Avariniame name glausis miesto bendruomenė

Buvusios Dailės mokyklos pastatas daugiau kaip metus stovėjo nenaudojamas. Pernai mokykla išsikėlė į naujas patalpas, nes senasis namas pripažintas nesaugiu. Neseniai savivaldybės administracijai šios patalpos pasirodė visai tinkamos naudojimui – čia rinktis leista miesto bendruomenės nariams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ra­jo­no val­džia lei­do bu­vu­sios Dai­lės mo­kyk­los pa­sta­tu nau­do­tis mies­to ben­druo­me­nei.

Ant­ra­die­nį mies­to gy­ven­to­jų su­si­ti­ki­mas su ra­jo­no val­džia vy­ko ne­se­niai ava­ri­niu ofi­cia­liai va­din­ta­me na­me.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys sa­ko, kad iš­si­kė­lus iš pa­sta­to Dai­lės mo­kyk­lai, jį pri­žiū­rė­ti įpa­rei­go­tas Spor­to cen­tras.

Spor­to cen­tras tik pri­žiū­ri pa­tal­pas, bet jų ne­eksp­lo­a­tuo­ja. „Jo­mis lei­do­me nau­do­tis mies­to ben­druo­me­nės na­riams. Jie pa­ti­ki­no, kad mies­to cen­tre – pa­to­gi vie­ta vi­siems su­si­rink­ti. Taip ar taip pa­tal­pos tuš­čios sto­vi, ne­gi gai­la“, – sa­ko J. Varž­ga­lys.

Su­abe­jo­jus, ar gy­ven­to­jams sau­gu­ ne­se­niai ava­ri­niu va­din­ta­me na­me, di­rek­to­rius pa­ti­ki­no, kad vie­na pa­sta­to pu­sė dar vi­sai pa­do­ri.

 

Džiau­gia­si ši­lu­ma

 

Mies­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ju­lius Ka­zė­nas sa­ko, kad iš pa­tal­pų, esan­čių Kau­no gat­vė­je, ben­druo­me­nės na­riams ten­ka kraus­ty­tis, sa­vi­val­dy­bei pa­skel­bus apie ke­ti­ni­mus jį pri­va­ti­zuo­ti. Pa­siū­ly­mas per­si­kel­ti į Dai­lės mo­kyk­lą „nu­kri­to“ tie­siai iš sa­vi­val­dy­bės.

Anot J. Ka­zė­no, apie šias ne­nau­do­ja­mas pa­tal­pas mies­to ben­druo­me­nei pri­mi­nė Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Ju­lius Za­rec­kas. Tuo­met bu­vo kreip­ta­si į sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mu leis­ti mies­te­lė­nams nau­do­tis jo­mis ir su­lauk­ta lei­di­mo.

„Mies­to ben­druo­me­nei pi­ni­gų pa­tal­pų eks­plo­a­ta­ci­nėms iš­lai­doms nie­kas ne­duo­da. Tu­ri­me gi mes kur nors glaus­tis, ne­gi prie ka­ti­li­nės nuo­lat sto­vė­sim“, – sa­ko ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas.

Jo ma­ny­mu, pa­sta­tas ne­pel­ny­tai links­niuo­ja­mas kaip ava­ri­nis: „Apie aš­tuo­nias­de­šimt pro­cen­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ap­si­džiaug­tų, jei jiems leis­tų gy­ven­ti to­kia­me ava­ri­niu va­di­na­ma­me na­me.“ Pa­šne­ko­vas  ste­bi­si, kad be­veik dve­jus me­tus šis būs­tas sto­vė­jo it be­ver­tis, ir ti­ki­na, kad mies­to ben­druo­me­nė, nuo vi­siš­ko su­ny­ki­mo iš­gel­bė­ju­si pa­sta­tą Kau­no gat­vė­je, Dai­lės mo­kyk­lo­je at­liks to­kią pa­čią funk­ci­ją.

Šią sa­vai­tę čia vy­ku­sia­me mies­to ben­druo­me­nės su­si­ti­ki­me su ra­jo­no val­džia bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma vie­ti­nės rin­klia­vos bei ši­lu­mos ūkio klau­si­mais. Mies­te­lė­nai, sa­vo mal­ko­mis pa­si­kū­rę kros­nį, po­sė­džia­vo ga­na pa­to­giai.

 

Ko­jos ne­ke­lia

 

Daug at­sar­giau tech­ni­nę pa­sta­to būk­lę ver­ti­na pa­sta­tą pri­žiū­rin­čio Uk­mer­gės spor­to cen­tro di­rek­to­rius Vy­tau­tas Tut­lys. Jis ne­ven­gia būs­tą va­din­ti ava­ri­niu.

„Mes pri­žiū­ri­me šį pa­sta­tą ir ap­link esan­čią te­ri­to­ri­ją. Nors pa­tal­pų mums trūks­ta, ras­tu­me kam pa­nau­do­ti ir šias, ta­čiau su vai­kais ne­drįs­ta­me čia kel­ti ko­jos, kad ne­at­si­tik­tų bė­dų“, – ti­ki­na pa­šne­ko­vas. Pa­sak jo, sta­ti­nys tik­rai ne­sau­gus – sto­go kon­struk­ci­ja vie­to­mis lai­ko­si tik pa­rams­ty­ta.

Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui dai­lei Bi­ru­tė Ži­lė­nie­nė dar ne­pa­mir­šo si­jo­mis pa­rem­tų lu­bų bei nuo jų kren­tan­čio tin­ko ga­ba­lų.

Ji pa­sa­ko­ja jau dve­jus-tre­jus me­tus prieš iš­si­ke­liant į nau­jas pa­tal­pas pra­šiu­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­kreip­ti dė­me­sį į ne tik an­ti­sa­ni­ta­ri­nes, bet ir ne­sau­gias pa­tal­pas. „Vie­na­me pa­sta­to ga­le pra­dė­jo net link­ti lu­bos, tai te­ko pa­rem­ti spe­cia­lio­mis kon­struk­ci­jo­mis ir pa­mo­kų šio­je kla­sė­je at­si­sa­ky­ti“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų