Bu­vu­sio auk­lė­ti­nio do­va­na – au­ga­lai

 

Gra­žią do­va­ną Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mams įtei­kė bu­vęs šios įstai­gos ug­dy­ti­nis – ver­sli­nin­kas Ar­nol­das Ta­mo­šai­tis. Ap­lin­ką pa­puo­šė jo ūky­je iš­au­gin­ti įvai­riau­sių rū­šių au­ga­lai.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų ug­dy­ti­nis A. Ta­mo­šai­tis su val­diš­kais na­mais at­si­svei­ki­no prieš pen­kio­li­ka me­tų. Pa­si­sė­męs pa­tir­ties už­sie­ny­je ir už­dir­bęs pi­ni­gų, jis įsi­gi­jo so­dy­bą Uk­mer­gės ra­jo­ne, Re­mei­sių kai­me.

 

 

Di­rek­to­rius S. Lau­ri­na­vi­čius (de­ši­nė­je) džiau­gia­si Ta­mo­šai­čių šei­mos do­va­no­tais žel­di­niais.
Au­to­rės nuotr.

Ar­nol­das su žmo­na Va­le­ri­ja džiau­gia­si sa­vo at­ža­lo­mis – dviem sū­nu­mis – bū­si­mais pa­gal­bi­nin­kais ūky­je. Prieš pus­an­trų me­tų vy­ras ėmė au­gin­ti įvai­riau­sių rū­šių au­ga­lus, tin­kan­čius al­pi­na­riu­mams, gy­vat­vo­rėms, par­kams.

Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rius Sta­nis­lo­vas Lau­ri­na­vi­čius, su­ži­no­jęs apie sa­vo ug­dy­ti­nio sėk­mę, pa­pra­šė jo pa­do­va­no­ti mo­kyk­lai ke­le­tą me­de­lių ir su­lau­kė tei­gia­mo at­sa­ky­mo.

Ver­sli­nin­kas glo­bos na­mams pa­do­va­no­jo daug de­ko­ra­ty­vi­nių au­ga­lų: rau­don­la­pį kle­vą, gin­kme­dį, mau­me­dį, bal­tą­ją ka­na­di­nę eg­lu­tę, mar­ga­la­pį gluos­nį, for­si­ti­ją, lanks­vą ir ki­tus.

A. Ta­mo­šai­čio pa­de­da­mi, auk­lė­ti­niai ir dar­buo­to­jai pa­rin­ko au­ga­lams tin­ka­mas vie­tas. „Pa­do­va­no­jo­me au­ga­lus, ku­rie ne­bi­jo šal­čio ir yra la­biau at­spa­rūs li­goms. Au­ga­lų tu­ri­me daug, vien tu­jų ūky­je yra apie še­šis tūks­tan­čius. Pa­va­sa­rį glo­bos na­mams vėl pa­da­ry­si­me do­va­ną“, – pa­ža­dė­jo Ar­nol­das. Į sa­vo ūkį jis ke­ti­na pa­si­kvies­ti glo­bos na­mų auk­lė­ti­nius, ku­riems su­teik­tos sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo ir gam­tos my­lė­to­jų pa­mo­kė­lės.

Puo­se­lė­ja ap­lin­ką

Pa­sak di­rek­to­riaus Sta­nis­lo­vo Lau­ri­na­vi­čiaus, re­konst­ra­vus glo­bos na­mų pa­sta­tą, di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas ap­lin­kos gra­ži­ni­mui. Vai­kai drau­ge su pe­da­go­gais vie­šė­da­mi už­sie­ny­je ža­vi­si kruopš­čiai su­tvar­ky­ta ap­lin­ka, o grį­žę į na­mus taip pat ku­ria gro­žį.

Per­nai Uk­mer­gės miš­kų urė­di­jos dė­ka ša­lia glo­bos na­mų bu­vo pa­so­din­tas ber­žų par­ke­lis, ja­me šla­ma ir ke­lios lie­pai­tės. Kad ap­lin­kui ne­burgz­tų ma­ši­nos, vai­kai par­ke­lį ap­juo­sė ak­me­nų ta­ku. Vy­riau­sios so­cia­li­nės pe­da­go­gės Aud­ro­nės Ja­sio­nie­nės ini­cia­ty­va glo­bos na­mai bu­vo pa­puoš­ti au­ga­lų kom­po­zi­ci­ja. Gė­lės pa­puo­šė ir bal­ko­nus bei re­konst­ruo­tų ta­ke­lių pa­kraš­čius.

„Ap­lin­ka gra­žė­ja ir džiu­gi­na ne tik mū­sų ben­druo­me­nę, ap­lin­ki­nius, bet ir sve­čius. Vai­kai kar­tu su pe­da­go­gais ap­lin­ką pri­žiū­ri, puo­se­lė­ja gė­ly­nus“, – pa­sa­ko­jo S. Lau­ri­na­vi­čius.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų