Apdovanotos geriausios bibliotekininkės

Už ypa­tin­gus veik­los re­zul­ta­tus Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jams kas­met ski­ria­mos ge­riau­sio bib­lio­te­ki­nin­ko no­mi­na­ci­jos. Tre­čia­die­nį jos iš­da­lin­tos Dai­na­vos, Žel­vos ir Pet­ro­nių pa­da­li­nių bib­lio­te­ki­nin­kėms.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.Ge­riau­sios bib­lio­te­ki­nin­kės (iš kai­rės): Re­gi­na Zim­blie­nė, Dan­guo­lė Ga­bi­nai­tie­nė ir Lo­li­ta Gri­či­nie­nė.

 

Kan­di­da­tū­ras ver­ti­no Ge­riau­sio 2011 me­tų bib­lio­te­ki­nin­ko kon­kur­so ko­mi­si­ja.

Viena iš no­mi­na­ci­jų – „Už kū­ry­biš­ką nau­jų tech­no­lo­gi­jų tai­ky­mą, kraš­to ver­ty­bių puo­se­lė­ji­mą ir is­to­ri­jos įam­ži­ni­mą skait­me­ni­nia­me fil­me „Vis­kas kei­sis“. Ji skir­ta Dai­na­vos kai­mo pa­da­li­nio vy­res­nia­jai bib­lio­te­ki­nin­kei Lo­li­tai Gri­či­nie­nei.


Nors bib­lio­te­ko­je ji dir­ba dar ne­il­gai, ne­tru­ko pa­si­ner­ti į kul­tū­ri­nę, pro­jek­ti­nę veik­lą, o Dai­na­vos bib­lio­te­ka spar­čiai žen­gia su nau­jo­vė­mis. Vyks­ta ben­dri ren­gi­niai su L. Gri­či­nie­nės su­bur­tu veik­lių mo­te­rų klu­bu, ben­dra­dar­biau­ja­ma su Del­tu­vos se­niū­ni­ja.


Žel­vos kai­mo pa­da­li­nio vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Dan­guo­lė Ga­bi­nai­tie­nė ap­do­va­no­ta už Žel­vos ka­ta­li­kiš­kų­jų se­ne­lių na­mų gy­ven­to­jų kul­tū­ri­nių ir dva­si­nių po­rei­kių ten­ki­ni­mą, skir­tin­gų kar­tų ben­dra­vi­mo ska­ti­ni­mą ir so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mą.


Mi­nė­tų na­mų gy­ven­to­jams ma­žie­ji D. Ga­bi­nai­tie­nės skai­ty­to­jai ypa­tin­gai skaid­ri­na die­nas. Jos ly­di­mi, ap­lan­ko se­ne­lius, skai­to jiems pa­sa­kas, įstai­go­je ren­gia­mos įvai­rios po­pie­tės.

Tre­čio­ji no­mi­na­ci­ja „Už darbš­tu­mą ir ini­cia­ty­vą puo­se­lė­jant kraš­to is­to­ri­ją bei tra­di­ci­jas, or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nius, ten­ki­nant ben­druo­me­nės na­rių in­for­ma­ci­nius bei kul­tū­ri­nius po­rei­kius“ įteik­ta Pet­ro­nių pa­da­li­nio vy­res­nia­jai bib­lio­te­ki­nin­kei Re­gi­nai Zim­blie­nei.

No­mi­nan­tes svei­ki­no Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ra­sa Griš­ke­vi­čie­nė, Lie­tu­vos bib­lio­te­ki­nin­kų drau­gi­jos Ukmergės sky­riaus pir­mi­nin­kė Mar­ga­ri­ta Ro­kie­nė, ko­le­gos. Į pa­ger­bi­mo šven­tę su gė­lė­mis ir svei­ki­ni­mais at­vy­ko Žel­vos, Sie­si­kų, Del­tu­vos se­niū­ni­jų, kai­mų ben­druo­me­nių at­sto­vai.

Taip pat ap­do­va­no­tos pa­da­li­nių, su­lau­ku­sių ju­bi­lie­jų, dar­buo­to­jos. Ju­bi­lie­ji­niai šie­met veik­los me­tai – Sli­žių, To­lu­čių ir Pet­ro­nių bib­lio­te­koms.

Ren­gi­nio me­tu daug gra­žių žo­džių ir pa­dė­kų iš­sa­ky­ta skai­ty­to­jams, su bib­lio­te­ka sie­jan­tiems ži­nių, in­for­ma­ci­jos, kul­tū­ros po­rei­kius. Ap­tar­ti ne­si­bai­gian­tys pro­jek­tai, įver­tin­ta ben­druo­me­nių pa­ra­ma, kal­bė­ta apie vyk­do­mus re­no­va­ci­jos dar­bus. At­nau­jin­to­mis pa­tal­po­mis jau džiau­gia­si Va­lų, Del­tu­vos bib­lio­te­ki­nin­kės, įkur­tu­vių lau­kia ir Dai­na­vos, Tau­jė­nų skai­ty­to­jai.

De­ja, ne vi­sos lan­ky­to­jus pa­si­tin­kan­čios kai­mų bib­lio­te­kos jau­kios. Anot R. Griš­ke­vi­čie­nės, dar ne­ma­žai ne­šil­do­mų pa­tal­pų, šal­tų mū­rų, ankš­tų kam­ba­rė­lių, ku­riuo­se trūks­ta vie­tos kom­piu­te­riams, su­se­nę bal­de­liai...

Ta­čiau ir čia bib­lio­te­kų šei­mi­nin­kės su­ka­si kaip skruz­dė­ly­tės, o du­rys nuo­lat vars­to­mos įvai­raus am­žiaus skai­ty­to­jų, in­ter­ne­to var­to­to­jų. Mo­te­rys šyp­so­si – ten­ka net­gi su­skirs­ty­ti nau­do­ji­mo­si kom­piu­te­riais lai­ką. Ant­raip jų ne­pa­si­da­lin­tų elek­tro­ni­nių pa­slau­gų už­ėję su­au­gu­sie­ji ir dėl žai­di­mų kom­piu­te­rius ap­gu­lan­tys vai­kai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar pradėjote grybavimo sezoną?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Naudingos nuorodos

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų