Beglobiai gyvūnai bus vežami į Krikštėnus

Be­na­mių gy­vū­nų pro­ble­ma mū­sų ra­jo­ne grei­tai bus iš­spręs­ta. Sa­vi­val­dy­bė ap­si­spren­dė, kad be­glo­biai bus pri­glau­džia­mi Krikš­tė­nuo­se esan­čia­me „Šu­nų vieš­bu­ty­je“. Su sa­vi­nin­kais jau su­si­tar­ta dėl pa­tal­pų nuo­mos.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pagaliau bus pasirūpinta šeimininkų neturinčiais gyvūnais.

Ne kar­tą Krikš­tė­nuo­se esan­čiuo­se šu­nų glo­bos na­muo­se lan­kę­si ra­jo­no va­do­vai, sa­vi­val­dy­bės bei ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai pri­ėjo prie iš­va­dos, kad ge­res­nių są­ly­gų gy­vū­nams tu­ri­mo­mis lė­šo­mis pa­tys ne­su­kurs. Čia įsteig­to „Šu­nų vieš­bu­čio“ gy­ven­to­jams su­tei­kia­mos eu­ro­pi­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­čios są­ly­gos.

 

Steigs nau­jus eta­tus

 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas pa­sa­ko­jo, kad ne­se­niai su šios įstai­gos sa­vi­nin­kais bu­vo tar­ta­si dėl ga­li­my­bės sa­vi­val­dy­bei iš­si­nuo­mo­ti da­lį jau pri­tai­ky­tų gy­vū­nams lai­ky­ti pa­tal­pų. Čia sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na įkur­ti gy­vū­nų ka­ran­ti­na­vi­mo na­mus.

Bus stei­gia­mi ir nau­ji dar­buo­to­jų eta­tai. Ma­no­ma, kad be­glo­biais gy­vū­nais tu­rė­tų rū­pin­tis 3–4 dar­buo­to­jai.

Sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na iš­si­nuo­mo­ti apie 300 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­tal­pas. Treč­da­lį jų skirs ad­mi­nist­ra­ci­jai, o li­ku­sio­je da­ly­je lai­ki­nai ap­gy­ven­dins gat­vė­se val­ka­tau­jan­čius šu­nis bei ka­tes.

Ma­no­ma, kad vie­nu me­tu to­kio dy­džio pa­tal­po­se bū­tų ga­li­ma įkur­din­ti apie 15 be­na­mių gy­vū­nų.

 

Na­mai – lai­ki­ni

 

Pa­sak R. Ba­ra­vy­ko, šis be­na­mių gy­vū­nų glo­bos na­mų mo­de­lis ne­taps nuo­la­ti­ne gy­vū­nų lai­ky­mo vie­ta. Čia val­ka­tau­jan­tys šu­nys ir ka­tės bus pri­glau­džia­mi ke­tu­rio­li­kai die­nų.

Gy­vū­nai bus vak­ci­nuo­ja­mi, gy­do­mi, mai­ti­na­mi. Jei per tą lai­ką ne­at­si­ras­tų jų šei­mi­nin­kai, teks at­lik­ti eu­ta­na­zi­ją. Per ka­ran­ti­na­vi­mo lai­ko­tar­pį bus ieš­ko­ma nau­jų šei­mi­nin­kų, no­rin­čių pri­glaus­ti gy­vū­nus. „Ti­ki­mės įtrauk­ti vi­suo­me­ni­nes or­ga­ni­za­ci­jas, už­si­i­man­čias gy­vū­nų glo­ba, kad kuo dau­giau gy­vū­nų ras­tų šei­mi­nin­kus“, – sa­ko vi­ce­me­ras.

Ti­ki­ma­si, kad per me­tus šiuo­se na­muo­se pa­vyks lai­ki­nai pri­glaus­ti apie pu­sę tūks­tan­čio ar net dau­giau be­glo­bių.

 

Nie­ko ne­pa­žei­džia

 

Vis daž­niau vie­šai dis­ku­tuo­ja­ma apie tai, kad eu­ro­pi­niai reg­la­men­tai drau­džia eu­ta­na­zi­ją tai­ky­ti gy­vū­nams, jei ne­iš­ky­la bū­ti­ny­bė. Ji ga­li bū­ti at­lie­ka­ma, jei gy­vū­nas ne­pa­gy­do­mai ser­ga.

Pa­sak R. Ba­ra­vy­ko, toks įsta­ty­mas dar nė­ra pri­im­tas ir sa­vi­val­dy­bės veik­la su reg­la­men­tais ne­si­kirs. Jis ma­no, kad ne tik Uk­mer­gė, bet ir vi­sa Lie­tu­va dar nė­ra pa­si­ruo­šu­si iš­si­vers­ti be eu­ta­na­zi­jos tai­ky­mo be­glo­biams gy­vū­nams.

 

De­ri­na­si prie ga­li­my­bių

 

Šiuo me­tu ren­gia­ma tiks­li są­ma­ta, kiek lė­šų pri­reiks sa­vi­val­dy­bei įsteig­ti to­kius glo­bos na­mus. „Skai­čiuo­ja­me su mi­ni­ma­lio­mis lė­šo­mis, nes de­rin­tis rei­kia prie biu­dže­to ga­li­my­bių. Ne­iš­ven­gia­mos iš­lai­dos – au­to­mo­bi­lio pir­ki­mui, dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams“, – tei­gia R. Ba­ra­vy­kas.

Ma­no­ma, kad sa­vi­val­dy­bės ki­še­nė leis skir­ti apie 100 tūks­tan­čių li­tų per me­tus. To­kią su­mą ke­ti­na­ma įra­šy­ti į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ei­lu­tę. Biu­dže­tą va­sa­rio pa­bai­go­je dar tvir­tins ra­jo­no ta­ry­ba.

Anot vi­ce­me­ro, jei sa­vi­val­dy­bė nu­tar­tų sta­ty­ti nau­jus gy­vū­nų glo­bos na­mus, vien pa­sta­to sta­ty­ba at­si­ei­tų apie ket­vir­tį mi­li­jo­no li­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų