Į aruo­dus by­ra pir­ma­sis der­lius

 

AB „Jo­na­vos grū­dai“ Uk­mer­gės grū­dų san­dė­ly­je šią sa­vai­tę pri­im­tas pir­ma­sis šių me­tų der­lius. Ūki­nin­kai sa­ko, kad ja­vai šie­met už­de­rė­jo. „Jei tik orai leis nuim­ti der­lių“, - ne­ri­mau­ja ūki­nin­kas Vy­tau­tas Pa­kė­nas, pir­ma­sis šie­met į grū­dų san­dė­lį at­ve­žęs žie­mi­nius rap­sus.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ne­džiu­gi­na ūki­nin­kų šių­me­tės grū­dų su­pir­ki­mo kai­nos. Pa­ly­gin­ti su per­nykš­tė­mis jos yra ge­ro­kai kri­tu­sios. „Šie­met už to­ną žie­mi­nių rap­sų gau­siu 820 li­tų. Per­nai mo­kė­jo 1300. Vi­sais pen­kiais šim­tais ma­žiau...“ – sa­ko ūki­nin­kas V. Pa­kė­nas, au­gi­nan­tis be­veik 180 hek­ta­rų grū­di­nių kul­tū­rų. Jis, ne­tu­rė­da­mas kur san­dė­liuo­ti grū­dų, juos nu­kū­lęs iš kar­to ve­ža par­duo­ti. Pa­si­lie­ka tik apie tris­de­šimt to­nų – ki­tų me­tų sėk­lai ir lai­ko­miems gy­vu­liams. „Vė­liau ga­li su­pir­ki­mo kai­na ir šok­te­lė­ti. Taip at­si­ti­ko už­per­nai. Iš­lo­šė tie, ku­rie iš­lau­kė to mo­men­to ir tik tuo­met par­da­vė“, - ta­čiau ūki­nin­kas sa­ko, kad tai – tik­rai ne tai­syk­lė. Per­nai kaip tik at­virkš­čiai – aukš­čiau­sia kai­na bu­vo ru­giap­jū­tės me­tu. Vė­liau ge­ro­kai nu­kri­to.

 

 

Ūki­nin­kas Vy­tau­tas Pa­kė­nas su sa­vo pa­dė­jė­ju Min­dau­gu Gu­da­vi­čiu­mi šie­met „ati­da­rė“ grū­dų san­dė­lio pa­ruo­šų se­zo­ną.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Šie­met, pa­sak V. Pa­kė­no, der­lius už­de­rė­jo ne­blo­gas. Di­džiau­sią ti­ki­si pri­kul­ti kvie­čių lau­kuo­se – apie 4,5 to­nos iš hek­ta­ro. Ru­gių – 3,5 to­nos. La­biau­siai ūki­nin­ką ne­ra­mi­na per­mai­nin­gi ir lie­tin­gi šios va­sa­ros orai. Lie­tus ir kru­ša dar ga­li iš­gul­dy­ti ja­vus, o į šla­pią dir­vą sun­kiai įva­žiuo­ja kom­bai­nai. „Ga­li bū­ti, kad ir ma­no at­vež­tų rap­sų drėg­nu­mas di­des­nis už nor­mą“, - dve­jo­jo ūki­nin­kas.

AB „Jo­na­vos grū­dai“ Uk­mer­gės grū­dų san­dė­lio ve­dė­jas Al­fre­das Če­ka­na­vi­čius sa­ko, kad šie­met ru­giap­jū­tė dėl orų vė­luo­ja ge­rą sa­vai­tę. Ta­čiau pra­dė­jus kul­ti, per po­rą die­nų pri­im­ta apie du šim­tus to­nų rap­sų. Tie­siai iš kom­bai­no ve­ža­ma sėk­la drėg­na, bet kai ku­rie ūki­nin­kai at­ve­ža kiek pra­džio­vin­tą.

Rap­sus Uk­mer­gės grū­dų san­dė­lis pri­ima tik sau­go­ji­mui – pa­tys ne­su­per­ka. Iš ūki­nin­kų pirk­ti ren­gia­si ru­gius, kvie­čius, mie­žius. „Šių kul­tū­rų kol kas dar ne­pjau­na. Dar ir tiks­lių kai­nų ne­ži­no­me. Su­pir­kė­jai dėl kon­ku­ren­ci­jos iš anks­to jų ne­at­sklei­džia. Pre­li­mi­na­riai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tri­jų šim­tų li­tų už to­ną ne­vir­šys“, - sa­ko ve­dė­jas. Per­nai rug­pjū­čio mė­ne­sį už to­ną ru­gių ūki­nin­kams mo­kė­jo po 530 li­tų. Rug­sė­jį su­pir­ki­mo kai­na kri­to iki 390 li­tų. Mie­žiai pi­go nuo 500 iki 390, II kla­sės kvie­čiai – nuo 550 iki 520 li­tų už to­ną. Tik I kla­sės kvie­čiai, rug­pjū­čio mė­ne­sį kai­na­vę 570 li­tų, po mė­ne­sio de­šim­čia li­tų pa­bran­go.

Per­nai įmo­nė Uk­mer­gės grū­dų san­dė­lio tal­pyk­lo­se sau­go­jo apie 18 tūks­tan­čių to­nų grū­dų. A. Če­ka­na­vi­čius sa­ko, kad šie­met iš ūki­nin­kų ke­ti­na su­pirk­ti ma­žiau ja­vų. Mat šiais me­tais AB „Jo­na­vos grū­dai“ pa­sie­kė di­de­lis kie­kis in­ter­ven­ci­nių grū­dų – jiems lai­ky­ti rei­ka­lin­gos tal­pos. „Pa­pras­čiau­siai iš ūki­nin­kų ap­ri­bo­ja­me pri­ėmi­mą, nes ne­tu­rė­si­me kur san­dė­liuo­ti. Pri­im­si­me gal tik ko­kių dvy­li­ka tūks­tan­čių to­nų. Še­šis tūks­tan­čius to­nų rap­sų ir tiek pat ki­to­kių kul­tū­rų – mie­žių, ru­gių, kvie­čių“, - sa­ko ve­dė­jas. Per­nai dau­giau­sia bu­vo pri­im­ta ru­gių – sep­ty­ni tūks­tan­čiai to­nų.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų