Am­ba­sa­do­rius neat­si­spy­rė uk­mer­gie­tiš­kam alui

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je lan­kė­si Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je am­ba­sa­do­rius Vla­di­mi­ras Čchik­va­dzė. Vie­nos die­nos vieš­na­gės me­tu sve­čias spė­jo ap­žiū­rė­ti Uk­mer­gę, iš­ban­dy­ti ran­kos taik­lu­mą ir pa­ra­gau­ti gė­ri­mo, ku­riuo gar­sė­ja mū­sų kraš­tas.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Į Uk­mer­gę am­ba­sa­do­rius at­vy­ko Uk­mer­gės mies­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ko, Lie­tu­vos San­tar­vės fon­do va­do­vo Ju­liaus Ka­zė­no kvie­ti­mu, ku­ris čia ir pri­ėmė sve­čią bei kar­tu at­va­žia­vu­sį Ru­si­jos pre­ky­bos at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vą Alek­san­drą Star­ko­vą. Ne kar­tą su V. Čchik­va­dze, am­ba­sa­do­riaus pa­rei­gas pra­dė­ju­siu ei­ti prieš me­tus, ben­dra­vęs J. Ka­zė­nas at­vi­ra­vo no­rė­jęs, kad sa­vo ša­liai mū­sų vals­ty­bė­je at­sto­vau­jan­tis di­plo­ma­tas tie­siog su­si­pa­žin­tų su Uk­mer­ge. „Juk Lie­tu­va – tai ne vien Vil­nius. Lie­tu­va – tai ir Uk­mer­gė. Esam vi­sai ša­lia sos­ti­nės, in­ves­ta­vi­mo mū­sų mies­te, įvai­rių pro­jek­tų vyk­dy­mo ga­li­my­bė­mis do­mi­si už­sie­nie­čiai, tu­rim nuo­sta­bią gam­tą“, – sa­kė jis.

 

Į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą at­vy­ku­sius sve­čius – Ru­si­jos am­ba­sa­do­rių Vla­di­mi­rą Čchik­va­dzę (de­ši­nė­je) ir Ju­lių Ka­zė­ną su­ti­ko ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis (kai­rė­je).
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

At­ke­lia­vę iš Vil­niaus, sve­čiai pir­miau­siai ap­si­lan­kė po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te: ap­žiū­rė­jo dar vi­sai nau­jas, mo­der­nias pa­rei­gū­nų dar­bo­vie­tės pa­tal­pas, bu­vo pa­kvies­ti į šau­dyk­lą. Čia ir pa­aiš­kė­jo, ku­ris ge­riau val­do gin­klą. Vė­liau vie­šė­jo Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je, vy­ko į ka­rių ka­pi­nes Pa­ši­lė­je – jo­se pa­dė­jo gė­lių.

Am­ba­sa­dos dar­buo­to­jai taip pat ap­si­lan­kė An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je, ku­rio­je ben­dra­vo su mo­kyk­los va­do­vais, ap­žiū­rė­jo kla­ses. V. Čchik­va­dzė pa­ža­dė­jo pa­rū­pin­ti gim­na­zi­jai ru­sų kal­bos vaiz­do ir gar­so mo­ky­mo me­džia­gos – ji įstai­gą tu­rė­tų pa­siek­ti jau ne­tru­kus.

Dar pa­bu­vo­ję Uk­mer­gės svei­ka­tin­gu­mo cen­tre bei pa­si­dai­rę po Spor­to cen­tro sta­dio­ną, sve­čiai iš­vy­ko į „Vil­kmer­gės alaus“ ben­dro­vę. Čia iš­gir­do alaus ga­mi­ni­mo is­to­ri­ją ir pa­ra­ga­vo šio gė­ri­mo. Alus am­ba­sa­do­riui pa­si­ro­dė toks ypa­tin­gas, jog nie­ko ne­lauk­da­mas su­si­sie­kė su šiuo me­tu vyks­tan­čių Ru­si­jos Die­nos mi­nė­ji­mo ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riais ir jį gir­da­mas sa­kė, kad bū­tent šio alaus iš Uk­mer­gės pri­va­lė­sian­tys pa­ra­gau­ti šven­tės da­ly­viai bei sve­čiai.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad Baltarusijoje Lukašenka atsistatydins?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų