Išsakytų problemų pažadėjo nepamiršti

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Pra­ei­tą sa­vai­tę Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Sei­mo na­rys Bro­nius Bra­daus­kas, Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Vie­ti­nių ke­lių sky­riaus ve­dė­jas Sta­nis­lo­vas Stan­či­kas, vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, įga­lio­ta at­sto­vė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei Ra­sa Jaz­daus­kie­nė.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, se­niū­nai, se­niū­nai­čiai, ben­druo­me­nių na­riai. Spe­cia­lis­tai bei gy­ven­to­jai su­si­rin­ko ap­tar­ti vie­ną skau­džiau­sių ra­jo­no pro­ble­mų – ke­lių būk­lę.

Sei­mo na­rys B. Bra­daus­kas dis­ku­si­ją pra­dė­jo ne nuo su­si­rin­ki­mo te­mos, bet nuo rin­ki­mų pro­pa­gan­dos. Pats bū­da­mas so­cial­de­mok­ra­tas, kri­ti­ka­vo kon­ser­va­to­rius ir ra­gi­no bal­suo­ti už ben­dra­par­tie­tį Ka­zį Gry­baus­ką.

Tai kiek ap­vy­lė tuos, ku­rie ti­kė­jo­si kon­struk­ty­vios dis­ku­si­jos skau­džiais uk­mer­giš­kiams klau­si­mais.

Nuo po­li­ti­kos pa­ga­liau per­ėjus prie kon­kre­čių pro­ble­mų, su­si­rin­ku­sie­ji dės­tė sve­čiams sa­vo se­niū­ni­jų bė­das.

Apie už­tver­to au­to­ma­gist­ra­lės iš­va­žia­vi­mo į Že­mait­kie­mio pu­sę ne­tiks­lin­gu­mą kal­bė­jo Da­nu­tė Už­ku­rė­ly­tė. Anot jos, 16 kai­mų gy­ven­to­jams dėl to ky­la daug ne­pa­to­gu­mų,  o ši san­kry­ža nė kiek ne pa­vo­jin­ges­nė nei bet ku­rios ki­tos. Tuo la­biau, kad jau ke­le­tą me­tų ji ap­švies­ta.

Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tas 900 li­tų ke­lių mo­kes­tis leng­vie­siems sunk­ve­ži­miams at­ro­do per di­de­lis Pa­bais­ko se­niū­ni­jos se­niū­nui Ge­di­mi­nui La­pu­kui.

Ver­sli­nin­kai ir ūki­nin­kai ne­re­tai kro­vi­nius per­ve­ži­nė­ja leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių prie­ka­bo­mis, kad ne­rei­kė­tų mo­kė­ti mo­kes­čio. Anot jo, pa­leng­vi­nus naš­tą, ne­bū­tų ieš­ko­ma bū­dų, kaip šį įsta­ty­mą apei­ti.

Vep­rių se­niū­nė Da­lė Ur­bo­nie­nė kal­bė­jo apie ke­lio Uk­mer­gė–Kau­nas re­konst­ruk­ci­jos klai­das – pa­vo­jin­gas san­kry­žas. Taip pat pa­sa­ko­jo apie už­si­li­ku­sį ne­as­fal­tuo­tą ke­lio Vep­riai–Gel­vo­nai 6 ki­lo­met­ro ruo­žą. Ka­dan­gi eis­mas čia in­ten­sy­vus, ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai pri­vers­ti kvė­puo­ti dul­kė­mis.

Pa­sak se­niū­nės, til­to re­konst­ruk­ci­ja ir­gi pa­li­ko spra­gų – til­to bor­diū­rai ta­po kliū­ti­mi pės­tie­siems.

S. Stan­či­kas pa­ti­ki­no, kad iš­sa­ky­tos pro­ble­mos ne­bus pa­lik­tos li­ki­mo va­liai. Dė­me­sys re­gio­ni­niams ke­liams nu­ma­ty­tas Vy­riau­sy­bės po­li­ti­ko­je. Iki šiol di­džiau­sias dė­me­sys bu­vo ski­ria­mas au­to­ma­gist­ra­lių bei ki­tų vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių re­mon­tui. „At­ėjo lai­kas per­kel­ti pi­ni­gus nuo au­to­stra­dų į kai­mo ke­lius“, – pa­da­rė iš­va­dą sve­čias.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų