Spausdinti šį puslapį

Gėles sniege dovanoja Lietuvai

Lop­še­lio-dar­že­lio „Eg­lu­tė“ kie­me stūk­so snie­go kal­niu­kas, ant ku­rio ant­ra­die­nį „pra­žy­do“ dau­gy­bė gel­to­nų, ža­lių ir rau­do­nų gė­lių. Tai – „Eg­lu­tės“ do­va­na Lie­tu­vai iš­ki­lios šven­tės – Va­sa­rio 16-osios – pro­ga.

 

Vy­gan­tos As­ti­kie­nės nuotr. Lop­še­lio-dar­že­lio „Eg­lu­tė“ kie­me – Va­sa­rio 16-ajai skir­ta ne­įpras­ta kom­po­zi­ci­ja.

Idė­jos au­to­rės – dar­že­lio dar­buo­to­jos Vy­gan­ta As­ti­kie­nė, Al­do­na Ras­taus­kie­nė, Da­nu­tė Ma­kaus­kie­nė ir Ni­jo­lė Va­lie­nė. Pa­dė­ti įgy­ven­din­ti su­ma­ny­mą pa­ra­gin­ti vai­kai su sa­vo auk­lė­to­jo­mis dvi sa­vai­tes iš spal­vo­to po­pie­riaus ga­mi­no, kar­pė ir da­žė gė­les. Jas kū­rė vi­sos dvy­li­ka dar­že­lio gru­pių. Ant­ra­die­nį gė­lė­mis bu­vo pa­puoš­ta įstai­gos te­ri­to­ri­ja.

„Ren­gian­tis ne­se­niai vy­ku­siai Snie­go šven­tei, kie­me at­si­ra­do snie­go kal­nas. Nu­spren­dė­me ja­me „pri­so­din­ti“ gė­lių, ku­rių spal­vos – kaip mū­sų Tri­spal­vės“, – pa­sa­ko­jo V. As­ti­kie­nė. Anot jos, ga­min­da­mi gė­les ir klau­sy­da­mie­si auk­lė­to­jų pa­sa­ko­ji­mų, ma­žie­ji su­ži­no­jo ne­ma­žai fak­tų apie mū­sų vals­ty­bę ir gim­tą­jį mies­tą – Uk­mer­gę.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)