Akcentuojama bendradarbiavimo būtinybė

Pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo su­si­rin­kę se­niū­nai ir so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių  ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tai, po­li­ci­jos rė­mė­jai, sau­gios kai­my­nys­tės gru­pių at­sto­vai.

Pri­sta­ty­ti pra­ėju­sių­ me­tų po­li­ci­jos veik­los re­zul­ta­tai, ap­tar­tos ben­dra­dar­bia­vi­mo per­spek­ty­vos.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, kad su­si­ti­ki­me jiems bu­vo pri­sta­ty­ti pra­ėju­sių­ me­tų po­li­ci­jos veik­los re­zul­ta­tai, ap­tar­tos ben­dra­dar­bia­vi­mo per­spek­ty­vos.

Pre­ven­ci­nio po­sky­rio vir­ši­nin­kas Vla­das But­kus pri­sta­tė sta­tis­ti­ką apie se­niū­ni­jo­se už­re­gist­ruo­tus nu­si­kal­ti­mus bei ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mus. Ap­gai­les­ta­vo, kad van­giai ku­ria­si sau­gios kai­my­nys­tės bei po­li­ci­jos rė­mė­jų gru­pės.

Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Ne­ri­jus Bu­tė­nas pa­si­džiau­gė, jog žy­miai su­ma­žė­jo be­pras­mių mir­čių ke­liuo­se. Eis­mo įvy­kiuo­se per­nai žu­vo trys as­me­nys. Per de­šimt­me­tį tai – pir­mi me­tai, kai ne­žu­vo dvi­ra­ti­nin­kai ar pės­tie­ji. Šiems eis­mo da­ly­viams bu­vo ski­ria­mas ypa­tin­gas dė­me­sys. Dvi­ra­ti­nin­kams bei pės­tie­siems, pa­žei­du­siems ke­lio eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mus, bū­da­vo ne tik su­ra­šo­mi ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­lai, bet ir įtei­kia­mas at­švai­tas bei pa­aiš­ki­na­ma, kaip jį nau­do­ti.

Pa­rei­gū­no nuo­mo­ne, eis­mo sau­gu­mui įta­kos tu­rė­jo pa­tru­lia­vi­mas ra­jo­ne. Ke­liuo­se su­ma­žė­jo tech­niš­kai ne­tvar­kin­gas trans­por­to prie­mo­nes vai­ruo­jan­čių, ne­tu­rin­čių tei­sės vai­ruo­ti as­me­nų.

Mig­ra­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kė Jo­lan­ta Rin­ke­vi­čie­nė in­for­ma­vo, kad per­nai Mig­ra­ci­jos po­sky­rio dar­buo­to­jai nu­sta­tė 647 as­me­nis, gy­ve­nan­čius su ne­ga­lio­jan­čiu as­mens do­ku­men­tu. To­kie gy­ven­to­jai, iš­ti­kus ne­lai­mei, už­klu­pus li­gai, su­si­du­ria su be­ga­le pro­ble­mų, ne­ga­li pre­ten­duo­ti į jo­kią so­cia­li­nę pa­gal­bą.

Pa­rei­gū­nė pa­ra­gi­no se­niū­nus, so­cia­li­nius dar­buo­to­jus pa­aiš­kin­ti apie tai gy­ven­to­jams bei pa­dė­ti jiems pa­si­rū­pin­ti as­mens do­ku­men­tais. Esant rei­ka­lui į Uk­mer­gę at­vyks­ta Vil­niaus ap­skri­ties VPK Mig­ra­ci­jos val­dy­bos dar­buo­to­jai, ku­rie su mo­bi­lia bio­met­ri­nių duo­me­nų re­gist­ra­vi­mo ir pa­tik­ros įran­ga ne­ga­lią tu­rin­čio pi­lie­čio na­muo­se nu­skai­to jo bio­met­ri­nius duo­me­nis. Apie to­kios pa­slau­gos po­rei­kį pra­šo­ma in­for­muo­ti iš anks­to.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis pa­aiš­ki­no, kuo nau­din­gos sau­gios kai­my­nys­tės gru­pės, kaip pa­pras­ta jas su­bur­ti. Jis kvie­tė se­niū­nus kur­ti sau­gią ap­lin­ką, ak­ty­viau spręs­ti gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos sau­gu­mo klau­si­mus.

Ra­jo­no po­li­ci­jos va­do­vas pri­mi­nė pra­ėju­sių me­tų gruo­dį įsi­ga­lio­ju­sį Smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mą. Pa­aiš­ki­no, kaip pra­de­da­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ko­kia in­for­ma­ci­ja rei­ka­lin­ga pa­rei­gū­nams ir kaip to­kiais at­ve­jais ga­li pa­dė­ti se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai.

Vir­ši­nin­kas in­for­ma­vo, kad ir  šiais me­tais po­li­ci­jos pri­ori­te­tai – ko­va su ne­le­ga­lia ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių  pre­ky­ba bei nar­ko­ti­nių me­džia­gų pla­ti­ni­mu. Uk­mer­giš­kius jis ra­gi­no ben­dra­dar­biau­ti su po­li­ci­ja su­tei­kiant ži­nių apie to­kio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mus.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų