Au­to­bu­sas kai­me – re­tas sve­čias

 

Šie­met va­sa­rą gū­di trem­tis lau­kia kai­mo gy­ven­to­jų. Dau­giau kaip pu­sė prie­mies­ti­nių au­to­bu­sų “atos­to­gaus” iki rug­sė­jo pir­mo­sios. Ant­ra­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais iš ga­ra­žo ne­iš­va­žiuos nė vie­nas autobusas. Kad eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja ša­ly­je pa­to­gu­mų ne­ža­da, pa­ju­si­me ne tik sa­vo kai­liu, bet ir ko­jo­mis.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Į UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko tau­py­mo pro­gra­mą jau nuo pa­va­sa­rio yra įtrauk­tas punk­tas apie prie­mies­čio ir mies­to au­to­bu­sų marš­ru­tų ma­ži­ni­mą. Įmo­nė­je at­lik­ti ty­ri­mai by­lo­ja apie tai, kad yra to­kių marš­ru­tų, ku­rias au­to­bu­sai va­žiuo­ja apy­tuš­čiai ar net vi­sai tuš­ti.

 

 

Mies­tan va­žiuo­jam, kaip kas iš­ma­nom...
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Pa­grin­di­niai ke­lei­viai - moks­lei­viai

Šios įmo­nės di­rek­to­rius Al­fon­sas Pra­bi­šas vi­sos bė­dos kri­zei ne­ver­čia. Au­to­bu­sai dar la­biau iš­tuš­tė­jo at­ėjus va­sa­rai, kai pra­si­dė­jo moks­lei­vių atos­to­gos. Yra to­kių vie­to­vių, į ku­rias va­žiuo­ja tik moks­lei­viai. Tai­gi, atos­to­gau­jant mo­ki­niams, ne­ap­si­mo­ka au­to­bu­sų tuo pa­čiu gra­fi­ku siųs­ti į At­ko­čius, Šven­tu­pę, Verš­kai­nius.

Di­rek­to­rius sa­ko, kad marš­ru­tų to­kiu lai­ku su­ma­žė­da­vo kas­met: „Kiek­vie­nais me­tais lai­ki­nai nuim­da­vo­me apie pu­sę marš­ru­tų. Juos pa­ko­re­ga­vo­me lai­ki­nai. Nuo rug­sė­jo pla­nuo­ja­me dirb­ti se­nu gra­fi­ku.“ Bet at­sar­giai pri­du­ria: „Jei ne­pa­gi­lės kri­zė...“

Dvi die­nas per sa­vai­tę – ant­ra­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį – au­to­bu­sai į kai­mus iš vi­so ne­va­žiuos. Šios die­nos, di­rek­to­riaus tei­gi­mu, pa­si­rink­tos ne­at­si­tik­ti­nai – ne tur­gaus die­no­mis ke­lei­vių srau­tas prie­mies­čio au­to­bu­sais žen­kliai su­ma­žė­ja. Žmo­nės sten­gia­si vie­nu šū­viu nu­šau­ti ke­lis zui­kius. „Jei jau va­žiuo­ja į tur­gų, tai ir ki­tus rei­ka­lus tą die­ną su­si­tvar­ko“, – ti­ki­na pa­šne­ko­vas.

Tuš­tė­ja mies­to au­to­bu­sai

Kei­sis ir mies­to au­to­bu­sų gra­fi­kas. UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko Au­to­bu­sų sto­ties vir­ši­nin­kė Aud­ro­nė Gvoz­die­nė sa­ko, kad jiems ta­po ne­be­tiks­lin­ga iš ga­ra­žo iš­leis­ti vė­lai va­ka­re va­žiuo­jan­čius au­to­bu­sus. „Nuo bir­že­lio vi­du­rio ne­be­va­žiuo­ja au­to­bu­sas, po 22 va­lan­dos da­ręs lan­ką pa­lei di­dži­ą­sias mies­to ga­myk­las. Prie­žas­tis la­bai pa­pras­ta – įmo­nės sun­kme­čiu ne­be­dir­ba ke­lio­mis pa­mai­no­mis, dar­buo­to­jų ap­skri­tai su­ma­žė­jo“, – tei­gia ji. Taip pat at­si­sa­ky­ta ir anks­ty­vo­jo marš­ru­to, ku­riuo au­to­bu­sas pu­sę še­šių ry­to nuo au­to­bu­sų sto­ties va­žiuo­da­vo į Pa­ši­lę.

Nuo lie­pos pir­mo­sios iki pat rug­sė­jo pa­si­keis penk­tuo­ju marš­ru­tu va­žia­vu­sio au­to­bu­so ke­lias. Jis ke­lei­vius (jei jų bū­da­vo) vež­da­vo nuo bu­vu­sio Li­nų fab­ri­ko per Šau­ku­vą, Re­čio­nis iki Obe­lių. Da­bar jis va­žiuos nuo au­to­bu­sų sto­ties, net ne­už­suk­da­mas į Už­upį, iki Obe­lių kaip prie­mies­ti­nis au­to­bu­sas. Ke­lei­vius įlai­pins ir iš­lai­pins kiek­vie­no­je sto­te­lė­je. Šis au­to­bu­sas lai­ki­nai va­žiuos tik tre­čia­die­niais, du kar­tus per die­ną.

A. Gvoz­die­nė, ne­ma­no, kad gy­ven­to­jams pa­tiks to­kie pa­si­kei­ti­mai. „Vi­suo­met, kai ma­ži­nam marš­ru­tus, bū­na ne­pa­ten­kin­tų. Aiš­ku, kad žmo­nėms pa­to­giau, kai marš­ru­tų dau­giau. De­ja, šian­dien ki­taip ne­ga­li­me“, – ap­gai­les­tau­ja ji.

Kaip to­kia au­to­bu­sų marš­ru­tų ir gra­fi­kų ko­rek­ci­ja pa­dės įgy­ven­din­ti įmo­nės tau­py­mo pro­gra­mą, A. Pra­bi­šas tiks­liai ne­ži­no. Jis sa­ko, kad sun­ku kal­bė­ti apie kon­kre­čius skai­čius, kai „si­tu­a­ci­ja kiek­vie­ną die­ną kei­čia­si“. Bet pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, įmo­nė tu­rė­tų su­tau­py­ti apie 10-15 tūks­tan­čių li­tų per mė­ne­sį. „Jei nuo lie­pos pir­mos pa­di­dės PVM, mū­sų vi­si skai­čia­vi­mai ne­teks pra­smės“, – tvir­ti­na jis.

Įmo­nės di­rek­to­rius sa­ko, kad šis klau­si­mas bu­vo svars­ty­tas ra­jo­no ta­ry­bos na­rių, de­rin­tas su ra­jo­no se­niū­nais.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų