Bi­jo ir gri­po, ir vak­ci­nos

 

Uk­mer­giš­kiai ne­sku­ba skie­py­tis nuo pan­de­mi­nio gri­po. Iš pra­plėš­tos de­šim­ties do­zių vak­ci­nos pa­kuo­tės vi­du­ti­niš­kai su­nau­do­ja­mos tik trys. Ka­dan­gi pra­plėš­ta pa­kuo­tė ga­lio­ja vie­ną pa­rą, ne­su­nau­do­ta vak­ci­na nu­kenks­mi­na­ma ir iš­pi­la­ma į ka­na­li­za­ci­ją.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Į ša­lį iš Ny­der­lan­dų at­ke­lia­vus 27 tūks­tan­čiams do­zių vak­ci­nos nuo pan­de­mi­nį gri­pą su­ke­lian­čio A(H1N1)v vi­ru­so, ma­ny­ta, kad prie skie­pų ka­bi­ne­tų nu­tįs no­rin­čių­jų skie­py­tis ei­lės. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pir­miau­sia nu­ta­rė skie­py­ti me­di­kus ir ri­zi­kos gru­pei pri­klau­san­čius as­me­nis. Šiems skie­pi­jan­tis van­giai, leis­ta vak­ci­nuo­ti vi­sus to no­rin­čiuo­sius.

 

 

Iš de­šim­ties vak­ci­nos do­zių pa­gal pa­skir­tį pa­nau­do­ja­mos tik trys.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 
Vi­suo­me­nė nu­si­tei­ku­si prie­šiš­kai

Prieš tris sa­vai­tes Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas pa­sie­kė 400 do­zių vak­ci­nos. Kol kas pa­si­skie­pi­jo 26 ra­jo­no gy­ven­to­jai. Iš jų - 5 me­di­kai.

„Ma­nau, kad to­kį van­gų skie­pi­ji­mą­si le­mia vi­so­je ša­ly­je vyks­tan­tis an­ti­vak­ci­ni­nis ju­dė­ji­mas“, - svars­to Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė. Anot jos, vi­suo­me­nės prie­šiš­ku­mas jau­čia­mas kaž­ko­dėl tik šiai vak­ci­nai – prieš ki­tas vak­ci­nas gy­ven­to­jai ne­nu­si­tei­kę.

Pa­sak jos, nė vie­nas iš pa­si­skie­pi­ju­sių­jų ne­si­skun­dė dėl pa­ša­li­nių re­ak­ci­jų, kom­pli­ka­ci­jų. Nor­ma­li or­ga­niz­mo re­ak­ci­ja į skie­pą – skaus­mas dū­rio vie­to­je, gal­vos skaus­mas, kiek pa­di­dė­ju­si kū­no tem­pe­ra­tū­ra.

Me­di­kai skie­py­tis ne­no­ri

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trui bu­vo skir­ta 150 do­zių vak­ci­nos. Vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė sa­ko, kad iš pra­džių bu­vo nu­spręs­ta 70 do­zių skir­ti me­di­kams, o li­ku­sio­mis 80 do­zių skie­py­ti vi­sus pa­gei­dau­jan­čius to as­me­nis.

Ta­čiau be­veik per tris sa­vai­tes pa­si­skie­py­ti pa­no­ro tik de­šimt PSPC pa­cien­tų. Skie­pų ka­bi­ne­te nė vie­nas pa­si­skie­py­ti pa­gei­dau­jan­tis me­di­kas taip ir ne­ap­si­lan­kė.

„Nie­kas ne­no­ri skie­py­tis. Ma­nau, kad to ne­no­ro prie­žas­tis – bai­mė“, - vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja sa­ko, kad dėl šios vak­ci­na­ci­jos tiks­lin­gu­mo su­tri­ku­si vi­sa Lie­tu­va.

„Aiš­kios nuo­mo­nės ne­tu­ri net me­di­kai. Vis­ko apie tą vak­ci­ną pri­pa­sa­ko­ta – kad vak­ci­na ne­ge­ra, kad re­kla­ma iš­pūs­ta. Vi­si esa­me su­tri­kę. Tai ką kal­bė­ti apie ei­li­nį pa­cien­tą? Jam dar su­dė­tin­giau ap­si­spręs­ti. As­me­niš­kai aš taip pat su­si­lai­kiau ir ne­si­skie­pi­jau“, - sa­ko J. Ga­liaus­kie­nė.

Su­nau­do­ja­mos trys iš de­šim­ties

Anot vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos, la­bai ne­pa­to­gios vak­ci­nos pa­kuo­tės – ji su­pa­kuo­ta fla­ko­nais po de­šimt do­zių. Pra­da­ry­to fla­ko­no ga­lio­ji­mo lai­kas – tik vie­na pa­ra. „Tai reiš­kia, kad no­rė­da­mi tau­piai nau­do­ti vak­ci­ną, tu­rė­tu­me per pa­rą pa­skie­py­ti de­šimt as­me­nų. Ta­čiau tiek no­rin­čių­jų ne­at­si­ran­da. Ne­su­nau­do­tą vak­ci­ną ten­ka nu­kenks­min­ti ir iš­pil­ti į ka­na­li­za­ci­ją“, - sa­ko pa­šne­ko­vė. Vi­du­ti­niš­kai iš de­šim­ties do­zių pa­kuo­tės su­nau­do­ja­mos trys. Sy­kį te­ko į kriauk­lę su­pil­ti net de­vy­nias vak­ci­nos do­zes.

Nors ne­pra­da­ry­to fla­ko­no ga­lio­ji­mo lai­kas – iki spa­lio mė­ne­sio, taip švais­tant vak­ci­ną, jos ga­li ir ne­lik­ti. Vie­na vak­ci­nos do­zė vals­ty­bei kai­na­vo be­veik po ke­tu­rias­de­šimt li­tų. Vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja sa­ko, kad me­di­kai gal­vas su­ka, ban­dy­da­mi su­gal­vo­ti bū­dą skie­pams ir tūks­tan­čiams tau­py­ti. Pra­da­rius fla­ko­ną, apie tai in­for­muo­ja­mi vi­si cen­tro gy­dy­to­jai. Ban­dė krū­von su­rink­ti de­šimt no­rin­čių­jų pa­si­skie­py­ti, ta­čiau iš to nie­ko ne­iš­ėjo.

J. Ga­liaus­kie­nė ma­no, kad jei pa­va­sa­rį kils dar vie­na pan­de­mi­nio gri­po ban­ga, gy­ven­to­jai puls ieš­ko­ti vak­ci­nos. „Bet ge­riau jau vak­ci­na nu­ei­tų vel­tui, nei kil­tų dar vie­nas pan­de­mi­nio gri­po pro­trū­kis“, - sa­ko ji.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų