Investiciniai projektai klampina į skolas

Šiuo me­tu ban­kams sa­vi­val­dy­bė sko­lin­ga dau­giau kaip 24 mi­li­jo­nus li­tų. Ta­čiau tai ne­stab­do ra­jo­no val­di­nin­kų dar gi­liau klimp­ti į sko­las – pla­nuo­ja­ma im­ti dar vie­ną il­ga­lai­kę pa­sko­lą. Ji bū­tų skir­ta in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams įgy­ven­din­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prisidėdama prie Europos Sąjungos finansuojamų projektų, savivaldybė priversta skolintis.

Nors in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai di­dži­ą­ja da­li­mi fi­nan­suo­ja­mi iš eu­ro­pi­nių šal­ti­nių ar vals­ty­bės lė­šų, tam tik­ra da­li­mi tu­ri pri­si­dė­ti ir pa­ti sa­vi­val­dy­bė.

Čia ir su­si­da­ro si­tu­a­ci­ja kaip ta­me už­bur­ta­me ra­te – kuo dau­giau pro­jek­tų pa­de­da įgy­ven­din­ti eu­ro­pi­nės pro­gra­mos, tuo pla­čiau ki­še­nę tu­ri at­ver­ti ir pa­ti sa­vi­val­dy­bė.

Nu­ma­ty­ta sko­lin­tis iš ban­ko 5 mln. 222 tūkst. li­tų. Šiuos sa­vi­val­dy­bės ke­ti­ni­mus dar tu­ri pa­tvir­tin­ti ra­jo­no ta­ry­ba.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad pa­sko­lą im­ti įpa­rei­go­ja tie in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai, ku­rie nu­ma­ty­ti sa­vi­val­dy­bės šių me­tų biu­dže­te. Šį do­ku­men­tą va­sa­rį pa­tvir­ti­no ta­ry­ba.

In­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams sa­vi­val­dy­bė sko­li­na­si jau pen­ke­tą me­tų.

Ka­dan­gi pa­sko­los yra il­ga­lai­kės, per me­tus ne­grą­ži­na­mos, per pen­kme­tį „pri­kap­sė­jo“ so­li­di su­ma.

Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė ban­kams dar yra ne­grą­ži­nu­si 24 mln. li­tų. Šie­met pla­nuo­ja­ma iš vi­so pa­im­ti iš ban­kų 6 mln. li­tų kre­di­tą, o grą­žin­ti 3 mln. Tai­gi sko­la per me­tus ūg­te­lės 3 mln.

Pa­sko­los in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams grąži­na­mos iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

 

Di­džiau­sios be­so­tės – gat­vės

 

Ta­ry­bai lei­dus im­ti pa­sko­lą, di­džiau­sią jos da­lį „su­val­gy­tų“ Uk­mer­gės mies­to gat­vių, ša­li­gat­vių, pės­čių­jų ta­kų re­konst­ruk­ci­ja. Prie šių dar­bų sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo pri­si­dė­ti 2 mln. 860 tūkst. li­tų.

Del­tu­vos mies­te­lio gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos vie­šo­sios in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mas pa­rei­ka­laus 500 tūkst., Užu­gi­rio (A. Sme­to­nos) dva­ro pri­tai­ky­mas tu­riz­mo reik­mėms – 400 tūkst. li­tų.

Prie tęs­ti­nio van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­ros plėt­ros Uk­mer­gės ra­jo­ne pro­jek­to sa­vi­val­dy­bė pri­si­dės 290 tūkst., mies­to vie­šo­sios tu­riz­mo in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mui sa­vi­val­dy­bės da­lis – 202 tūkst. li­tų.

Ba­le­lių uni­ver­sa­laus dau­gia­funk­cio cen­tro plėt­rai skolintis įsipareigota 113, Rečionių universalaus daugiafunkcio centro plėtrai – 148 tūkst. litų.

VšĮ Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro pa­sta­to ir ener­ge­ti­nių sis­te­mų mo­der­ni­za­vi­mas sa­vi­val­dy­bei kai­nuos apie 111 tūkst. litų.

Prie Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sų val­dy­mo ir ap­skai­tos in­for­ma­ci­nės sis­te­mos die­gi­mo ir do­ku­men­tų val­dy­mo sis­te­mos mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­to rei­kia pri­si­dė­ti 100 tūkst. li­tų.

 

Įsta­ty­mas lei­džia

 

Jei pa­sko­los ėmi­mui pri­tars ta­ry­ba, kre­di­tuo­jan­tis ban­kas bus pa­rink­tas Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka – pa­skel­bus vie­šuo­sius pir­ki­mus.

Taip ten­den­cin­gai di­din­ti sko­las sa­vi­val­dy­bei ran­kas at­ri­ša ša­lies įsta­ty­mi­nė ba­zė. Ga­li­mas sko­los dy­dis tie­sio­giai pri­klau­so nuo me­ti­nio biu­dže­to pa­ja­mų.

Ta­ry­bos pa­tvir­tin­tos biu­dže­to pa­ja­mos – 90 mln. 63 tūkst. li­tų.

Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad sa­vi­val­dy­bės sko­la ne­ga­li vir­šy­ti 75 proc. pa­tvir­tin­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų.

Me­ti­nio sa­vi­val­dy­bės sko­li­ni­mo­si su­ma ne­ga­li vir­šy­ti 20 proc. sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų. Sa­vi­val­dy­bės, ku­rių sko­la su­da­ro dau­giau kaip 45 proc. biu­dže­to pa­ja­mų, ga­li sko­lin­tis tik pro­jek­tams, fi­nan­suo­ja­miems iš ES ir ki­tos tarp­tau­ti­nės pa­ra­mos, įgy­ven­din­ti.

Pa­gal mi­nė­tą įsta­ty­mą ke­ti­nan­čios im­ti pa­sko­lą Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mai ban­kams ne­tu­ri vir­šy­ti 31 mln. 608 tūkst. li­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų