Dumblo apdorojimas didina vandens kainą

Ne­se­niai Sar­ge­lių kai­me įreng­ta dum­blo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lė di­di­na UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ ga­my­bos kaš­tus. Eu­ro­pi­niai rei­ka­la­vi­mai iš­pil­dy­ti, ta­čiau gy­ven­to­jų ki­še­nės tik­rai nu­ken­tės. Įmo­nė jau skai­čiuo­ja sa­vo iš­lai­das, ke­tin­da­ma bran­gin­ti van­de­nį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr. Kai kuriems sukti galvos dėl vandens kainos tikrai neprireiks...

Kom­pos­to ga­my­ba Uk­mer­gės dum­blo ap­do­ro­ji­mo įren­gi­niuo­se vyks­ta nuo ko­vo mė­ne­sio. Dar per­nai ru­de­nį į Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je esan­čios aikš­te­lės sau­gyk­las pra­dė­tos vež­ti ir kaup­ti kom­pos­to ga­my­bai bū­ti­nos bios­kai­džios at­lie­kos.

Jos va­di­na­mos struk­tū­ri­ne me­džia­ga ir nau­do­ja­mos mai­šant kar­tu su nuo­te­kų dum­blu. Jis at­ve­ža­mas iš įmo­nės va­ly­mo įren­gi­nių.

Po pus­me­tį trun­kan­čio dum­blo ap­do­ro­ji­mo pro­ce­so gau­na­mas ap­lin­kai ne­kenks­min­gas kom­pos­tas, ku­rį ga­li­ma nau­do­ti dir­vos trę­ši­mui. Pir­mą­jį ga­ta­vą pro­duk­tą, pa­ga­min­tą Uk­mer­gės dum­blo ap­do­ro­ji­mo įren­gi­niuo­se, pla­nuo­ja­ma gau­ti rug­sėjį.

Ren­giant kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lės pro­jek­tą, bu­vo ap­skai­čiuo­ta, jog neut­ra­li­zuo­ti 1 to­ną nuo­te­kų re­zer­vu­a­ruo­se su­si­da­riu­sio dum­blo įmo­nei kai­nuos 95 li­tus. De­ja, pa­aiš­kė­jo, jog šie skai­čia­vi­mai bu­vo uto­pi­niai.

 

Re­a­ly­bė­je – bran­giau

 

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas sa­ko, kad pro­jek­tuo­to­jai, pa­teik­da­mi skai­čia­vi­mo re­zul­ta­tus, ne­įver­ti­no ga­my­bai rei­ka­lin­gos struk­tū­ri­nės me­džia­gos kai­nos. Re­a­li kai­na ge­ro­kai per­ko­pė 100 li­tų.

Be to, pa­sak R. Ar­lins­ko, ne­iš­ei­na nau­do­tis ir iš anks­to kom­pos­to ga­min­to­jams duo­to­mis re­ko­men­da­ci­jo­mis mai­šy­ti ap­do­ro­ji­mui skir­tą dum­blą su bios­kai­džio­mis me­džia­go­mis ly­gio­mis da­li­mis.

Šie pa­ta­ri­mai pa­si­ro­dė per­ne­lyg te­oriš­ki. Prak­ti­ko­je pa­aiš­kė­jo, jog, no­rint gau­ti tin­ka­mai pa­ruoš­tą ir ne­kenks­min­gą kom­pos­tą, struk­tū­ri­nės me­džia­gos rei­kia per­pus dau­giau nei dum­blo.

Per die­ną į kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę iš „Uk­mer­gės van­de­nų“ va­ly­mo įren­gi­nių at­va­žiuo­ja vie­na 10 to­nų dum­blo tal­pi­nan­ti prie­ka­ba. Per mė­ne­sį jo su­si­da­ro ne­ma­ža krū­va – apie 300–350 to­nų. Bios­kai­džių me­džia­gų ten­ka su­nau­do­ti dvi­gu­bai dau­giau.

Struk­tū­ri­nės me­džia­gos kol kas pri­ren­ka­ma – da­lį tie­kia mies­tą pri­žiū­rin­čios įmo­nės, da­lį su­si­ren­ka ir at­si­ve­ža pa­ti įmo­nė.

Va­do­vas ne­sle­pia, kad įmo­nei tai bran­gu – pa­ruoš­ti vie­ną to­ną šių me­džia­gų vien ku­ras kai­nuo­ja per 60 li­tų. O kur dar dar­bo už­mo­kes­tis, ki­tos iš­lai­dos?

 

Lau­kia iš­va­dų

 

Jau aki­vaiz­du, jog UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ šia fi­nan­si­ne naš­ta da­lin­sis su sa­vo var­to­to­jais. Jau at­lik­ti skai­čia­vi­mai, ku­rie pa­teik­ti Vals­ty­bi­nei kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jai. Kol kai­nos ne­pa­tvir­tin­tos, apie kon­kre­čius skai­čius R. Ar­lins­kas kal­bė­ti ne­no­rė­jo. At­sklei­dė tik tiek, kad ir pa­bran­gi­nus van­de­nį ir nuo­te­kų tvar­ky­mą, į „bran­giau­sias“ sa­vi­val­dy­bes tik­rai ne­si­ly­giuo­si­me.

Kai­nų ko­mi­si­jai pa­tvir­ti­nus įmo­nės pa­teik­tas kai­nas, jas svars­tys ra­jo­no ta­ry­ba.

Šiuo me­tu uk­mer­giš­kiai už ge­ria­mo­jo van­dens ku­bi­nį met­rą be pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio mo­ka 2,09 li­to, už nuo­te­kų tvar­ky­mą – 3,04 li­to. Pa­sak di­rek­to­riaus, res­pub­li­ko­je esa­me try­lik­ta sa­vi­val­dy­bė, pi­giau­siai var­to­jan­čių van­de­nį ir tvar­kan­čių nuo­te­kas są­ra­še.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų