Tai pir­ma­sis to­kio po­bū­džio sta­ti­nys Lie­tu­vo­je, ku­ris su­ku­ria jū­ros kli­ma­tą ir ge­ri­na svei­ka­tą. Pa­si­mė­gau­ti svei­ka­tai nau­din­go­mis pro­ce­dū­ro­mis lan­ky­to­jai ga­li ne­mo­ka­mai.

O štai Anykš­čių re­gio­ni­nia­me par­ke šį penk­ta­die­nį ati­da­ro­mas uni­ka­liu va­di­na­mas Me­džių la­jų ta­kas. Jis me­džių vir­šū­nė­mis vin­giuo­ja 300 met­rų ir ve­da į 35 met­rų aukš­čio bokš­tą, nuo ku­rio ga­li­ma ap­žvelg­ti Anykš­čių ši­le­lį, pa­si­gro­žė­ti Šven­to­sios upe, pa­si­vaikš­čio­ti tarp me­džių la­jų. Ta­kas įreng­tas pa­gal pro­jek­tą, ku­rį ini­ci­ja­vo ir vyk­dė Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos kar­tu su Anykš­čių re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja. Skir­ta 2,5 mln. eu­rų pa­ra­ma. Iš­vys­ti šią kai­my­nų su­kur­tą nau­jo­vę ne­kan­trau­ja ir uk­mer­giš­kiai.

Tu­ris­tams sve­tin­gas ir mū­sų kraš­tas. Įdo­miai Uk­mer­gės ra­jo­nas bu­vo pri­sta­ty­tas sa­vait­ga­lį ro­dy­to­je „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Gy­ve­nu čia“. Žiū­ro­vai su­ži­no­jo apie mū­sų są­sa­jas su da­bar­ti­nia­me Vep­rių kraš­te dar prieš pa­go­ny­bę gy­ve­nu­sio­mis gen­ti­mis, šian­dien čia įsi­kū­ru­sius ir ku­rian­čius ži­no­mus ša­lies žmo­nes. Ra­jo­ną gar­si­na kal­vys­tės tra­di­ci­jos, o kad Uk­mer­gė tarp­tau­ti­niu mas­tu pri­pa­žin­ta dar ir kaip itin pa­trauk­li in­ves­tuo­ti, lai­do­je pri­mi­nė me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas.    

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar manote, kad karantinas jau turėtų būti nutrauktas
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų