Dovanų – bilietai į rungtynes

Šeš­ta­die­nį į Aly­taus spor­to are­ną ste­bė­ti krep­ši­nio rung­ty­nių vyks ir Uk­mer­gės spor­to cen­tro jau­nie­ji spor­ti­nin­kai. Jiems šią pra­mo­gą do­va­no­ja Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Uk­mer­gės spor­to cen­tro di­rek­to­rius Vy­tau­tas Tut­lys sa­ko, kad ši do­va­na Uk­mer­gės spor­to cen­trui bu­vo ne­ti­kė­ta ir la­bai ma­lo­ni. Juk ne vie­nas su­au­gu­sy­sis apie bi­lie­tus į to­kio ly­gio var­žy­bas sva­jo­ja, o šie iš ka­sų iš­graibs­to­mi aki­mirks­niu. Tad ką jau kal­bėt apie vai­kus, ir dar – spor­ti­nin­kus...

Spor­to cen­tro ug­dy­ti­niai Aly­taus spor­to are­no­je ste­bės  trejas tądien vyksiančias rungtynes. Bilietai į jas kainuoja nuo 80 iki 209 litų.

Spor­to cen­trą lan­ko 737 ra­jo­no moks­lei­viai, tai­gi tre­ne­riams ne­bu­vo leng­va at­rink­ti de­šimt lai­min­gų­jų. Mat tiek bi­lie­tų uk­mer­giš­kiams pa­do­va­no­jo Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja. Bu­vo nu­spręs­ta, kad tiks­lin­giau­sia bi­lie­tus į krep­ši­nio čem­pio­na­to rung­ty­nes iš­da­lin­ti šią spor­to ša­ką lan­kan­tiems vai­kams.

Ta­čiau ir šis at­ran­kos kri­te­ri­jus ne­gel­bė­jo – mat krep­ši­nio tre­ni­ruo­tes lan­ko 230 vai­kų. Di­rek­to­rius sa­ko, kad „už­duo­tis“ at­rink­ti po ke­le­tą spor­ti­nin­kų te­ko jų tre­ne­riams.

Krep­ši­nio tre­ne­rė Aeli­ta Zi­ka­rie­nė pri­si­pa­žįs­ta, jog sa­vo nuo­žiū­ra at­rink­ti lai­min­guo­sius ne­si­ry­žo. Mat šis „kon­kur­sas“, kai bi­lie­tą gau­ti pre­ten­duo­ja net ke­lio­li­ka no­rin­čių­jų, – per rim­tas to­kiam spren­di­mui. Ji sa­vo ug­dy­ti­niams pa­siū­lė lai­min­guo­sius iš­si­aiš­kin­ti bur­tų ke­liu...

Ki­tiems tre­ne­riams – pa­siū­ly­mas ste­bė­ti rung­ty­nes „gy­vai“, pa­jus­ti jų at­mos­fe­rą – tai jau­nų­jų spor­ti­nin­kų pa­stan­gų tre­ni­ruo­čių me­tu ir pa­sie­ki­mų var­žy­bo­se įver­ti­ni­mas. Ir pui­kus pa­ska­ti­ni­mas at­ei­čiai.

V. Tut­lys sa­ko, kad vai­kai jau iš anks­to ruo­šia­si šioms rung­ty­nėms. Su tre­ne­riais ta­ria­si, ko­kią sir­ga­lių at­ri­bu­ti­ką lei­džia­ma įsi­neš­ti į are­ną. Su drau­gais – ko­kias „prie­mo­nes“ šie nau­dos mėgs­ta­mai rink­ti­nei pa­lai­ky­ti bei jų var­žo­vams  trik­dy­ti. „Ma­nau, kad ko­kią ke­pu­rę spal­vin­gą už­si­dės, vei­dus iš­si­pai­šys – kas ką su­gal­vos ar tė­ve­liai nu­pirks“, – svars­to jis.

Spor­to cen­tras tu­ri įsi­gi­jęs tau­ti­nės at­ri­bu­ti­kos – tri­spal­vių vė­lia­vė­lių. Jos jau ne kar­tą bu­vo nau­do­ja­mos sa­vo ra­jo­no ko­man­doms pa­lai­ky­ti. Prieš ke­lio­nę į Aly­tų tre­ne­riai jas iš­da­lins sa­vo spor­ti­nin­kams.

Gru­pę krep­ši­nio aist­ruo­lių, į rung­ty­nes vyk­sian­čių cen­trui pri­klau­san­čiu au­to­bu­su, ly­dės cen­tro krep­ši­nio tre­ne­ris To­mas Šar­ma­vi­čius.

Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­tas rug­pjū­čio 31 – rug­sė­jo 18 die­no­mis vyks še­šiuo­se ša­lies mies­tuo­se. Pa­ne­vė­žy­je, Šiau­liuo­se, Aly­tu­je ir Klai­pė­do­je vyks gru­pės rung­ty­nės.  Vil­niu­je rung­ty­niaus 12 pa­jė­giau­sių rink­ti­nių. Fi­na­li­nia­me eta­pe Kau­ne žais 8 ko­man­dos, ku­rios ko­vos ne tik dėl me­da­lių, bet ir ke­lia­la­pių į Lon­do­no olim­pia­dą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų