Amžinojo poilsio vietose – darbymetis

Lie­tu­viai Vė­li­nių šven­tei ypa­tin­gai iš­ti­ki­mi – į ka­pi­nes su­gu­ža net vi­sus me­tus ne­si­lan­kiu­sie­ji. Pats dar­by­me­tis prieš šią šven­tę ir mies­to se­niū­ni­jai – iš­grėbs­ty­ti la­pus, pa­rū­pin­ti smė­lio. Šie­met į Duks­ty­nos ka­pi­nių nau­ją­jį kvar­ta­lą jau ve­da as­fal­tuo­tas ke­lias, o prie var­tų įreng­ta aikš­te­lė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žva­ke­les Vi­sų šven­tų­jų die­ną ir per Vė­li­nes deg­si­me tvar­kin­go­se ka­pi­nė­se.

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas pa­sa­ko­ja, kad šiai ma­si­nei ka­pi­nių lan­ky­mo die­nai ruo­šia­ma­si iš anks­to. Į ka­pi­nes mes­tos be­veik vi­sos se­niū­ni­jos pa­jė­gos. Jas šio­mis die­no­mis tvar­ko 17 pa­gal vie­šuo­sius dar­bus dir­ban­čių as­me­nų. Pa­pras­tai kas­dien šiems dar­bams siun­čia­mi 2-3 dar­bi­nin­kai.

 

Pa­rū­pi­no smė­lio

 

Su­tvar­ky­tos lan­ky­to­jų jau lau­kia Duks­ty­nos, Vaiž­gan­to, Pa­ši­lės, Ka­rių ka­pi­nės, sta­čia­ti­kių ir sen­ti­kių lai­do­ji­mo vie­tos. Prie Duks­ty­nos, Vaiž­gan­to bei Pa­ši­lės ka­pi­nių jau at­vež­ta smė­lio. Dau­giau­sia jo „su­val­go“ Vaiž­gan­to ka­pi­nės – per­nai čia at­bo­gin­tos de­vy­nios sunk­ve­ži­mio prie­ka­bos. Šie­met, anot se­niū­no, pla­nuo­ja­ma smė­lio pa­rū­pin­ti ma­žiau – po 3-4 prie­ka­bas prie di­džiau­sių mies­to ka­pi­nių. „Ta­čiau jei ma­ty­si­me, kad trūks­ta, pa­rū­pin­si­me dar“, – sa­ko jis.

Prie vi­sų ka­pi­nių at­nau­jin­ti in­for­ma­ci­niai sten­dai, prie įė­ji­mo į Duks­ty­nos ka­pi­nes – jų sche­ma.

 

Įren­gė aikš­te­lę

 

Uk­mer­gės mies­te esan­čios ka­pi­nės už­ima 14 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ją. Pa­sak se­niū­no, vien la­pus nu­grėbs­ty­ti to­kia­me plo­te – di­džiu­lis dar­bas: „O kur dar nie­kie­no ne­pri­žiū­ri­mi, ap­leis­ti ka­pai? Juos taip pat ap­tvar­ko­me, kar­tais ka­pi­nių sar­gas ir gė­lių pa­de­da, žva­ku­tę už­de­ga.“

Duks­ty­nos ka­pi­nės – vie­nos di­džiau­sių res­pub­li­ko­je. Nuo 1977 me­tų vei­kian­čio­je am­ži­no po­il­sio vie­to­je jau at­gu­lė per 7 tūks­tan­čius žmo­nių. Šiuo me­tu te­ri­to­ri­ja už­ima 8 hek­ta­rus. At­ei­ty­je jas pla­nuo­ja­ma pra­plės­ti iki 27 hek­ta­rų. Se­niū­nas sa­ko, kad nuo­lat tei­rau­ja­ma­si apie ko­lum­ba­riu­mą. Jo vie­ta ka­pi­nių pla­nuo­se nu­ma­ty­ta ir svars­to­ma apie įren­gi­mą.

Šie­met prie Duks­ty­nos ka­pi­nių iš­as­fal­tuo­tas įva­žia­vi­mas į nau­ją­jį jų kvar­ta­lą. Iki Vė­li­nių ti­ki­ma­si as­fal­to dan­ga pa­deng­ti ir au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę prie var­tų į šį kvar­ta­lą.

Vaiž­gan­to ka­pi­nė­se esan­ti kop­ly­čia, pa­sak se­niū­no, gar­bės ka­pi­nėms jau se­niai ne­da­rė. Nu­si­lu­pi­nė­ję da­žai, api­by­rė­ję pa­ma­tai la­biau bū­tų ti­kę pa­šiū­rei nei ka­pi­nių kop­ly­čiai. Bu­vo im­ta­si jos re­mon­to ir su­skub­ta šį ob­jek­tą su­re­mon­tuo­ti iki Vė­li­nių.

 

Pre­kiaus prie ka­pi­nių

 

Šie­met se­niū­ni­jo­je su­lauk­ta kaip nie­kad daug pre­kei­vių pra­šy­mų lei­di­mams pre­kiau­ti gė­lė­mis, žva­kė­mis, krep­še­liais ša­lia ka­pi­nių esan­čio­je aikš­te­lė­je. Lan­ky­to­jų gau­sa la­biau­siai pre­kei­vius trau­kia  Duks­ty­nos ka­pi­nės. Šie­met jau su­teik­ta ke­tu­rio­li­ka lei­di­mų čia par­da­vi­nė­ti ka­pų prie­žiū­rai bei puo­šy­bai skir­tus reik­me­nis. Pir­mie­ji pre­kei­viai vie­tas už­si­ė­mė prieš pus­an­tro mė­ne­sio. Per­nai pre­ky­ba šio­je vie­to­je ne­bu­vo to­kia po­pu­lia­ri – su to­kiu pra­šy­mu į se­niū­ni­ją krei­pė­si še­ši as­me­nys.

Vie­nos die­nos lei­di­mas pre­kiau­ti ša­lia ka­pi­nių esan­čio­je aikš­te­lė­je kai­nuo­ja 10 li­tų. Pre­ky­ba čia ver­da jau ge­rą sa­vai­tę. Šios lė­šos pa­pil­do se­niū­ni­jos  biu­dže­tą, skir­tą ka­pi­nių prie­žiū­rai. Vi­sų mies­to ka­pi­nių prie­žiū­ra per me­tus se­niū­ni­jai kai­nuo­ja apie 140 tūks­tan­čių li­tų.

 

Lai­ky­si­mės tai­syk­lių

 

Kad tvar­kant ka­pi­nes, ren­giant vie­tas ka­pa­vie­tėms kil­tų kuo ma­žiau nesu­si­pra­ti­mų, šie­met bu­vo pa­reng­tos Ka­pi­nių prie­žiū­ros tai­syk­lės. Jo­se nu­ma­ty­ta lei­di­mo lai­do­ti ne­pri­žiū­ri­mo­se ka­pa­vie­tė­se, vi­suo­me­nės ir ar­ti­mų gi­mi­nai­čių in­for­ma­vi­mo apie ka­pi­nių pa­nai­ki­ni­mą ir ki­to­kia tvar­ka.

Tai­syk­lė­se be ki­ta ko nu­ma­ty­ta, kaip tvar­ky­ti lai­do­ji­mo vie­tas, ko­kio gy­lio duo­bę kas­ti, ka­da ga­li­ma lai­do­ti ne­at­pa­žin­to as­mens pa­lai­kus bei pri­me­na­ma, kad ka­pi­nė­se ka­pa­vie­tės ski­ria­mos ne­at­ly­gin­ti­nai.

Tai­syk­lė­se nu­ma­to­mos ir die­nos, kuo­met į am­ži­no­jo po­il­sio vie­tą at­gul­ti ne­lei­džia­ma: tai pir­ma Ka­lė­dų ir pir­ma Ve­ly­kų die­na bei Vi­sų Šven­tų­jų ir Vė­li­nių die­nos.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Pasiruošėte grįžti prie veido kaukių?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų