Dovana muziejui – unikali skulptūrų kolekcija

Žymus mū­sų kraš­tie­tis skulp­to­rius Le­o­nas Strio­ga Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jui pa­do­va­no­jo uni­ka­lią do­va­ną  – sa­vo skulp­tū­rų ko­lek­ci­ją. Mu­zie­jui tai – pir­ma to­kia ver­tin­ga do­va­na. Au­to­riui – taip pat pir­ma do­va­no­ja­ma ko­lek­ci­ja.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Le­o­nas Strio­ga sa­vo skulp­tū­rų ko­lek­ci­ją pa­ti­kė­jo sau­go­ti Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jui ir jo di­rek­to­rei Vai­du­tei Sa­kol­ni­kie­nei.

 

 

Kau­ne gy­ve­nan­tis ir ku­rian­tis Le­o­nas Strio­ga pra­ėju­siais me­tais bu­vo su­ren­gęs sa­vo aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui skir­tą ju­bi­lie­ji­nę kū­ry­bos pa­ro­dą. Ji ap­ke­lia­vo ne vie­ną Lie­tu­vos mies­tą. Taip pat bu­vo eks­po­nuo­ja­ma ir Uk­mer­gė­je. Da­lis šios pa­ro­dos eks­po­na­tų nuo šiol pri­klau­so Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jui. L. Strio­ga sa­ko taip do­va­no­jan­tis šir­dį sa­vo gim­ti­nei, ati­duo­dan­tis sko­lą sa­vo tė­vams.

20 skulp­tū­rų ko­lek­ci­ja kur­ta maž­daug aš­tuo­nio­li­ka me­tų, nuo 1993-iųjų. Vi­si dro­ži­niai at­lik­ti pa­na­šia tech­ni­ka – drož­ti iš ber­žo. Pa­sak au­to­riaus, į do­va­no­ja­mą ko­lek­ci­ją jis sten­gė­si įtrauk­ti pa­gal te­ma­ti­ką ir sti­lis­ti­ką kuo įvai­res­nius dar­bus. Ak­tu­a­liau­sios jo kū­ry­bo­je lie­čia­mos te­mos – žmo­niš­ku­mas, sie­kis, kad žmo­gus lik­tų žmo­gu­mi, daž­nai lie­čia­ma ir mū­sų san­ty­kio su gam­ta te­ma. Skulp­to­rius pri­si­pa­žįs­ta ne­si­sten­gian­tis nu­glu­din­ti me­džio, o at­virkš­čiai – sie­kian­tis iš­ryš­kin­ti jo na­tū­ra­lu­mą.

L. Strio­gos dar­bai yra pa­bu­vo­ję ne vie­no­je už­sie­nio ša­ly­je, kai ku­rios ko­lek­ci­jos į Lie­tu­vą taip ir ne­be­su­grį­žo.

Drau­ge su vy­ru at­vy­ku­si skulp­to­riaus žmo­na Da­lia pri­si­pa­ži­no, kad vy­ras rū­pi­na­si sa­vo kū­ry­bi­niu pa­li­ki­mu: su­da­rė gru­pę ver­tin­giau­sių dar­bų, ku­riuos nu­ta­rė bū­ti­nai iš­sau­go­ti Lie­tu­vai. At­rin­ko ir tuos, ku­rie ga­li bū­ti skir­ti par­da­vi­mui. At­ei­ty­je S. Strio­ga ma­no pado­va­no­ti sa­vo kū­ri­nių ir ki­tiems Lie­tu­vos mu­zie­jams. Šio Uk­mer­gė­je gi­mu­sio ir už­au­gu­sio skulp­to­riaus kū­ry­ba yra la­bai ver­ti­na­ma. Jo dar­bų jau pa­si­ro­dė ir ša­lies an­ti­kva­ria­tuo­se.

 

08-26-2_straipsnio_2_nuotr

Le­o­nas Strio­ga ir jį at­ly­dė­ju­si žmo­na Da­lia drau­ge su Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus ko­lek­ty­vu.


 

Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Vai­du­tė Sa­kol­ni­kie­nė pri­pa­žįs­ta, kad tai – pir­mo­ji to­kia ver­tin­ga ko­lek­ci­ja, do­va­no­ta mu­zie­jui. Tai jiems di­džiu­lė gar­bė. Iki šiol mū­sų mu­zie­jus bu­vo įsi­gi­jęs pen­kis L. Strio­gos dar­bus.

Nors do­va­na pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka do­ku­men­tuo­se yra įkai­no­ta ne­ma­ža su­ma, ver­tin­to­jai tvir­ti­na, kad re­a­liai tai – sim­bo­li­nė kai­na: do­va­ną įkai­nos lai­kas, nes to­kių kū­ri­nių ver­tė vi­sa­da ky­la.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų