Antrąjį gyvenimą pradeda Želvos kultūros namai

Tre­čia­die­nį Žel­vos se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai rin­ko­si į gra­žią šven­tę. Ant­ram gy­ve­ni­mui mies­te­lio kul­tū­ros na­mai pri­kel­ti, at­li­kus di­de­lį pa­sta­to iš­orės ir vi­daus re­mon­tą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Įkurtuvių šventėje.

Kul­tū­ros na­mai re­no­vuo­ti įgy­ven­di­nus pro­jek­tą „Žel­vos kul­tū­ros na­mų re­konst­ruk­ci­ja, pri­tai­kant ben­druo­me­nės po­rei­kiams Žel­vos mies­te­ly­je Uk­mer­gės ra­jo­ne“.

Įgy­ven­din­tas pir­ma­sis pro­jek­to eta­pas. Jo ver­tė – 531 tūks­tan­tis li­tų. Lė­šos – LEADER prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti, gau­tos per Uk­mer­gės vie­tos veik­los gru­pę.

Žel­vos se­niū­nas Kęs­tu­tis Mi­ka­la­jū­nas sa­ko, kad trys se­niū­ni­jo­je gy­vuo­jan­čios kai­mo ben­druo­me­nės – Žel­vos, Lau­mė­nų bei To­lu­čių–Ba­jo­rų – drau­giš­kai su­ta­rė, kad šis ob­jek­tas yra svar­bus vi­siems gy­ven­to­jams. Taip, pa­sak se­niū­no, gau­tos lė­šos ne­iš­skai­dy­tos, o li­ko ben­dra­me ka­ti­le. Jos pa­nau­do­tos so­cia­li­nėms ir kul­tū­ri­nėms Žel­vos gy­ven­to­jų reik­mėms.

Pa­sak se­niū­no, pro­jek­tas ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­kei­tė Žel­vos kul­tū­ros na­mus. Re­konst­ruo­tos ir su­re­mon­tuo­tos an­tro aukš­to pa­tal­pos, pa­keis­tas, ap­šil­tin­tas 520 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to sto­gas, apie 40 lan­gų. Taip pat įreng­ta kie­to ku­ro ka­ti­li­nė.

Apie 200 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­po­se  įsi­kurs kul­tū­ros na­mai. Į ki­tas at­nau­jin­tas pa­tal­pas iš vai­kų dar­že­lio pa­sta­to bus per­kel­ta bib­lio­te­ka su kny­gų sau­gyk­la, skai­tyk­la ir kom­piu­te­ri­ne sa­le. Ant­ra­me aukš­te esan­čios pa­tal­pos ati­duo­tos nau­do­ti ben­druo­me­nėms.

Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą ir at­nau­ji­nus pa­tal­pas bus su­kur­tos są­ly­gos vai­kams, jau­ni­mui ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms už­si­im­ti jiems pa­trauk­lia, įdo­mia veik­la.

Žel­vos se­niū­ni­jo­je gy­ve­na apie 1400 gy­ven­to­jų. Dau­giau kaip treč­da­lis – Žel­vos mies­te­ly­je. Ga­li pa­si­gir­ti ši se­niū­ni­ja ir jau­ni­mu – Žel­vos vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je mo­ko­si 210 vai­kų.

Šio pro­jek­to pa­reiš­kė­jas – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, sa­vi­val­dy­bė dar pa­pil­do­mai sky­rė 280 tūks­tan­čių li­tų. Už juos ap­šil­tin­tas vi­sas kul­tū­ros na­mų pa­sta­tas.

Pa­sta­to re­no­va­ci­ją at­li­ko UAB „Uk­mer­gės sta­ty­ba“.

K. Mi­ka­la­jū­nas ti­ki­si, kad sėk­min­gai pa­vyks įgy­ven­din­ti ir ki­tus pro­jek­to eta­pus. Ki­tais me­tais ti­ki­ma­si pir­ma­me to pa­ties pa­sta­to aukš­te įreng­ti am­bu­la­to­ri­ją. Vė­les­niuo­se pla­nuo­se – di­džio­sio­se pa­tal­po­se pro­jek­to lė­šo­mis įreng­ti spor­to sa­lę.

Šie­met bu­vo re­no­vuo­ti Del­tu­vos bei Dai­na­vos kul­tū­ros na­mai. Šiuo me­tu vyks­ta re­mon­tas Sie­si­kų, Liau­šių bei Krikš­tė­nų kul­tū­ros na­muo­se – vie­nur kei­čia­mas sto­gas, ki­tur – lan­gai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar jau žinote, už ką balsuosite per šalies prezidento rinkimus?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų