Spausdinti šį puslapį

Girtuokliauti sutrukdė lietus

Sa­vait­ga­lį tvar­ką Mies­to šven­tė­je pri­žiū­rė­ję po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai di­des­nių in­ci­den­tų ne­už­fik­sa­vo. Jų tei­gi­mu, per di­de­lėms links­my­bėms, tam­pan­čioms nu­si­kals­ta­mų įvy­kių prie­žas­ti­mi, su­truk­dė oras.

Pa­sak ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus lai­ki­nai ei­nan­čio vir­ši­nin­ko pa­rei­gas Vla­do But­kaus, šven­tė šie­met pra­ėjo ga­na ra­miai. Įvai­rių in­ci­den­tų, kil­da­vu­sių anks­tes­niais me­tais, iš­veng­ta.

„Oro są­ly­gos pa­da­rė sa­vo – lie­tus su­truk­dė žmo­nėms ger­ti“, – svars­tė pa­rei­gū­nas. Anot jo, anks­čiau šven­tės neap­si­ei­da­vo be kri­mi­na­lų dėl be­sai­kio gir­tuok­lia­vi­mo.

Vis­gi pra­mo­gos kai ku­riems šven­tė­jams bai­gė­si po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te. Šeš­ta­die­nį pa­rei­gū­nai nu­sta­tė pen­kio­li­ka su vie­šą­ja tvar­ka su­si­ju­sių tei­sės pa­žei­di­mų. Iš jų aš­tuo­ni – dėl gir­to pa­si­ro­dy­mo vie­šo­je vie­to­je. Į ko­mi­sa­ria­tą taip pat pri­sta­ty­ti du ne­blai­vūs ne­pil­na­me­čiai.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)