Bijo, kad žemė gali smarkiai brangti

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Nuo šių me­tų įsi­ga­lio­jęs nau­jas Že­mės mo­kes­čių įsta­ty­mas jau ke­lia su­maiš­tį. Že­mių skly­pų sa­vi­nin­kai būgš­tau­ja dėl iš­aug­sian­čių mo­kes­čių. Į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją krei­pė­si Pa­bais­ko ra­jo­no gy­ven­to­jas, ku­ris pa­sa­ko­jo, jog kai­me šne­ka­ma, kad že­mė la­bai smar­kiai brangs. „No­rė­tu­me jau da­bar ži­no­ti, kiek rei­kės mo­kė­ti už že­mę. Gal vi­sai ne­ap­si­mo­kės ją tu­rė­ti ir teks par­duo­ti“, – sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė laik­raš­čio skai­ty­to­jas.

Sei­mas nu­spren­dė, kad nuo šių me­tų že­mė bus ap­mo­kes­tin­ta pa­gal jos rin­kos ver­tę, o ne der­lin­gu­mą, na­šu­mą, kaip iki šiol. Tai reg­la­men­tuo­ja nau­jos re­dak­ci­jos Že­mės mo­kes­čio įsta­ty­mas. Ja­me įtvir­tin­tas nuo 0,01 pro­cen­to iki 4 pro­cen­tų že­mės mo­kes­ti­nės ver­tės že­mės mo­kes­čio ta­ri­fas. Jį pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­si­tvir­ti­no kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba taip pat nu­sta­tė že­mės mo­kes­čio ta­ri­fus 2013 me­tams (pro­cen­tais nuo že­mės mo­kes­ti­nės ver­tės). Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mei bei mė­gė­jiš­kų so­dų že­mės skly­pų pa­tvir­tin­tas 2,0 ta­ri­fas. Pa­tvir­tin­ti ta­ri­fai miš­kų ūkio, van­dens ūkio bei įvai­rios ki­tos pa­skir­ties že­mei. Jie sie­kia iki 1,5 pro­cen­to.

Tik ap­leis­tai že­mės ūkio pa­skir­ties ir pra­mo­nės bei san­dė­lia­vi­mo ob­jek­tų te­ri­to­ri­jų že­mei Uk­mer­gė­je nu­sta­ty­tas įsta­ty­mu nu­ma­ty­tas 4 pro­cen­tų ta­ri­fas.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mo­kes­čių ir eko­no­mi­nės ana­li­zės sky­riaus ve­dė­ja Zi­ta Mor­kū­nie­nė sako, kad uk­mer­giš­kiai ne­tu­rė­tų la­bai ne­ri­mau­ti. Žen­klų kai­nų šuo­lį grei­čiau­siai pa­jus tik did­mies­čių gy­ven­to­jai, kur že­mės rin­kos ver­tė di­džiu­lė.

Ve­dė­ja pa­aiš­ki­no, kad pre­li­mi­na­rią sa­vo tu­ri­mos že­mės ver­tę ga­li­ma ne­sun­kiai ras­ti Re­gist­rų cen­tro sve­tai­nė­je www.re­gist­ru­cen­tras.lt. įra­šius sa­vo že­mės skly­po uni­ka­lų nu­me­rį.

Ne­tu­rin­tiems in­ter­ne­to pri­ei­gos tai pa­da­ry­ti bū­tų su­dė­tin­giau.

Ta­čiau ga­lu­ti­nė su­ma, ku­rią teks mo­kė­ti že­mės sa­vi­nin­kams, pa­aiš­kės tik ru­de­nį, kai są­skai­tas pa­teiks šį mo­kes­tį ad­mi­nist­ruo­jan­ti Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja.

Z. Mor­kū­nie­nė pri­mi­nė, kad  ra­jo­no ta­ry­ba grei­tu lai­ku tvir­tins leng­va­tas že­mės mo­kes­čio mo­kė­to­jams. Tai dau­ge­liui pa­leng­vins mo­kes­čių naš­tą.

Že­mės  mo­kes­ti­nės ver­tės skai­čia­vi­mui nu­sta­ty­tas 5 me­tų  per­ei­na­ma­sis  lai­ko­tar­pis, ku­ris tu­rė­tų ap­sau­go­ti nuo per­ne­lyg di­de­lio kai­nų šuo­lio.

Ir dar vie­nas pri­mi­ni­mas že­mės skly­pų tu­rė­to­jams: Sei­me ne­se­niai bu­vo įre­gist­ruo­ta Že­mės mo­kes­čių įsta­ty­mo pa­tai­sa, tai­gi ga­li­ma ti­kė­tis tam tik­rų pa­si­kei­ti­mų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų