Darbus prie Šventosios žadama baigti laiku

Prie Šven­to­sios ren­gia­mo pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­ko dar­bai vyks­ta van­giai. Gau­tas su­ti­ki­mas jų pa­bai­gą ati­dė­ti iki ru­dens. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai tuo ne­pa­ten­kin­ti, ta­čiau ran­go­vai ra­mi­na, kad pro­jek­tą įgy­ven­dins lai­ku.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ran­go­vai ra­mi­na, kad pro­jek­tas vyk­do­mas sklan­džiai.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Piot­ras Gri­gor­je­vas pa­ti­ki­no, kad dar­bai se­ka­si tik­rai sun­kiai.

Šven­to­sios upės pa­kran­čių bei Šven­tu­pės kem­pin­go įren­gi­mo pro­jek­tas įgy­ven­di­na­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis. Jo ver­tė 2 mi­li­jo­nai 683 tūks­tan­čiai li­tų. Pa­grin­di­nis pro­jek­to dar­bų ran­go­vas – UAB „Vil­nis­ta“.

Pa­gal pir­mi­nius ter­mi­nus pro­jek­tas jau tu­rė­jo ei­ti į pa­bai­gą.

Ta­čiau, ka­dan­gi pa­va­sa­rį dar­bai su­si­vė­li­no, Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­ros pa­pra­šy­ta ga­lu­ti­nį ter­mi­ną nu­kel­ti į rug­sė­jo pa­bai­gą.

Bet ir šis ter­mi­nas ne­nu­mal­do­mai ar­tė­ja, o įsi­sa­vin­ta lig šiol vos de­šim­ta­da­lis pro­jek­to lė­šų. Ge­gu­žės pa­bai­go­je bu­vo įsi­sa­vin­ti 250 tūks­tan­čių li­tų.

Piot­ras Gri­gor­je­vas pa­ti­ki­no, kad kiek­vie­ną sa­vai­tę vyks­ta pa­si­ta­ri­mai su pro­jek­to dar­bų ran­go­vais – UAB „Vil­nis­ta“ va­do­vais. Bū­tent ši įmo­nė kon­kur­so me­tu pa­siū­lė ma­žiau­sią kai­ną ir pa­tei­kė do­ku­men­tus, kad yra pa­jė­gi lai­ku įvyk­dy­ti pro­jek­tą.

Ta­čiau žvel­giant į sto­vi­niuo­jan­čią tech­ni­ką tuo abe­jo­ja­ma.

Anot P. Gri­gor­je­vo, pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis ran­go­vas tu­ri pa­tei­si­na­mą prie­žas­tį – gau­sias liū­tis, truk­dan­čias vyk­dy­ti ke­lio tie­si­mo dar­bus.

Pa­sak ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo, ka­dan­gi pro­jek­tas su­si­de­da iš ke­lių da­lių – ta­ko prie Šven­to­sios tie­si­mo ir kem­pin­go įren­gi­mo Šven­tu­pė­je, aki­vaiz­du, kad ge­riau se­ka­si pas­ta­ro­ji pro­jek­to da­lis – kem­pin­go sta­ty­bos.

Pa­kal­bin­tas UAB „Vil­nis­ta“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Juo­zas Balt­miš­kis ra­mi­no, kad dar­bai ei­na­si sklan­džiai. Ne­di­de­lė pro­jek­ti­nių lė­šų su­ma kol kas įgy­ven­din­ta tik to­dėl, kad dar ne­pra­dė­ti bran­giau­si dar­bai – trin­ke­lių klo­ji­mas, elek­tros tie­ki­mas.

Pa­va­duo­to­jas ti­ki­no, kad pro­jek­to pa­bai­gos ati­dė­ji­mas bu­vo bū­ti­nas, nes pir­mi­nis va­rian­tas – įgy­ven­din­ti jį iki vi­dur­va­sa­rio – bu­vo tie­siog ne­re­a­lus.

„Esam di­de­lė įmo­nė, bai­gėm įgy­ven­din­ti ki­tus pro­jek­tus ir da­bar vi­su pa­jė­gu­mu kib­sim į dar­bus prie Šven­to­sios“, – pa­ti­ki­no J. Balt­miš­kis.

Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą Šven­to­sios pa­kran­tė ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­keis – kai­rė­je jos pu­sė­je, va­žiuo­jant nuo mies­to cen­tro, bus įreng­ti ta­kas, pon­to­ni­nė prie­plau­ka, pa­kran­tė ap­sė­ta ve­ja. Pats 720 met­rų il­gio ta­kas bus ap­švies­tas, pa­sta­ty­ti suo­liu­kai,  įreng­ta vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų