Ho­ra­ri­nė ast­ro­lo­gi­ja

Li­na SUKACKIENĖ

 

Jei­gu mėgs­ta­te prog­no­zuo­ti ar ki­taip ban­dy­ti nu­spė­ti rū­pi­mų įvy­kių ei­gą, jums pa­tiks ho­ra­ri­nės ast­ro­lo­gi­jos me­to­di­ka. Tai la­bai se­na, įdo­mi ir už­ve­dan­ti me­to­di­ka. For­mu­luo­ja­mas kon­kre­tus klau­si­mas – už­da­vi­nys ir ap­skai­čiuo­ja­mas at­sa­ky­mas klau­si­mo už­da­vi­mo mo­men­tu.

„Ho­ros“ grai­kų kal­ba reiš­kia „va­lan­da“. Kiek­vie­nas pa­skai­čia­vi­mas pa­tik­ri­na­mas lai­ku ir įvy­kiais, ku­rie jau nu­tin­ka po to.

Me­to­diš­kai tai at­ro­dy­tų taip. Mes lau­kė­me ko­kio nors įvy­kio, pa­vyz­džiui – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės me­ti­nio pra­ne­ši­mo.

Ban­dė­me nu­spė­ti jo pa­grin­di­nes kryp­tis ir kaž­kam ad­re­suo­tas kri­ti­kos strė­les. Pre­zi­den­tė – la­bai stip­ri as­me­ny­bė, kom­pe­ten­tin­ga eko­no­mis­tė, o Jos ver­ti­ni­mai ir pa­ste­bė­ji­mai – ne po­pu­lis­ti­niai, ne­pa­tai­kau­jan­tys, bet re­a­liai ver­ti­nan­tys si­tu­a­ci­ją vals­ty­bės kon­teks­te.

Bū­tent, vals­ty­bės kon­teks­te. Ir tie, ku­rie ti­kė­jo­si pa­gra­si­ni­mo „Nu, nu“, ar pa­sa­ky­mo, kas kal­tas ar tei­sus kon­kre­čiu at­ve­ju, li­ko nu­vil­ti. Tie, kas lau­kė kon­kre­čių Gar­lia­vos įvy­kių ver­ti­ni­mų, nie­ko ne­iš­gir­do.

O mes pa­bur­ki­me pa­pras­čiau – Uk­mer­gės te­ma. Pats įdo­miau­sias klau­si­mas šiuo me­tu – kas va­do­vaus Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mui?

Vie­ti­niai kan­di­da­tai ži­no­mi. Jų nuo­pel­nai – taip pat. Nors iki šiol apie tei­sė­jų dar­bą kal­bė­ti bu­vo ta­bu, at­ro­do – lai­kai kei­čia­si... Ar teis­mo pir­mi­nin­ko ro­ta­ci­ją rei­kia ver­tin­ti kaip vie­no iš tei­sė­jų as­me­ni­nę kar­je­rą ar kaip ins­ti­tu­ci­jos dar­bo ko­ky­bę? Ir vie­nu, ir ki­tu at­ve­ju ap­lin­ka ti­ki­si per­mai­nų.

Ka­dan­gi bū­tent ho­ra­ri­nės ast­ro­lo­gi­jos me­to­das šiuo at­ve­ju la­bai tin­ka­mas, ban­dy­ki­me vie­šai su­dė­lio­ti ga­li­mus va­rian­tus.

Tei­sė­jų dar­bo ko­ky­bės te­ma yra „ant svars­tyk­lių“ vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ne iš­im­tis ir mū­sų mies­tas.

Pir­ma dė­lio­nė – ant­rai ka­den­ci­jai va­do­vau­ti pa­lie­ka­mas da­bar­ti­nis pir­mi­nin­kas. Jei­gu taip, tai sos­ti­nės aukš­ti pa­rei­gū­nai ir Pre­zi­den­tė ra­šo šiai ra­jo­no ins­ti­tu­ci­jai tei­gia­mą ba­lą.

An­tra dė­lio­nė – kaž­kas kei­čia­si. Bet ku­rio kan­di­da­to nau­dai? Jei pir­mo­jo – įdo­mu. Jei­gu ant­ro­jo – dar įdo­miau.

Pa­skai­čiuo­ki­me, pa­mąs­ty­ki­me ir už­si­ra­šy­ki­me. Juk ne­il­gai teks lauk­ti ir pa­si­tik­rin­si­me sa­vo skai­čia­vi­mus.

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų