Bulvių derliaus rekordų nelaukiama

Bul­ves ir dar­žo­ves au­gi­nan­tys ra­jo­no ūki­nin­kai iš šios va­sa­ros der­liaus ste­buk­lų ne­si­ti­ki – dėl drėg­mės per­tek­liaus ir lie­tin­gų orų plin­ta pu­vi­nys. Dau­ge­lis sa­ko, jog bul­vių, svo­gū­nų, ko­pūs­tų lai­ky­ti per žie­mą ne­ri­zi­kuos ir steng­sis re­a­li­zuo­ti iš ru­dens. Nors di­de­lė pa­siū­la ir muš­tų kai­nas, lai­ky­ti san­dė­liuo­se dar ri­zi­kin­giau.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Bul­vių au­gin­to­jai šiuos me­tus va­di­na ne­leng­vais.

Tau­jė­nų se­niū­ni­jo­je ūki­nin­kau­jan­tis An­ta­nas Ka­ma­raus­kas šiuos me­tus įvar­di­no kaip pra­stes­nius už per­nykš­čius, o der­lių – kaip la­bai vi­du­ti­niš­ką.

 

Re­kor­dų ne­lau­kia

 

Pa­grin­di­nio bul­via­ka­sio ūki­nin­kas dar ne­pra­dė­jo. Į jo lau­kus bul­via­ka­sės tu­rė­tų iš­rie­dė­ti rug­sė­jo vi­du­ry­je. Ta­čiau po vie­ną ki­tą kel­mą įvai­rio­se lau­ko vie­to­se iš­ka­sęs, apie der­lių prog­no­zuo­ja.

Šie­met, anot pa­šne­ko­vo, anks­ty­vą­sias bul­ves ne­ti­kė­tai už­puo­lė ma­ras. Ma­žai kas ti­kė­jo­si, jog bul­vie­no­jai jau lie­pos mė­ne­sį nu­nyks pa­žeis­ti ma­ro, ir ne­su­sku­bo pro­fi­lak­tiš­kai nu­purkš­ti nuo šios li­gos.

Lauk­da­mas vė­ly­vų­jų veis­lių bul­via­ka­sio, A. Ka­ma­raus­kas la­biau­siai ne­ri­mau­ja, kad bul­ves bus sun­ku iš­lai­ky­ti per­žiem. Mat mo­lin­go­se jo dir­vo­se lie­tūs bul­ves ge­ro­kai įmer­kė. Pa­šne­ko­vas sa­ko, kad po liū­čių po ke­lias die­nas van­duo va­go­se sto­vė­jo.

„Bul­ves vis tiek teks san­dė­liuo­ti, juk – ne grū­dai, ku­riuos ga­li nu­kū­lęs nu­vežt ir par­duot. Bul­vių par­da­vi­mo pro­ce­sas kur kas il­ges­nis – mat to­kiais di­de­liais kie­kiais ne­per­ka“, – sa­ko ūki­nin­kas.

 

Ant kal­ne­lio bul­vėms pa­ti­ko

 

Ne­re­kor­di­nis der­lius at­ro­do ir ki­tam Tau­jė­nų se­niū­ni­jos ūki­nin­kui Ei­mon­tui Že­ruo­liui. Ta­čiau jį gelbs­ti šiai va­sa­rai la­bai tin­ka­mai pa­rink­ti lau­kai – juo­dže­mio dir­vo­je ir dar ant kal­ne­lio pa­so­din­tos bul­vės nuo drėg­mės per­tek­liaus be­veik ne­nu­ken­tė­jo.

Be to, pa­si­rink­ta veis­lė „Sa­ti­na“ jau ne pir­mus me­tus pa­si­tei­si­na. E. Že­ruo­lio nuo­mo­ne, tai li­goms at­spa­ri veis­lė, ku­ri pa­si­žy­mi ir ge­ro­mis sko­nio sa­vy­bė­mis.

Smul­kie­siems ūki­nin­kams daž­niau­sia der­lių ten­ka re­a­li­zuo­ti sto­vint tur­gu­je. Ne­žiū­rint pro­duk­ci­jos ko­ky­bės, di­die­ji pre­ky­bos cen­trai – ne jų no­siai. Anot pa­šne­ko­vo, di­die­ji dik­tuo­ja ir rin­ką, ir kai­nas, ir net bul­vių sko­nį.

Pra­dė­ti kas­ti der­lių ūki­nin­kas ža­da ne­tru­kus.

 

Lau­kia ge­ro ru­dens

 

Del­tu­vos se­niū­ni­jo­je, Le­on­po­lio kai­me, gy­ve­nan­ti ūki­nin­kė Lai­ma Stra­gie­nė au­gi­na eko­lo­giš­kas dar­žo­ves. Pa­sak mo­ters, vi­sus eko­lo­giš­ko ūkio sa­vi­nin­ko rū­pes­čius ir ne­gan­das šie­met dar la­biau pa­gi­li­no pa­ti gam­ta.

„La­bai sun­kūs me­tai dar­žo­vių au­gin­to­jams. Ne­sklan­du­mai pra­si­de­da jau nuo to, kad dir­va to­kia šla­pia, kad įei­ti į ją sun­ku. Ir taip nuo pa­va­sa­rio – tik iš­aria­ma ir vėl tuoj lie­tūs su­plū­kia“, – bė­do­ja ūki­nin­kė.

Sa­ko, kad iš pa­va­sa­rio pa­sė­tų mor­kų net nu­ra­vė­ti ne­pa­si­se­kė – į įmir­ku­sią dir­vą tech­ni­ka ne­įva­žia­vo. Kiek pra­džiū­vus, mor­kų lau­kus apa­rė ir sė­jo iš nau­jo: „Pa­sė­jo­me lie­pos pa­bai­go­je, tai ti­ki­mės, kad spės už­aug­ti iki vė­ly­vo ru­dens.“

Ji sa­ko, kad drėg­mės per­tek­lius „ne­drau­giš­kas“ dau­ge­liui dar­žo­vių – pū­va ko­pūs­tų gal­vos, ma­ža ti­ki­my­bė, kad ge­rai lai­ky­sis svo­gū­nai. Ne to­kie gra­žūs, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti, špi­na­tai.

Ta­čiau vil­ties ži­bu­rė­lis dar­žo­vių au­gin­to­jams, anot pa­šne­ko­vės, yra – jei bus ge­ras ru­duo, dau­gu­ma dar­žo­vių dar spės at­si­tai­sy­ti ir ūki­nin­kai nuims der­lių. Jei dir­vos dar la­biau už­mirks, že­mės ūkio tech­ni­ka sun­kiai at­liks sa­vo funk­ci­ją.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų