Į Ukmergę suskrido gandrai iš užsienio

Mies­tai ir mies­te­liai, ku­rių her­bus puo­šia gan­dro at­vaiz­das, yra su­si­bū­rę į Eu­ro­pos gan­drų mies­tų or­ga­ni­za­ci­ją (ESCO). Jai  pri­klau­so ir Tau­jė­nų se­niū­ni­ja. Pra­ėju­sią sa­vai­tę šia­me mies­te­ly­je vy­ko Eu­ro­pos gan­drų mies­tų or­ga­ni­za­ci­jos na­rių su­si­ti­ki­mas, į ku­rį at­vy­ko sve­čių iš Vo­kie­ti­jos, Olan­di­jos, Lat­vi­jos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Vi­sus juos vie­ni­ja pa­na­šūs mies­tų ir mies­te­lių her­bai.

Tau­jė­nų se­niū­nė El­vy­ra Tu­lu­šie­nė pa­sa­ko­jo, kad į ESCO jų se­niū­ni­ja įsto­jo prieš ket­ve­rius me­tus. Pa­kvie­ti­mo su­lau­kė iš kai­my­nų – Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Ra­my­ga­los se­niū­ni­jos, ku­rios her­be taip pat pui­kuo­ja­si gan­dras. Eu­ro­pos gan­drų mies­tų or­ga­ni­za­ci­jai šiuo me­tu pri­klau­so trys Lie­tu­vos se­niū­ni­jos – Ra­my­ga­la, Ne­ve­ro­nys ir Tau­jė­nai.

O pa­ti mi­nė­to­ji or­ga­ni­za­ci­ja skai­čiuo­ja jau de­vin­tus sa­vo gy­va­vi­mo me­tus. 2001 me­tais ji įsi­kū­rė Lat­vi­jo­je, Stai­ce­lės sa­vi­val­dy­bė­je. Šiuo me­tu or­ga­ni­za­ci­jo­je – de­šimt ne­di­de­lių mies­tų ir mies­te­lių iš aš­tuo­nių vals­ty­bių – Lat­vi­jos, Če­ki­jos, Slo­va­ki­jos, Vo­kie­ti­jos, Uk­rai­nos, Mol­da­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos. Vi­sus juos vie­ni­ja pa­na­šus her­bas, ku­ria­me – šei­mos tvir­ty­bę sim­bo­li­zuo­jan­čio gan­dro at­vaiz­das.

Or­ga­ni­za­ci­jos su­si­ti­ki­mai kas­met vyks­ta vis ki­to­je ša­ly­je. Pra­ėju­siais me­tais gan­drai „skri­do“ į Vo­kie­ti­ją, o šie­met – į Lie­tu­vą.

Sve­čiai pa­sa­ko­jo, kad pa­grin­di­nis jų sie­kis – ieš­ko­ti kul­tū­ri­nių ry­šių part­ne­rių, keis­tis pa­tir­ti­mi, da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se.

Mies­tų – gan­drų at­sto­vai ap­si­sto­jo Tau­jė­nų dva­ro vieš­bu­ty­je. Vieš­na­gės me­tu ap­lan­kė Uk­mer­gės įžy­my­bes.

Mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je sve­čius pa­si­ti­ko ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Klav­di­ja Ste­pa­no­va, In­ves­ti­ci­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė. Jos pa­pa­sa­ko­jo apie Uk­mer­gės ra­jo­ną, pri­sta­tė svar­bes­nius čia vyk­do­mus tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus ir kul­tū­ri­nius ren­gi­nius. Bu­vo ak­cen­tuo­ti tarp­tau­ti­niai pro­jek­tai, vyk­do­mi ma­žes­niuo­se mies­te­liuo­se: Li­no ple­ne­ras Vep­riuo­se, Del­tu­vos mū­šio ins­ce­ni­za­ci­ja, Tarp­tau­ti­nis te­at­rų fes­ti­va­lis Tau­jė­nuo­se.

 

09-21-1_straipsnio_2_nuotr

Svečiai susipažino su Ukmerge.


Su­si­ti­ki­mo da­ly­viai nu­ta­rė plės­ti drau­gys­tės ry­šius ir at­ei­ty­je da­ly­vau­ti vie­ni ki­tų mu­gė­se, fes­ti­va­liuo­se, mies­te­lių ju­bi­lie­juo­se.

Kaip ir ko­dėl gan­dras nu­tū­pė su­si­ti­ki­mo mū­sų ra­jo­ne kal­ti­nin­kų – Tau­jė­nų se­niū­ni­jos her­be? Se­niū­nė E. Tu­lu­šie­nė pa­sa­ko­jo, kad mies­te­lio her­bas bu­vo pa­tvir­tin­tas 2005 me­tais. O gan­dras ja­me, nes Tau­jė­nų apy­lin­kė­se gy­ve­na la­bai re­ti sau­go­ti­ni paukš­čiai – juo­die­ji gan­drai. Gam­ti­nin­kai už­fik­sa­vo, kad šie į Rau­do­ną­ją kny­gą įra­šy­ti paukš­čiai liz­dus su­ka Šal­nų miš­kuo­se.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų