Spausdinti šį puslapį

Dovana naujagimiams

Bir­že­lio 1 die­ną staig­me­ną Uk­mer­gės gim­dy­vėms su­tei­kė Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės svei­ka­tos biu­ro dar­buo­to­jai. Mi­nint Pa­sau­li­nę die­ną be ta­ba­ko, nau­ja­gi­miai bu­vo ap­do­va­no­ti marš­ki­nė­liais ir di­plo­mais.

Ak­ci­ja „Gi­miau ne­rū­kan­ti/is“ šie­met ju­bi­lie­ji­nė – de­šim­to­ji. Ji kas­met mi­ni­ma bir­že­lio 1-ąją. Tą­dien marš­ki­nė­liais su už­ra­šu „Gi­miau ne­rū­kan­tis“ ar „Gi­miau ne­rū­kan­ti“ do­va­no­ja­mi ge­gu­žės 31-ąją, Pa­sau­li­nę die­ną be ta­ba­ko, gi­mu­siems nau­ja­gi­miams.

Ak­ci­ja vyks­ta vi­suo­se Lie­tu­vos mies­tų gim­dy­mo na­muo­se. Taip sten­gia­ma­si pri­min­ti apie vis gau­sė­jan­čius fak­tus apie pra­gaiš­tin­gą tė­vų rū­ky­mo įta­ką vai­kų svei­ka­tai.

Uk­mer­gės li­go­ni­nės gim­dy­mo sky­riu­je ak­ci­jos die­ną ap­si­lan­kė sa­vi­val­dy­bės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė Svet­la­na Mar­ke­vi­čie­nė. Ji at­ve­žė marš­ki­nė­lių ir di­plo­mų. Nors pa­aiš­kė­jo, kad nei ap­si­lan­ky­mo die­ną, nei iš­va­ka­rė­se nė vie­nas vai­ke­lis į šį pa­sau­lį ne­at­ėjo, at­si­neš­tos do­va­nos vis tiek bu­vo įteik­tos na­mo jau be­si­ren­gian­čioms ma­ty­tėms ir net tė­čiams.

Pir­ma­gi­mio su­si­lau­kę Rū­ta ir Lau­ry­nas Bar­kaus­kai ap­si­džiau­gė ak­ci­jos staig­me­na, sa­kė pa­tys ne­rū­kan­tys...

Sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad treč­da­lis mir­čių, kai vai­kas mirš­ta dar įsčio­se, yra mo­ti­nų rū­ky­mo pa­sek­mė. Dėl to dvi­gu­bai daž­niau iš­tin­ka stai­gus kū­di­kių mir­ties sin­dro­mas.

Rū­kan­čios ma­mos dvi­gu­bai daž­niau gim­do prieš lai­ką, o nau­ja­gi­miai bū­na ma­žes­nio svo­rio. Ma­mų rū­ky­mas iki 30 proc. pa­di­di­na ap­si­gi­mi­mų ri­zi­ką. Be to, rū­kan­čioms ir krū­ti­mi mai­ti­nan­čioms ma­moms pa­si­ga­mi­na žy­miai ma­žiau pie­no.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)