Gydymu liko nepatenkinti

Tarp me­di­kų sklan­do sar­kas­tiš­kas po­sa­kis, esą Lie­tu­vo­je žmo­nės nuo li­gų ne­mirš­ta – tik nuo gy­dy­to­jų. De­ja, ar­ti­mie­siems la­bai daž­nai at­ro­do, kad mi­ru­sį žmo­gų me­di­kai iš­gel­bė­ti visgi ga­lė­jo...

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Į re­dak­ci­ją naš­le ne­se­niai li­ku­sią Sta­sę Kau­šie­nę at­ly­dė­jo kar­tu gy­ve­nan­tis sū­nus Gied­rius. Uk­mer­giš­kiai įsi­ti­ki­nę – 74 me­tų jų šei­mos tė­vas dar ga­lė­jo gy­ven­ti.

Sta­sė Kau­šie­nė sa­vo vy­rą pa­lai­do­jo prieš mė­ne­sį. Mi­rė jis Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je Vi­daus li­gų sky­riu­je. Prieš tai ke­lias die­nas gu­lė­jo Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­riu­je.

Naš­lė pa­sa­ko­jo, kad jos vy­ras bu­vo ne­įga­lus – ne­te­kęs abie­jų ko­jų. An­trą ko­ją me­di­kams te­ko am­pu­tuo­ti prieš tris mė­ne­sius iki mir­ties. Vy­ras lie­pos 3 d. į Uk­mer­gės li­go­ni­nę bu­vo at­vež­tas iš gy­dy­mo įstai­gos so­sti­nė­je.

Jo žmo­na sa­kė ne­no­rė­ju­si, kad su­tuok­ti­nis at­si­dur­tų slau­gos sky­riu­je, ta­čiau bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad ki­tur vie­tų nė­ra.

Ma­ma ir sū­nus pa­sa­ko­jo, kad gul­do­mas į pa­la­tą li­go­nis dar kal­bė­jo, val­gė, bu­vo są­mo­nin­gas, o pas­kui, kai tik at­ei­na ap­lan­ky­ti, ma­to – mie­ga ir mie­ga, sil­pnyn ir sil­pnyn...

Ar­ti­mie­siems sky­riaus ve­dė­ja An­ge­lė Če­pe­lie­nė pa­sa­ky­da­vo, kad vy­ras de­juo­ja – sun­ku su to­kiu li­go­niu ir per­so­na­lui, ir ki­tiems li­go­niams. To­dėl esą jam ski­ria­mi ra­mi­na­mie­ji.

Ta­čiau šei­ma įsi­ti­ki­nu­si – me­di­ka­men­tų bu­vo skir­ta per daug. Esą Vil­niu­je gy­dy­to­jai lai­kė­si vi­sai ki­tos tak­ti­kos ir li­go­nio be per­sto­jo vais­tais „ne­pum­pa­vo“. Ir pa­čiam li­go­niui, ir jo šei­mos na­riams aiš­ki­no – ne­ga­li­ma nuo­lat var­to­ti vais­tus.

Z. Kau­šo ar­ti­mie­ji pa­sa­ko­jo kas­dien slau­gy­da­vę sil­pnė­jan­tį li­go­nį. Ma­tę – jam vis blo­giau. At­ėję šeš­ta­die­nį ra­do jį karš­čiuo­jan­tį.

Tuo­met  pa­rei­ka­la­vo, kad jis bū­tų iš­vež­tas į ki­tą sky­rių.

Vi­daus sky­riu­je esą me­di­kai dė­jo vi­sas pa­stan­gas, kad li­go­nio būk­lė ge­rė­tų, ta­čiau to pa­da­ry­ti ne­be­pa­vy­ko.

Uk­mer­gės li­go­ni­nės Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­riaus ve­dė­jai A. Če­pe­lie­nei la­bai skau­du dėl me­ta­mo kal­ti­ni­mo. Ve­dė­ja sa­ko tuos žmo­nes ge­rai pri­si­me­nan­ti. Ben­dra­vi­mas, pa­sak me­di­kės, pra­si­dė­jęs nuo ne­pa­si­ten­ki­ni­mų.

Li­go­nis bu­vo at­ga­ben­tas su nu­pjau­to­mis ko­jo­mis, skau­dan­čio­mis žaiz­do­mis. „Ku­ris gi gy­dy­to­jas ga­lė­tų nu­mo­ti ran­ka į žmo­gaus kan­čią. Juk to­kia ir yra gy­dy­to­jo mi­si­ja – ne­leis­ti li­go­niui ken­tė­ti“, – sa­ko ve­dė­ja.  Ji ti­ki­na – nu­skaus­mi­na­mie­ji vais­tai tik­rai ne­ga­li bū­ti mir­ties prie­žas­ti­mi ar kaip ar­ti­mie­siems at­ro­do – „nu­ma­ri­ni­mu“.

Juo­lab apie vais­tų per­do­za­vi­mą šiuo at­ve­ju ne­ga­li bū­ti nė kal­bos.

„Mū­sų sky­rius tik­rai la­bai sun­kus, čia gu­li ir ne­pa­gy­do­mo­mis li­go­mis ser­gan­tys žmo­nės, ku­riems kaip iš­ga­lė­da­mi ma­ži­na­me kan­čias. Tai svar­biau­sia, ką pri­va­lo pa­da­ry­ti kiek­vie­nas me­di­kas, da­vęs Hi­pok­ra­to prie­sai­ką. To­kie prie­kaiš­tai mums tik­rai yra skau­dūs“, – kal­bė­jo A. Če­pe­lie­nė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų