De­šimt ra­jo­no pe­da­go­gų, va­sa­rą bū­rių va­do­vais dir­bę Vep­rių vai­kų sto­vyk­lo­je, krei­pė­si už­ta­ri­mo į Švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų Uk­mer­gės ra­jo­no su­si­vie­ni­ji­mą. Pe­da­go­gai skun­dė­si du mė­ne­sius ne­ga­vę už­mo­kes­čio už at­lik­tą dar­bą ir ne­su­lau­kę iš va­do­vų jo­kio pa­aiš­ki­ni­mo.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Pe­da­go­gai sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą dėl vil­kin­tų al­gų iš­sa­kė kul­tū­ros cen­tro ir sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams.

Va­sa­ros sto­vyk­lą Vep­riuo­se ra­jo­no moks­lei­viams or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tras kar­tu su Švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­du.

Ant­ra­die­nį Vep­riuo­se dir­bę pe­da­go­gai su­si­ti­ko su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­le Ste­po­na­vi­čie­ne, kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­re Ra­sa Grau­ži­nie­ne, Vep­rių lais­va­lai­kio už­im­tu­mo ir tu­riz­mo fi­lia­lo ve­dė­ja Al­do­na Ru­do­kie­ne.

Ša­lių su­si­ti­ki­mo die­ną at­ly­gi­ni­mai jau bu­vo iš­mo­kė­ti, ta­čiau Švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų Uk­mer­gės ra­jo­no su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kas Arū­nas Rim­kus, iš­ana­li­za­vęs pe­da­go­gų skun­dą, sa­kė įžvel­gi­ąs Dar­bo ko­dek­so pa­žei­di­mų.

„Dar­bo su­tar­tys su­da­ry­tos, pa­žei­džiant Dar­bo ko­dek­so rei­ka­la­vi­mus. De­šim­čiai dar­buo­to­jų at­lei­di­mo die­ną ne­bu­vo iš­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mai. Be to, jie ne­bu­vo per­spė­ti, kad at­ly­gi­ni­mai vė­luos. Žmo­nės skun­dė­si po atos­to­gų pi­ni­gų pri­trū­kę bū­ti­niau­siems da­ly­kams, ta­čiau dėl vė­luo­jan­čių at­ly­gi­ni­mų jo­kio pa­aiš­ki­ni­mo ne­su­lau­kę“, – sa­ko prof­są­jun­gos su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kas. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad ne­vy­ko dia­lo­gas tarp darb­da­vio ir dar­buo­to­jų: „Žmo­nės net ne­su­pra­to, ant ko pa­si­ra­šė, nes vie­nas su­tar­ties punk­tas bu­vo įtrauk­tas ge­ro­kai vė­liau.“

Įta­ri­mų jam ki­lo ir dėl dar­bo va­lan­dų skai­čia­vi­mo. „Jei dar­buo­to­jas dir­ba sto­vyk­lo­je aš­tuo­nias va­lan­das, lie­ka ne­aiš­ku, kas ve­da vai­kus pus­ry­čių, va­ka­rie­nės ar į ren­gi­nius“, – abe­jo­ja pir­mi­nin­kas.

Kal­bė­jo su­si­rin­kę pe­da­go­gai ir apie ne­va gresian­tį su­si­do­ro­ji­mą iš sto­vyk­los va­do­vy­bės pu­sės su pa­si­ra­šiu­siai­siais po skun­du. Šį kal­ti­ni­mą sto­vyk­los ve­dė­ja A. Ru­do­kie­nė at­me­tė kaip ne­pa­grįs­tą, iš­ki­lu­sį dėl ne­su­si­kal­bė­ji­mo.

R. Grau­ži­nie­nė su­abe­jo­jo, ar tu­rįs įga­lio­ji­mų prof­są­jun­gos ly­de­ris gin­ti pe­da­go­gus, su­tar­tį su­da­riu­sius su kul­tū­ros cen­tru. Dirb­da­mi sto­vyk­lo­je, anot di­rek­to­rės, jie tam­pa „ki­to sta­tu­so dar­buo­to­jais“. Di­rek­to­rė pa­ti­ki­no, kad bu­vo du su­tar­čių eg­zem­plio­riai, tik pe­da­go­gai ne­tu­rė­jo kan­try­bės su­lauk­ti, kol bus už­re­gist­ruo­ta dar­bo su­tar­tis ir ant jos pa­si­ra­šys va­do­vas.

Dis­ku­si­joms įsi­aud­ri­nus, pa­dė­tį švel­nin­ti ėmė­si D. Ste­po­na­vi­čie­nė. „Ka­dan­gi pi­ni­gai dar­buo­to­jams jau su­mo­kė­ti, be­lie­ka pa­si­mo­ky­ti iš šios kar­čios pa­mo­kos, kad at­ei­ty­je ne­kil­tų pa­na­šių kon­flik­tų“, – kal­bė­jo ji.

Po­sė­džiui be­si­bai­giant, pe­da­go­gai su sto­vyk­los ve­dė­ja A. Ru­do­kie­ne ėmė ap­ta­ri­nė­ti ki­tų me­tų sto­vyk­los dar­bo de­ta­les.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Kaip per karščius gaivinatės?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų