Li­na SUKACKIENĖ

 

Pir­mąkart per 36 me­tus, ku­riuos gy­ve­nu Uk­mer­gė­je, sau­sį pas mus ne­bus sve­čių. Kas­met sau­sį švęs­tas Ro­mo gim­ta­die­nis jau pra­ei­ty­je.

O kai Ro­mas gi­mė, pa­sak jo ma­mos, bu­vo, kaip ir da­bar, la­bai šal­ta. Vil­niu­je, me­di­nia­me na­me esan­čiuo­se gim­dy­mo na­muo­se, ma­ma per lan­gą ro­dė tė­vu­kui sa­vo pir­ma­gi­mį. Esa­me bu­vę su Ro­mu to­je vie­to­je, prie to lan­ge­lio...

 

Uk­mer­gė­je kar­tu pra­gy­ve­no­me 35 me­tus. Kuo­met jau­nas mo­ky­to­jas, vil­nie­tis, pra­dė­jo dirb­ti Vep­riuo­se, at­ro­dė, kad tik trejiems me­tams. Tiek rei­kė­jo ta­da ati­dirb­ti bai­gus moks­lus pa­gal pa­sky­ri­mą.

Gy­ve­ni­mas lė­mė ki­taip.

Jau­ną mo­ky­to­ją, žve­ją ir spor­ti­nin­ką, ap­lan­kė Amū­ras. Vep­riuo­se ir tuo­kė­mės. Tuo­me­ti­nis jau gar­sus ko­lū­kio pir­mi­nin­kas Ste­po­nas Jan­ke­liū­nas pa­dė­jo, su­da­ry­da­mas ga­li­my­bę ves­tu­ves švęs­ti gra­žio­jo­je sto­vyk­lo­je...

Ir, kuo­met už­mo­vęs žie­dą ant pirš­to, Ro­mas pa­bu­čia­vo ran­ką, pa­si­me­čiau ir la­bai su­si­jau­di­nau. Tai bu­vo tiek ne­ti­kė­ta, bet be ga­lo šven­tiš­ka ir nuo­sta­bu. Jau­čiu ir šian­dien bu­či­nio ši­lu­mą...

Gi­mė du vai­kai, gy­ve­nom, kaip dau­gu­ma žmo­nių: dirb­da­mi, švęs­da­mi ir vis gal­vo­da­mi apie at­ei­tį. O Ro­mo bu­vo vi­sur daug. Azar­tiš­kas žve­jas, drau­gų bū­ry­je – links­mas, dai­nuo­jan­tis ir šo­kan­tis iki pat ry­to, ma­tan­tis vi­sus ir vi­sa­da. Tu­rin­tis sa­vo ma­ty­mą ir cha­rak­te­rį.

1991-ųjų sau­sio įvy­kiuo­se Ro­mas da­ly­va­vo la­bai ak­ty­viai. Nuo­lat va­ži­nė­jo į Vil­nių, prie par­la­men­to. O sva­jo­nės vis kel­da­vo į aukš­tį, vis ne­lei­do ra­miai gy­ven­ti. Vilio­jo ne­ma­ty­ti kraš­tai, ne­pa­tir­ti da­ly­kai, ke­lio­nės. O ko­kios nak­vy­nės bū­da­vo pa­la­pi­nė­je prie eže­ro kaž­kur Ru­si­jos pla­ty­bė­se...

Prieš vie­nuo­li­ka me­tų, kuo­met gi­mė pir­ma­sis anū­kas, švęs­ti pra­dė­jo­me sep­tin­tą va­lan­dą ry­te. O kaip džiau­gė­mės, kai gi­mė ma­žo­ji anū­kė­lė. Ro­mas pa­ė­mė ją ant ran­kų kaip ma­žą ste­buk­lą ir aky­se suž­vil­go aša­ra... Juk tu­rė­jo­me tris ber­niu­kus anū­kus ir pa­ga­liau – mer­gy­tė.

„Da­bar tu­ri­me gy­ven­ti sau“, – kal­bė­da­vo­me abu. Vai­kai iš­au­gin­ti, anū­kai pui­kūs. Su­pla­na­vo­me, ką veik­si­me ar­ti­miau­siu me­tu.

Ir iš­ėjai, Ro­mai, stai­ga, neat­si­svei­ki­nęs. Pa­li­kai di­de­lį skaus­mą ir ne­vil­tį. Pa­li­kai mus vi­sus be ga­lo nu­ste­bu­sius ir ne­su­pran­tan­čius, kas įvy­ko. Ir iš­ėjai tik į sve­čius, o pa­si­ro­do – am­žiams...

Pra­ėjo me­tai. Iš­mo­kau be­veik vi­sus dar­bus, nuo ku­rių tu ma­ne sau­go­jai: už­kur­ti du­jų ka­ti­lą, pa­sta­ty­ti ma­ši­ną į ga­ra­žą, už­kur­ti ži­di­nį...

Tau iš­ėjus vie­na drau­gė man pa­do­va­no­jo al­bu­mą ir pa­va­di­no „Laiš­kai Ro­mui“. Per me­tus aš ne­ga­lė­jau tau pa­ra­šy­ti nė vie­no laiš­ko, vis dar lau­kiau...

Šios sa­vai­tės šal­tis man at­ro­do la­bai sim­bo­liš­kas. Gi­mei per šal­tį, iš­ėjai per dar di­des­nį šal­tį...

Ir be ta­vęs man li­ko šil­ti pri­si­mi­ni­mai ir šal­tas sau­sio ry­tas...

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų