Eismo dalyvių prašo būti atidžių

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nau­juo­sius moks­lo me­tus ra­gi­na pra­dė­ti sau­giai. Jau­nų­jų eis­mo da­ly­vių sau­gu­mui jie skirs ypa­tin­gą dė­me­sį.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas skel­bia, jog rug­sė­jo 1–7 die­no­mis bus su­stip­rin­tas po­li­ci­jos bu­dė­ji­mas prie mo­ky­mo, ug­dy­mo įstai­gų.

 

Uk­mer­gės r. PK ar­chy­vo nuotr. Pa­rei­gū­nai skirs ypa­tin­gą dė­me­sį jau­nie­siems eis­mo da­ly­viams.

Rug­sė­jo 1–30 d. bus vyk­do­mos prie­mo­nės, skir­tos trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų blai­vu­mui, ap­svai­gi­mui nuo nar­ko­ti­nių ar ki­tų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų pa­tik­ri­ni­mui. Šiuo lai­ko­tar­piu taip pat bus or­ga­ni­zuo­ja­mos prie­mo­nės, skir­tos trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų ir ke­lei­vių sau­gos dir­žų nau­do­ji­mo, vai­kų ve­ži­mo au­to­mo­bi­liuo­se tvar­kos tai­syk­lių lai­ky­mo­si kon­tro­lei.

Pa­rei­gū­nai tik­rins, ar tam­siuo­ju pa­ros me­tu nau­do­ja­mi at­švai­tai, ki­ti švie­są at­spin­din­tys ele­men­tai.

Vi­są rug­sė­jį, sie­kiant už­tik­rin­ti vie­šą­ją tvar­ką ir sau­gų eis­mą, pa­tru­lia­vi­mo marš­ru­tai bus pri­ar­tin­ti prie mies­to mo­kyk­lų. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai or­ga­ni­zuos at­si­tik­ti­nius mo­kyk­li­nių au­to­bu­sų, taip pat marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų vai­ruo­to­jų blai­vu­mo pa­tik­ri­ni­mus. Trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai aky­liau bus kon­tro­liuo­ja­mi san­kry­žo­se ir pės­čių­jų per­ėjo­se.

Ke­ti­na­ma di­des­nį dė­me­sį skir­ti mo­to­cik­lų ir mo­pe­dų vai­ruo­to­jų el­ge­siui ke­ly­je, bus tik­ri­na­ma, ar ne­pa­žei­džia­ma sau­gos šal­mų dė­vė­ji­mo tvar­ka, tik­ri­na­mi pri­va­lo­mi do­ku­men­tai.

Mo­kyk­lo­se lan­ky­sis at­sa­kin­gi pa­rei­gū­nai, ku­rie pra­di­nio am­žiaus moks­lei­viams ves pa­mo­kė­les „Sau­giai į mo­kyk­lą – sau­giai į na­mus“. Bus lan­ko­ma­si dis­ko­te­ko­se, ki­to­se ne­pil­na­me­čių su­si­bū­ri­mo vie­to­se. To­kių pa­tik­ri­ni­mų tiks­las – už­kar­dy­ti ar nu­sta­ty­ti ne­pil­na­me­čių da­ro­mus tei­sės pa­žei­di­mus.

Vai­kams svar­biau­sias yra as­me­ni­nis tė­vų pa­vyz­dys. To­dėl tė­ve­liai tu­rė­tų bū­ti pir­mie­ji ir pa­tys kan­triau­si mo­ky­to­jai, pra­tin­da­mi vai­kus bū­ti ati­džius, at­sar­giai elg­tis gat­vė­je, tam­siu pa­ros me­tu ne­iš­ei­ti į ke­lią be at­švai­tų.

Po­li­ci­ja pra­šo vi­sų eis­mo da­ly­vių bū­ti to­le­ran­tiš­kų ir dė­me­sin­gų. Pa­tir­tis by­lo­ja, jog mo­ki­nu­kai, po atos­to­gų su­grį­žę į mo­kyk­las, bū­na iš­si­blaš­kę ir ne­ati­dūs. Tad pri­va­lu pa­si­rū­pin­ti, kad nau­jie­ji moks­lo me­tai jiems pra­si­dė­tų ra­miai ir sau­giai.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų