Ame­ri­kie­tė lie­tu­vių kal­bos mo­ko­si Uk­mer­gė­je

 

Uk­mer­gės Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­ja šiais moks­lo me­tais su­lau­kė ne­įpras­tų sve­čių. Nuo rug­sė­jo čia mo­ko­si iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Mi­ne­so­tos, at­vy­ku­si de­vy­nio­lik­me­tė Ruth Amer­man.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Mo­ky­tis į Lie­tu­vą mer­gi­na at­vy­ko pa­gal Ro­ta­ry tarp­tau­ti­nių mai­nų pro­gra­mą, ku­rio­je da­ly­vau­jan­čios ša­lys mai­no­si moks­lei­viais. Į sve­čias vals­ty­bes pa­gy­ven­ti iš­vyks­tan­čio jau­ni­mo tiks­las – su­si­pa­žin­ti su už­sie­nio švie­ti­mo sis­te­ma, kul­tū­ra, tra­di­ci­jo­mis, pa­ge­rin­ti kal­bos įgū­džius. Ame­ri­kie­tė Uk­mer­gė­je pra­leis vie­nus moks­lo me­tus. Pa­gal tą pa­čią pro­gra­mą mo­ky­tis į JAV iš­vy­ko šios gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kė Kris­ti­na Zim­bly­tė.

 

Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos 4c kla­sės auk­lė­to­ja, an­glų kal­bos mo­ky­to­ja Ri­ma Jakš­tie­nė de­vy­nio­lik­me­tei Ruth – ir pa­gal­bi­nin­kė, ir drau­gė.
Au­to­rės nuotr.

Sa­vo gim­ta­ja­me mies­te­ly­je Nort­hfiel­de Ruth jau įgi­jo vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. De­vy­nio­lik­me­tė sa­ko, jog Ame­ri­ko­je įpras­ta bai­gus vi­du­ri­nę mo­kyk­lą me­tus pa­ke­liau­ti, pa­bu­vo­ti ki­to­se ša­ly­se ir su­ži­no­ti, koks gy­ve­ni­mas sve­tur. Pir­mą kar­tą į už­sie­nį iš­vy­ku­si mer­gi­na džiau­gia­si tu­rė­da­ma ga­li­my­bę šios pa­tir­ties pa­si­sem­ti Lie­tu­vo­je.

Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos 4c kla­sė­je be­si­mo­kan­ti vieš­nia mo­kyk­lo­je lan­ko lie­tu­vių ir an­glų kal­bų, is­to­ri­jos, dai­lės pa­mo­kas. Vie­nas pa­grin­di­nių jos tiks­lų vie­šint Uk­mer­gė­je – iš­mok­ti kal­bė­ti lie­tu­viš­kai. At­vy­kė­lė pri­si­pa­žįs­ta, kad mū­sų kal­ba, ypač ta­ri­mas ir gra­ma­ti­ka, jai at­ro­do la­bai su­dė­tin­gi, ne­įpras­tas links­nių, pa­var­džių ga­lū­nių de­ri­ni­mas. „Vi­sa­da ne­šio­juo­si žo­dy­nė­lį ir po tru­pu­tį ban­dau per­pras­ti lie­tu­vių kal­bą“, – šyp­so­si Ruth, ku­ri, da­ly­vau­da­ma mi­nė­to­se pa­mo­ko­se, ban­do lie­tu­viš­kai at­lik­ti mo­ky­to­jų jai pa­reng­tas už­duo­tis.

De­vy­nio­lik­me­tė do­mi­si me­nais, skir­tin­go­mis re­li­gi­jo­mis, mėgs­ta sto­vyk­lau­ti, spor­tuo­ja. Į spor­ti­nę veik­lą įsi­lie­jo ir ap­si­gy­ve­nu­si Uk­mer­gė­je – žai­džia fut­bo­lą. Ši spor­to ša­ka moks­lei­vei ar­ti­ma: ji žai­dė fut­bo­lą sa­vo mo­kyk­lo­je, o Nort­hfiel­dui at­sto­va­vo žais­da­ma mies­te­lio mer­gi­nų fut­bo­lo ko­man­do­je.

Šiuo me­tu Ruth gy­ve­na vie­no­je uk­mer­giš­kių šei­mo­je, o ne­tru­kus kel­sis į ki­tus na­mus. Per vi­są vieš­na­gės Uk­mer­gė­je lai­ką ame­ri­kie­tė tu­rė­tų pa­keis­ti ke­tu­rias šei­mas. Ji pa­sa­ko­jo at­vy­ku­si iš pa­na­šaus į Uk­mer­gę dy­džiu mies­te­lio, spė­ju­si ap­si­lan­ky­ti Vil­niu­je, Kau­ne, Drus­ki­nin­kuo­se. Ti­ki­na pa­mė­gu­si mū­sų ša­lį, o di­džiau­sią įspū­dį vos at­vy­kus jai pa­li­kę se­no­ve al­suo­jan­tys mies­tų pa­sta­tai, gat­vės. „Čia vis­kas pri­me­na is­to­ri­ją ir man la­bai gra­žu. Tuo la­biau­siai ski­ria­si nuo vaiz­do, ku­rį ga­li­ma pa­ma­ty­ti mū­sų ap­lin­ko­je – pas mus vis­kas ki­taip“, – sa­ko vieš­nia iš Mi­ne­so­tos vals­ti­jos.

Pa­šne­ko­vė ne­sle­pia ke­liau­da­ma čia ti­kė­ju­sis ir skir­tin­gų nei gim­ti­nė­je žmo­nių. „Ki­to­kia kul­tū­ra, ki­toks gy­ve­ni­mo bū­das – ne­ži­no­jau, koks Lie­tu­vos gy­ven­to­jų cha­rak­te­ris, – sa­ko ji. – Pa­ma­čiau, kad jie la­bai drau­giš­ki, pa­slau­gūs, iš­si­la­vi­nę.“ Į akis Ruth dar kri­to per­ne­lyg di­de­lis lie­tu­vių mer­gi­nų po­rei­kis iš­si­puoš­ti. „Tai, kaip jos at­ro­do kas­dien – dra­bu­žiai, ma­kia­žas, – mes ren­ka­mės tik va­ka­rė­liams, ypa­tin­ges­nėms pro­goms“, – šyp­so­si moks­lei­vė.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų