Angelų sargų mugė – su puikia nuotaika, tik be angelų

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gė­je šur­mu­lia­vu­sio­je An­ge­lų sar­gų mu­gė­je ne­trū­ko nei mu­zi­kos, nei ge­ro oro, nei ru­dens gė­ry­bių. Mies­te­lė­nai ne­su­pra­to tik vie­no: kuo čia dėti an­ge­lai sar­gai, juk tai – tie­siog ru­dens der­liaus šven­tė.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į miesto centrą iškilmingai įvežtas derliaus pabaigtuvių vainikas.

 

 

Ru­dens mu­gės Uk­mer­gė­je bu­vo gra­ži maž­daug de­šimt­me­tį tru­ku­si tra­di­ci­ja. Ta­čiau prieš tre­je­tą me­tų pra­si­dė­jus kri­zei nu­tar­ta jų ne­be­reng­ti. O per­nai vėl ban­dy­ta su­grą­žin­ti. Tik jau nau­ju – An­ge­lų sar­gų var­du. Mat kaž­kas pri­si­mi­nė: anot is­to­ri­nių šal­ti­nių, XIX am­žiu­je pir­mą spa­lio sek­ma­die­nį Uk­mer­gė­je to­kiu pa­va­di­ni­mu va­din­ti vyk­da­vę at­lai­dai.

 

10-02-1_straipsnio_2_nuotr

Vidiškių seniūnijos kiemelis.


 

Taip An­ge­lų sar­gų pa­va­di­ni­mas mu­gei bu­vo su­grą­žin­tas. Ta­čiau tik pa­va­di­ni­mas. Dau­giau jo­kio an­ge­liš­ko ak­cen­to taip nie­kas ir ne­su­gal­vo­jo...

Pui­kia do­va­na ta­pęs ge­ras oras su­tei­kė progą šven­tės da­ly­viams sma­giai pra­leis­ti sa­vait­ga­lį – vie­ni pir­ko su­ve­ny­rus, ki­ti sma­gu­ria­vo žem­dir­bių vai­šė­mis, gro­žė­jo­si se­niū­ni­jų kie­me­liais, žiū­rė­jo cir­ko ar­tis­tų pa­si­ro­dy­mus ar tie­siog ben­dra­vo su drau­gais.

 

10-02-1_straipsnio_3_nuotr

Rudens gėrybių ragas.


 

Kan­di­da­tams į Sei­mą tai ta­po pui­kia pro­ga gra­žiai pa­si­puo­šus pa­si­ro­dy­ti rin­kė­jams.

Tuo tar­pu se­niū­ni­jų dar­buo­to­jams te­ko sun­ki už­duo­tis pri­sta­ty­ti sa­vo apy­lin­kes, jo­se vyk­do­mas veik­las, kū­ry­bin­gų žmo­nių ama­tus. Se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai per gal­vą ver­tė­si ne dėl pa­pras­tų žiū­ro­vų, o la­biau­siai – dėl reik­lios ko­mi­si­jos nuosp­ren­džio.

Mat šie­met bu­vo at­gai­vin­ta kiek pri­mirš­ta tra­di­ci­ja rink­ti ir ap­do­va­no­ti gra­žiau­sią se­niū­ni­jos kie­me­lį.

 

10-02-1_straipsnio_4_nuotr

Mugėje – rudeniški akcentai.


 

Įver­ti­nę triū­są ir iš­ra­ga­vę siū­lo­mas vai­šes ko­mi­si­jos na­riai ori­gi­na­liau­siu kie­me­liu pri­pa­ži­no Del­tu­vos se­niū­ni­jos. Šis kie­me­lis bu­vo įkur­din­tas rąs­ti­nia­me na­me.

Gra­žiau­siu iš­rink­tas pi­lies ak­cen­tais iš­da­bin­tas Sie­si­kų se­niū­ni­jos kie­me­lis.

Ra­jo­no va­do­vai ver­ti­no ir vi­sų me­tų se­niū­ni­jų pa­sie­ki­mus. Ge­riau­sia šie­met pri­pa­žin­ta per­nai ne­ma­žai prie­kaiš­tų su­lau­ku­si Vi­diš­kių se­niū­ni­ja.

 

10-02-1_straipsnio_5_nuotr

Koncertuoja svečiai iš Estijos.


 

Dar vie­nų var­žy­tu­vių da­ly­viams jo­kios iš­mo­nės ne­rei­kė­jo – čia pa­grin­di­niu smui­ku grie­žė mo­ti­nė­lė gam­ta. Šio­se var­žy­tu­vė­se da­ly­va­vo dar­žo­vės.

Di­džiau­sia mor­ka svė­rė 1 kg 430 g. Ji iš­au­go Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je. Ko­pūs­tas mil­ži­nas svė­rė 7 kg 415 g. Jis iš­au­gin­tas Lau­mė­nuo­se. Di­džiau­sio svo­gū­no, at­vež­to iš Že­mait­kie­mio, svo­ris – 400 gra­mų, cu­ki­ni­jos iš Pa­bais­ko – 5 kg 360 g.

 

10-02-1_straipsnio_6_nuotr

Taujėniškiai pasipuošė dvarininkų rūbais.


 

Mo­liū­gų bū­ta to­kių di­de­lių, kad ne­at­lai­kė net svars­tyk­lės. To­dėl ap­do­va­no­ti du di­džiau­si, at­vež­ti iš Pa­bais­ko ir so­dų ben­dri­jos „Pu­še­lė“.

Di­džiau­sių dar­žo­vių šei­mi­nin­kai bu­vo ap­do­va­no­ti pi­ni­gi­niais pri­zais.

 

10-02-1_straipsnio_7_nuotr

Cirko artistų pasirodymas.


 

Žiū­ro­vai da­ly­va­vo ir spor­to var­žy­bo­se – trau­kė vir­vę, bė­go su bul­vių mai­šais, kil­no­jo mo­liū­gą. Vy­ko bul­vių smi­gi­nio, šau­dy­mo iš lan­ko į šiau­dus, bul­vių lu­pi­mo plast­ikiniais pei­liais rung­tys.

 

10-02-1_straipsnio_8_nuotr

Kultūros centro direktorė Rasa Graužinienė laimikį pagavo rankomis.


 

Di­de­lio žiū­ro­vų dė­me­sio su­lau­kė cir­ko ar­tis­tų pa­si­ro­dy­mas. Kon­cer­ta­vo cho­ras iš Es­ti­jos, o šven­tei ei­nant į pa­bai­gą – gru­pė „Mi­du­la“.

 

10-02-1_straipsnio_9_nuotr

Varžybose liejosi emocijos.


 

10-02-1_straipsnio_10_nuotr

10-02-1_straipsnio_11_nuotr

10-02-1_straipsnio_12_nuotr

10-02-1_straipsnio_13_nuotr

10-02-1_straipsnio_14_nuotr

10-02-1_straipsnio_15_nuotr

10-02-1_straipsnio_16_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar domitės artėjančiais Seimo rinkimais?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų