Globos namai norėtų vaikų darželio

Ra­jo­no ta­ry­ba šią sa­vai­tę svars­tys klau­si­mą dėl iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės įstei­gi­mo Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­muo­se. To­kios gru­pės čia nė­ra bu­vę ke­lis de­šimt­me­čius.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Šiuo me­tu Uk­mer­gės glo­bos na­muo­se gy­ve­na 8 iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai. 3 iš jų lan­ko lop­še­lį-dar­že­lį ,,Bu­ra­ti­nas“. Ki­ti nė­ra ug­do­mi pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mą.

Vai­kų glo­bos na­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­tei­kė sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pra­šy­mą sa­vo pa­tal­po­se įsteig­ti 4 va­lan­dų miš­raus am­žiaus iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę. Jo­je bū­tų ug­do­mi vi­si glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai – iki­mo­kyk­li­nu­kai.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, kad taip bū­tų iš­spręs­ta ke­le­tas pro­ble­mų.

Ka­dan­gi vai­kų srau­tas glo­bos na­muo­se nė­ra prog­no­zuo­ja­mas, ap­gy­ven­di­nus juo­se iki­mo­kyk­li­nu­ką, ne vi­suo­met yra vie­tos lop­še­lio-dar­že­lio „Bu­ra­ti­nas“ gru­pė­se.

Taip pat, įstei­gus iki­mo­kyk­li­nę gru­pę po sa­vo sto­gu, dar­buo­to­jams ne­rei­kė­tų vai­kų ve­džio­ti į ki­tas pa­tal­pas – ug­dy­mas vyk­tų sa­vo­je ap­lin­ko­je.

Ve­dė­ja sa­ko, kad jei iš da­lies ir ga­li nu­ken­tė­ti vai­kų ben­dra­vi­mo įgū­džiai, ta­čiau ki­ti šio spren­di­mo pri­va­lu­mai nu­stel­bia šį mi­nu­są.

Įstei­gus to­kią gru­pę pa­pil­do­mų lė­šų skir­ti ne­rei­kė­tų – pa­si­keis­tų tik fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai. Šei­my­no­je, ku­rio­je gy­ve­na iki­mo­kyk­li­nu­kai, dir­ba so­cia­li­nis dar­buo­to­jas ir jo pa­dė­jė­jas. Šios pa­rei­gy­bės fi­nan­suo­ja­mos iš Vai­kų glo­bos na­mų dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui skir­tų lė­šų.

Įstei­gus iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę, 4 va­lan­das per die­ną dirb­tų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gas kar­tu su auk­lė­to­jos pa­dė­jė­ja – so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­ja.

Auk­lė­to­ja dirb­tų 0,56 eta­to. Jos al­ga bū­tų fi­nan­suo­ja­ma iš Mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų. Pa­pil­do­mai dar­buo­to­jų pri­im­ti ne­rei­kė­tų, nes Vai­kų glo­bos na­muo­se yra dar­buo­to­jų, įgi­ju­sių iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­go kva­li­fi­ka­ci­ją.

Ta­ry­bai pa­tvir­ti­nus miš­raus am­žiaus iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės įstei­gi­mą, ji pra­dė­tų dirb­ti nuo ki­tų moks­lo me­tų pra­džios.

Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mai yra pa­tei­kę pa­raiš­ką da­ly­vau­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos Švie­ti­mo ap­rū­pi­ni­mo cen­tro pa­skelb­ta­me kon­kur­se ,,Dėl ino­va­ty­vių iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo or­ga­ni­za­vi­mo mo­de­lių at­ran­kos“. Vie­nas iš kon­kur­so nuo­sta­tų rei­ka­la­vi­mų – tu­rė­ti pa­reng­tą iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mą, ku­riai bū­ti­nas stei­gė­jo pri­ta­ri­mas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų