Halėje jau „pakvipo“ kasos aparatais

Kol vie­ni ver­sli­nin­kai badaudami pro­tes­tuo­ja prieš Vy­riau­sy­bės spren­di­mą įdieg­ti tur­ga­vie­tė­se ka­sos apa­ra­tus, ki­ti tai­kiai pa­klūs­ta šiam nu­ro­dy­mui. Be­veik treč­da­lis Uk­mer­gės tur­ga­vie­tės ha­lės pa­vil­jo­ne pre­kiau­jan­čių ver­sli­nin­kų jau įsi­gi­jo ka­sos apa­ra­tus ir pa­tei­kė pra­šy­mus dėl jų kom­pen­sa­ci­jos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ha­lės pa­vil­jo­ne pre­kiau­jan­tie­ji mais­to pro­duk­tais tu­rės įsi­gy­ti ka­sos apa­ra­tus.

Pre­kiau­jan­tie­ji mais­tu deng­to­se pa­tal­po­se ir no­rin­tie­ji gau­ti mak­si­ma­lias vals­ty­bės kom­pen­sa­ci­jas ka­sos apa­ra­tus tu­ri įsi­gy­ti iki šio ket­vir­ta­die­nio, ko­vo 31 die­nos. Vė­liau ka­sos apa­ra­tų įsi­gi­ji­mo iš­lai­dos bus kom­pen­suo­ja­mos tik iš da­lies.

Uk­mer­gės tur­ga­vie­tės ha­lės pa­vil­jo­ne šiuo me­tu pre­kiau­ja 35 smul­kie­ji ver­sli­nin­kai, dir­ban­tys pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus.

Vil­niaus ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Ak­vi­lė Jo­tau­tai­tė in­for­ma­vo, kad, li­kus pen­kioms die­nos iki nu­ro­dy­to ter­mi­no, Uk­mer­gės VMI po­sky­ry­je bu­vo įre­gist­ruo­ti 9 ka­sos apa­ra­tai ir pa­teik­ti 8 pra­šy­mai dėl kom­pen­sa­ci­jos. Pra­šo­ma kom­pen­sa­ci­jos su­ma – 8000 li­tų. Kom­pen­sa­ci­jos dar ne­iš­mo­kė­tos.

Kiek­vie­ną ry­tą gau­na­ma in­for­ma­ci­jos apie nau­jai įre­gist­ruo­tus ka­sos apa­ra­tus, tad ti­kė­ti­na, kad iki pas­ku­ti­nės mė­ne­sio die­nos jų pa­dau­gės.

Pre­kiau­jan­tie­ji mais­tu deng­to­se pa­tal­po­se ka­sos apa­ra­tais pri­va­lės nau­do­tis nuo ge­gu­žės 1 d. Kom­pen­suo­ti jų įsi­gi­ji­mo iš­lai­das Vy­riau­sy­bė sky­rė 3 mln. li­tų.

100 proc. įsi­gi­ji­mo iš­lai­dų kom­pen­suo­ja­ma, jei apa­ra­tas bus įsi­gy­tas, už­re­gist­ruo­tas VMI ir pa­teik­tas pra­šy­mas kom­pen­sa­ci­jai iki ko­vo 31 die­nos. Vė­liau iš­lai­dos bus kom­pen­suo­ja­mos tik iš da­lies – ba­lan­džio mė­ne­sį įsi­gy­ti – 60, vė­liau ir iki gruo­džio 10 die­nos – 50 pro­cen­tų.

VMI duo­me­ni­mis, iki pra­ėju­sios sa­vai­tės ša­ly­je už­re­gist­ruo­ta 300 ka­sos apa­ra­tų ir pa­teik­ta 144 pra­šy­mai kom­pen­sa­ci­jai gau­ti. Ben­dra pra­šo­mų kom­pen­sa­ci­jų su­ma sie­kia per 138 tūkst. li­tų. Vi­du­ti­nis vie­nam as­me­niui iš­mo­kė­tos kom­pen­sa­ci­jos dy­dis ar­ti­mas di­džiau­siai kom­pen­suo­ja­mai – 1000 li­tų su­mai ir šiuo me­tu yra 884 li­tai.

VMI pri­me­na, kad ka­sos apa­ra­tų nau­do­ji­mas jo­kių pa­pil­do­mų mo­kes­ti­nių prie­vo­lių ne­su­ku­ria, nes yra tik ap­skai­tos įran­kis. Spren­di­mas įves­ti ka­sos apa­ra­tus tur­gu­je mais­tu pre­kiau­jan­tiems gy­ven­to­jams bu­vo pri­im­tas sie­kiant už­tik­rin­ti ver­slo skaid­ru­mą, ge­res­nę pa­ja­mų ap­skai­tą, su­da­ry­ti ga­li­my­bes tiks­liai fik­suo­ti gau­tas pa­ja­mas ir kar­tu už­kirs­ti ke­lią še­šė­li­nei veik­lai bei ge­riau ap­sau­go­ti var­to­to­jų tei­ses.

At­si­žvel­giant į ver­sli­nin­kų pra­šy­mus, bu­vo su­pap­ras­tin­tas pri­va­lo­mos ap­skai­tos tvar­ky­mas; nu­ma­ty­tos spe­cia­lios dar­bą leng­vi­nan­čios iš­im­tys, su­si­ju­sios su ka­sos apa­ra­to nau­do­ji­mu (pvz., ne­drau­džia­ma vie­to­je tu­rė­ti as­me­ni­nių pi­ni­gų, ne­bū­ti­nas ka­sos apa­ra­to tech­ni­nio pa­so tu­rė­ji­mas vie­to­je). Ar­ti­miau­siu me­tu bus pa­tvir­tin­ta tvar­ka, pa­nai­ki­nan­ti rei­ka­la­vi­mą dėl pe­ri­odi­nės ka­sos apa­ra­tų pro­fi­lak­ti­nės pa­tik­ros.

Ne­pai­sant to, da­lis tur­gaus pre­kiau­to­jų ak­ty­viai prie­ši­na­si nau­ja­jai tvar­kai. Jau dau­giau nei mė­ne­sį prie Sei­mo ba­du ban­do­ma pri­vers­ti Vy­riau­sy­bę ap­si­gal­vo­ti dėl ka­sos apa­ra­tų.

Ba­do ak­ci­ją sos­ti­nė­je, prie Sei­mo rū­mų, smul­kie­ji ver­sli­nin­kai pra­dė­jo va­sa­rio 21 die­ną.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų