Spausdinti šį puslapį

Gaisras miške buvo netikras

Ša­lia Bu­ge­nė­lių kai­mo esan­čia­me miš­ke ket­vir­ta­die­nį 13 va­lan­dą ki­lo gais­ras. Lai­mei, į jį at­sku­bė­ję miš­ki­nin­kai ir ug­nia­ge­siai ge­si­ni­mą tik imi­ta­vo. Gais­ras bu­vo ne­tik­ras, o tik su­reng­tos kon­tro­li­nės – tak­ti­nės pra­ty­bos ir pa­tik­rin­ta, kaip vei­kia ant­že­mi­nė au­to­ma­ti­nė miš­ko gais­rų ste­bė­ji­mo sis­te­ma.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pratybos vyko miške.

 

Pir­mo­ji į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­jo miš­ki­nin­kų gais­ri­nė ma­ši­na, nes iš miš­ko sklin­dan­čius dū­mus pa­ste­bė­jo miš­kų urė­di­jos te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bokš­to ka­me­ra.

Ant gais­ro ži­di­nio – spe­cia­liai pa­deg­tos di­džiu­lės ša­kų krū­vos pa­si­py­lė van­duo.

Po kiek lai­ko prie ug­nį mal­ši­nan­čių miš­ki­nin­kų pri­si­jun­gė apie gais­rą pra­ne­ši­mą ga­vę ug­nia­ge­siai. Iš vi­so jų at­vy­ko ke­tu­ri eki­pa­žai. Pa­gal pra­ty­bų sce­na­ri­jų bu­vo ge­sin­tas gais­ras miš­ke ir nuo jo už­si­de­gu­si so­dy­ba.

Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba kas­met or­ga­ni­zuo­ja iki ke­tu­rių pra­ty­bų. Vie­noms iš jų ren­gia­ma­si iš anks­to. Ki­toms, to­kioms, kaip vy­ku­sioms ket­vir­ta­die­nį, ug­nia­ge­siai ne­si­ren­gia. Apie jas ži­no tik tar­ny­bų va­do­vai.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)