2011 m. birželio 14 d., ANTRADIENIS, Nr. 45 Veprius garsina Sekminės

Tris die­nas Vep­riai bu­vo ta­pę ka­ta­li­kų su­si­bū­ri­mo vie­ta. Čia vy­ko Šv. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ro­ži­nio Ka­ra­lie­nės pa­ra­pi­jos Sek­mi­nių šven­tės. Kas­met į Sek­mi­nes Vep­riuo­se su­si­ren­ka tūks­tan­čiai mal­di­nin­kų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kryžiaus kelio ilgis – apie 5 kilometrai, eidami juo tikintieji maldai stabteli prie koplytėlių.

 

Vep­rių se­niū­nė Da­lė Ur­bo­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad tra­di­ci­nėms šven­tėms reng­tis pra­de­da prieš ke­lias sa­vai­tes – kuo­met pra­si­de­da di­die­ji mies­te­lio gra­ži­ni­mo­si dar­bai – pa­ke­lių šie­na­vi­mas, gy­vat­vo­rių kar­py­mas, gė­ly­nų įren­gi­mas, šiukš­lių rin­ki­mas. Sa­vait­ga­lį prieš pat mi­šias dar pa­pil­do­mai ap­žiū­ri­ma, ar vis­kas tvarkinga.

 

06-14-1_straipsnio_2_nuotr

Po šven­tų mi­šių ti­kin­tie­ji iš­si­ren­gia il­gais Kal­va­ri­jų ta­kais.


 

Kai jau pra­de­da rink­tis mal­di­nin­kai, se­niū­nė sa­ko, kad įvai­rių ūki­nių dar­be­lių vi­sa­da už­ten­ka. Tai, žiū­rėk, kur ge­ria­mo van­dens pri­trū­ko, tai koks žmo­gus per­kai­to ar girtuoklėlis pa­ke­lė­je už­mi­go. Ky­la kar­tais bė­dų ir dėl pre­ky­bi­nin­kų. Ne vi­si jie de­ra­mai vie­tas pre­ky­bai pa­si­ren­ka.

O kad ir ele­men­ta­riau­sias da­ly­kas – tu­a­le­tai. Juk ši­tiek žmo­nių at­vyks­ta. Se­niū­nė ap­gai­les­tau­ja, kad stin­gant lė­šų net čia rei­kia tau­py­ti. Pu­sė tūks­tan­čio nuo­mai už bio­tu­a­le­tą se­niū­ni­jai – per­ne­lyg di­de­li pi­ni­gai, tad šie­met ver­tė­si pa­čių įreng­to­mis bū­de­lė­mis.

Mal­di­nin­kų nak­vy­ne, pa­sak se­niū­nės, rū­pin­tis ne­ten­ka. Pa­pras­tai ke­lioms die­nos at­vyks­ta tie, kas tu­ri pas ką ap­si­sto­ti. „Be­veik kiek­vie­nuo­se na­muo­se tuo me­tu bū­na sve­čių“, – pa­ste­bi se­niū­nė.

Vie­nas iš­skir­ti­nių šių­me­ti­nių Sek­mi­nių ak­cen­tų – penk­ta­die­nį vy­ku­si kon­fe­ren­ci­ja Lie­tu­vos jau­ni­mui, ku­rią ve­dė „Ma­žo­sios stu­di­jos“ di­rek­to­rius ku­ni­gas Ju­lius Sas­naus­kas. Į kon­fe­ren­ci­ją at­vy­ko jau­ni žmo­nės iš dau­ge­lio Lie­tu­vos vie­to­vių.

Šeš­ta­die­nį į Vep­rius at­vy­ko vys­ku­pas. Jis bu­vo iš­kil­min­gai su­tik­tas šven­to­riu­je, au­ko­jo šven­tas mi­šias, o pas­kui su ti­kin­čiais ėjo Kal­va­ri­jų ke­lią.

 

06-14-1_straipsnio_3_nuotr

Tikintieji apsiprausti leidosi į šventu laikomą Cedrono upelį.


 

Šie­met kiek­vie­nas mal­di­nin­kas tu­rė­jo ga­li­my­bę gie­do­ti uni­ka­lias Vep­rių Kal­va­ri­jų gies­mes. Ma­ri­jos ra­di­jas per­nai įra­šė ir iš­lei­do ke­tu­rių  kom­pak­ti­nių dis­kų rin­ki­nį su gies­mi­nin­kų įgie­do­to­mis Vep­rių Kal­va­ri­jų gies­mė­mis. Kom­pak­ti­niai įra­šai – mies­te­lio ben­druo­me­nės pro­jek­tas, ku­riuo sie­kia­ma puo­se­lė­ti gy­vo­jo Sek­mi­nių gie­do­ji­mo tra­di­ci­ją.

Da­lė Ur­bo­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si: Vep­rių Sek­mi­nių šven­tės – mies­te­lio pa­si­di­džia­vi­mas. Tai – ka­ta­li­kiš­ka šven­tė, su­trau­kian­ti tūks­tan­čius mal­di­nin­kų ir gar­si­nan­ti Vep­rius.

Is­to­ri­jos šal­ti­niai by­lo­ja, kad pir­mą kar­tą per Sek­mi­nes Vep­riuo­se Kris­taus kan­čios ke­liai bu­vo apei­ti 1846 me­tais.

Ti­ki­ma, jog jie iš tie­sų bu­vo pa­bars­ty­ti šven­ta že­me, ku­rią iš Je­ru­za­lės par­ga­be­no ir ke­lią pa­bars­tė Mi­la­šiū­nų vie­nuo­lis.

Vep­rių Kal­va­ri­jos – 35 Kry­žiaus ke­lio kop­ly­tė­lės ir var­tai, iš­si­dės­čiu­sios tarp Vep­rių eže­ro ir Šven­to­sios upės.

Tar­pu­ka­rio lai­ko­tar­piu į Vep­rių Kal­va­ri­jas at­vyk­da­vo tūks­tan­čiai mal­di­nin­kų. 1963 m. Kal­va­ri­jos bu­vo nu­griau­tos, Kry­žiaus ke­liai su­ar­ti, Sek­mi­nių at­lai­dai var­žo­mi, ta­čiau ti­kin­tie­ji ir to­liau rink­da­vo­si į Vep­rius ir apei­da­vo Kry­žiaus ke­lius. Pra­si­dė­jus At­gi­mi­mui Kal­va­ri­jų kop­ly­tė­lės at­sta­ty­tos.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų