Daryti gerus darbus paprasta

Li­ga ne­si­ren­ka lai­ko, ne­krei­pia dė­me­sio į var­dą, am­žių ar so­cia­li­nę pa­dė­tį. De­ja, nu­tin­ka taip, kad li­ga pa­si­ren­ka ir vai­ką, ku­ris tu­rė­tų džiaug­tis gy­ve­ni­mu, ei­ti į mo­kyk­lą, spor­tuo­ti, su­si­ti­ki­nė­ti su drau­gais.

,,Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los 2c kla­sės mo­ki­nu­kams su mo­ky­to­ja ki­lo min­tis su­reng­ti ad­ven­ti­nę po­pie­tę Vil­niaus uni­ver­si­te­to vai­kų li­go­ni­nės vai­kų on­ko­he­ma­to­lo­gi­jos cen­tre be­si­gy­dan­tiems vai­kams.

 

Mokinių koncertas mažiesiems ligoniukams.

Uk­mer­giš­kiai pa­ren­gė kon­cer­ti­nę pro­gra­mą, o su di­de­le mei­le ga­min­tus an­ge­liu­kus pa­šven­ti­no Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je.

Mo­ki­nių su­ma­ny­mą pa­lai­kė LSB Uk­mer­gės sky­riaus sa­ma­rie­čiai ir sa­ma­rie­tu­kai. Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė­je jie su­ren­gė Py­ra­gų die­ną, o už su­rink­tus pi­ni­gus ma­žie­siems li­go­niu­kams nu­pir­ko sal­du­my­nų. Prie su­ma­ny­mo pri­si­dė­jo ,,Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai. Mo­kyk­lo­je kas­met or­ga­ni­zuo­ja­ma ak­ci­ja ,,Do­va­no­ki­me ka­lė­di­nę ši­lu­mą la­biau­siai jos sto­ko­jan­tiems“. Už jos me­tu su­rink­tas lė­šas nu­pirk­ta vai­sių. Ke­lio­nę į Vil­nių fi­nan­sa­vo Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la.

Li­go­ni­nė­je uk­mer­giš­kiai kar­tu su nau­jais drau­gais dai­na­vo dai­nas, mi­nė mįs­les ir ma­žie­siems li­go­niu­kams įtei­kė do­va­nė­les.

„Pa­bu­vę sky­riu­je su vai­kais, jų tė­ve­liais, pa­ju­to­me, kad pa­te­ko­me į di­de­lę drau­giš­ką šei­mą, ku­rią sie­ja vie­na bė­da – li­ga. Ten gu­li vai­kai iš vi­sos Lie­tu­vos. Jiems li­go­ni­nė tam­pa na­mais mė­ne­siui, dviem ir dau­giau. Vai­kai vie­nas ki­tą pa­lai­ko, rū­pi­na­si. Bu­vo sma­gu gir­dė­ti, kad jiems ši die­na bu­vo ne­ei­li­nė. Šią die­ną ir mes il­gai pri­si­min­si­me, daž­niau pa­kal­bė­si­me, kad nė­ra taip blo­gai anks­ti ry­te kel­tis į mo­kyk­lą. Juk mū­sų vie­to­je no­rė­tų bū­ti sun­kiai ser­gan­tys vai­kai“, – laiš­ke re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo mo­ki­niai.

Nau­jiems drau­gams jie pa­li­ko mu­zi­ki­nį dis­ką ir ti­ki­si, kad pa­šven­tin­tie­ji an­ge­liu­kai su­teiks jė­gų kuo grei­čiau pa­sveik­ti ir grįž­ti į na­mus.

Ma­žie­ji sa­ma­rie­tu­kai ir juos ly­dė­ju­si sa­ma­rie­tė Mei­lu­tė yra dė­kin­gi vi­siems, ku­rie ne­li­ko abe­jin­gi ak­ci­jai. Juk kar­tu da­ry­ti ge­rus dar­bus yra leng­viau.

UŽ inf.

 

12-28-7_straipsnio_2_nuotr

Į Vilnių vaikai važiavo su dovanomis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų