Cukrų iš parduotuvių išpūtė vėju

Pa­skli­dus gan­dams apie cuk­raus bran­gi­mą, pir­kė­jai iš­pir­ko re­kor­di­nį jo kie­kį. Per pus­die­nį par­duo­ta tiek, kiek pa­pras­tai re­a­li­zuo­ja­ma be­veik per mė­ne­sį. Ne­su­sku­bu­sie­ji cuk­raus nu­si­pirk­ti pra­ei­tą sa­vai­tę pas kai­my­nus ei­na pra­šy­da­mi ne pa­sko­lin­ti, o par­duo­ti ki­log­ra­mą cuk­raus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Cuk­rų pir­kė­jai iš­ne­šė ur­mu.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę len­ty­no­se vos per pus­die­nį iš­tir­po be­veik vi­si pre­ky­bi­nin­kų tu­rė­ti lie­tu­viš­ko cuk­raus re­sur­sai. Dau­ge­ly­je par­duo­tu­vių šio pro­duk­to vi­sai ne­li­ko. Pre­ky­bi­nin­kai sa­ko, kad toks ažio­ta­žas ki­lo pir­kė­jams pa­ti­kė­jus pa­skli­du­siu gan­du, kad cuk­rus brangs dvi­gu­bai.

 

Par­duo­tas re­kor­di­nis kie­kis

 

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė tei­gia, kad ši ži­nia į mais­to pre­kių par­duo­tu­ves at­gi­nė dau­gy­bę pir­kė­jų. Per pus­die­nį ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vė­se par­duo­ta apie 2,5 to­nos cuk­raus. Pa­sak di­rek­to­rės, tiek pa­pras­tai re­a­li­zuo­ja­ma be­veik per mė­ne­sį. Per­ka­mo cuk­raus kie­kio pir­kė­jams ko­o­pe­ra­ty­vo pre­ky­bi­nin­kai ne­ri­bo­jo.

Pri­trū­kę sa­vo par­duo­tu­vė­se cuk­raus, var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo pre­ky­bi­nin­kai krei­pė­si į tie­kė­jus. „Tie­kė­jų san­dė­liai taip pat tuš­ti. Pa­vy­ko ras­ti vie­nin­te­lius, dar tu­rin­čius cuk­raus at­sar­gų. Jie pa­ža­dė­jo pri­sta­ty­ti apie 1,5 to­nos“, – sa­ko A. An­dri­ko­nie­nė.

Pa­šne­ko­vė ne­nei­gia: kaž­kie­no pa­skleis­tas gan­das, kad Lie­tu­vo­je sen­ka cuk­raus at­sar­gos dėl pras­to cuk­ri­nių run­ke­lių der­liaus bei eks­por­to į už­sie­nį, nau­din­gas tiek ga­min­to­jams, tiek pre­ky­bi­nin­kams.

„Ta­čiau jei tai yra tie­sa ir šis pro­duk­tas ge­ro­kai pa­brangs, ap­dai­rūs pir­kė­jai ge­ro­kai su­tau­pys“, – pri­pa­žįs­ta ji. Tie­sa, ne­ži­nia, ar po ki­tų me­tų der­liaus cuk­raus kai­nos iš­si­lai­kys aukš­tos, ta­čiau va­sa­ros uo­gų der­liaus su­do­ro­ji­mui šei­mi­nin­kėms šios at­sar­gos tu­rė­tų pra­vers­ti.

Cuk­rus – ne vie­nin­te­lis pro­duk­tas, ku­rį šiuo me­tu pa­niš­kai grie­bia pir­kė­jai. Pa­si­gir­dus kal­boms, kad ša­ly­je spar­čiai tuš­tė­ja grū­dų aruo­dai, im­ta la­biau pirk­ti ir mil­tus. Dar vi­sai ne­se­niai par­duo­tu­ves štur­ma­vę pir­kė­jai nuo len­ty­nų graibs­tė įvai­rių kruo­pų mai­še­lius.

 

Sa­vait­ga­lis – be cuk­raus

 

„Nor­fos“ pre­ky­bos cen­truo­se pra­ei­tos sa­vai­tės vi­du­ry­je pa­si­bai­gus cuk­raus at­sar­goms, iki pir­ma­die­nio len­ty­nos bu­vo tuš­čios. „Už­sa­kė­me, ta­čiau tie­kė­jai pri­ža­dė­jo at­vež­ti tik po ke­le­to die­nų“, – pa­aiš­ki­no „Nor­fos“ pre­ky­bos tin­klo at­sto­vas spau­dai Da­rius Ry­liš­kis.

„Kol ne­bu­vo pa­ni­kos, šio pro­duk­to vi­sa­dos už­tek­da­vo“, – sa­ko jis. O pir­kė­jų ne­ri­mas, jo nuo­mo­ne, vi­sai ne­pa­grįs­tas, nes per­pus cuk­rus tik­rai ne­pa­brangs.

„Nor­fos“ pre­ky­bos tin­klas gin­sis nuo cuk­raus pir­kė­jų ant­plū­džio bei ga­li­mų per­par­da­vi­nė­to­jų. Kai­nas pre­ky­bi­nin­kai ža­da di­din­ti per­kan­tie­siems dau­giau kaip 10 ki­log­ra­mų.

 

Staig­me­na ir pre­ky­bi­nin­kams

 

Pre­ky­bi­nin­kai gi­na­si pri­si­dė­ję prie pa­skleis­tų gan­dų pa­sklei­di­mo. „Kas ga­lė­jo pa­skleis­ti to­kią in­for­ma­ci­ją, ne­ži­no­me. Jos su­kel­tas ažio­ta­žas bu­vo staig­me­na mums pa­tiems“, – „Uk­mer­gės ži­nioms“ tvir­ti­no pre­ky­bos tin­klo IKI Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus va­do­vas Val­das Lo­pe­ta. Šio tin­klo par­duo­tu­vės cuk­raus pra­ėju­sią sa­vai­tę taip pat bu­vo pri­sti­gę.

Va­do­vas ti­ki­na, kad dėl brangs­tan­čio cuk­raus IKI pre­ky­bos cen­truo­se ga­mi­na­mų kon­di­te­ri­jos pro­duk­tų kai­nų keis­ti ne­pla­nuo­ja­ma.

 

Kai­nas ke­lia pir­kė­jai

 

„To­kios in­for­ma­ci­jos, kad cuk­rus brangs iki 6 li­tų už ki­log­ra­mą, šian­dien ne­tu­ri­me“, – tei­gia „Ma­xi­ma LT“ Įvaiz­džio ir ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Li­na Mui­žie­nė. Anot jos, jei šis gan­das prieš ke­le­tą die­nų ne­bū­tų pa­skli­dęs, to­kio ažio­ta­žo ir ne­bū­tų.

Ji pri­pa­žįs­ta, kad cuk­raus kai­na ky­la pa­sau­li­nė­se bir­žo­se dėl jo trū­ku­mo. Ta­čiau 6 li­tų kai­na – ne­adek­va­ti to­kiam cuk­raus trū­ku­mui, koks yra, ir kaž­kie­no prog­no­zuo­ja­mų kai­nų po­ky­čiui.

Ka­dan­gi cuk­rus yra bir­žos pre­kė, jo kai­na svy­ruo­ja pri­klau­so­mai nuo pa­siū­los ir pa­klau­sos. „Pir­kė­jai pa­tys pri­si­de­da prie kai­nos ki­li­mo, mai­šais temp­da­mi cuk­rų iš par­duo­tu­vių“, – sa­ko L. Mui­žie­nė. Šią si­tu­a­ci­ją ji ly­gi­na su snie­go la­vi­nos efek­tu.

„Lie­tu­vo­je pa­ga­min­tas cuk­rus – kvo­tuo­ja­ma pre­kė. Mes tik­rai ne­su­in­te­re­suo­ti, kad cuk­raus mū­sų par­duo­tu­vė­se pri­trūk­tų“, – tvir­ti­na „Ma­xi­mos“ at­sto­vė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų