Dvaras prikeliamas naujam gyvenimui

LR Sei­mas nu­ta­rė 2018-uo­sius pa­skelb­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio me­tais. Pa­žy­mint šį svar­bų įvy­kį, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra pa­si­ren­gu­si teik­ti pa­siū­ly­mus ir idė­jas, su­si­ju­sias su pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos dva­ru.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sek­re­to­ria­to vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Ži­vi­lės Moc­ku­tės, dva­re vyks­tant re­no­va­ci­jos dar­bams, kom­plek­si­nės te­ri­to­ri­jos vys­ty­mo ga­li­my­bės ap­ta­ri­nė­ja­mos ta­rian­tis su kva­li­fi­kuo­tais spe­cia­lis­tais. Į šį pro­ce­są no­ri­ma įtrauk­ti ir ra­jo­no bei vi­sos Lie­tu­vos vi­suo­me­nę.

Vie­na iš pi­lie­čių iš­sa­ky­tų idė­jų – pre­zi­den­to gim­ti­nė­je steig­ti Lie­tu­vos is­to­ri­nį ir pa­trio­ti­nį par­ką-mu­zie­jų ko­vo­to­jams už Lie­tu­vos lais­vę ir ne­pri­klau­so­my­bę. Ap­tar­ti šį klau­si­mą bu­vo su­da­ry­ta ini­cia­ty­vi­nė gru­pė. At­si­liep­da­ma į pi­lie­čių iš­reikš­tą nuo­mo­nę, sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į Lie­tu­vos is­to­ri­nį ins­ti­tu­tą su pra­šy­mu pa­teik­ti kva­li­fi­kuo­tą nuo­mo­nę, at­ren­kant ir pa­tei­kiant in­for­ma­ci­ją apie reikš­min­giau­sius XIX–XX a. įvy­kius, fak­tus, as­me­ny­bes, su­si­ju­sius su Lie­tu­vos at­kū­ri­mo ir Ne­pri­klau­so­my­bės at­ga­vi­mo pro­ce­sais.

Taip pat daug idė­jų tu­ri dar­bo gru­pė, su­da­ry­ta Užu­gi­rio (A. Sme­to­nos) dva­ro te­ri­to­ri­jos vys­ty­mo ga­li­my­bių svars­ty­mui. Sie­kia­ma pri­tai­ky­ti dva­ro so­dy­bą tu­riz­mo reik­mėms, įsteig­ti il­ga­lai­kes dar­bo vie­tas, ska­tin­ti vie­ti­nių bei už­sie­nio tu­ris­tų  srau­tą ir pri­va­čių in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą. Ka­dan­gi pa­gal pro­jek­tą pa­grin­di­niuo­se rū­muo­se ga­lė­tų bū­ti nu­ma­to­ma mu­zie­jaus veik­la, Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė, dar­bo gru­pės na­rė Vai­du­tė Sa­kol­ni­kie­nė iš­sa­kė te­ri­to­ri­jos vys­ty­mo idė­jas.

Svars­to­ma prie eže­ro įreng­ti žve­jų zo­ną su lau­ko vir­tu­ve, vie­ną pa­sta­tą skir­ti vai­kams, įkur­ti vi­de­o­te­kos pa­tal­pas, kur bū­tų pa­tei­kia­ma is­to­ri­nė me­džia­ga apie An­ta­no Sme­to­nos gy­ve­ni­mą. Dis­ku­tuo­ja­ma apie ga­li­my­bes dva­ro te­ri­to­ri­jo­je už­si­i­mi­nė­ti bi­ti­nin­kys­te, žir­gy­no pa­slau­go­mis, duo­nos ke­pi­mu.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų