Išvykstantys tėvai pamiršta vaikus

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

 

Sun­kė­jan­ti eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja iš Lie­tu­vos ve­ja vis dau­giau dar­bin­go am­žiaus žmo­nių. Iš­vyks­tan­tie­ji sve­tur daž­nai pa­mirš­ta su­si­tvar­ky­ti vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus, kad jų at­ža­los ne­bū­tų pa­lik­tos li­ki­mo va­liai.

Pa­sak ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jos As­tos Le­o­na­vi­čie­nės, nuo 2006 me­tų pa­bai­gos iki šios die­nos lai­ki­no­ji glo­ba skir­ta tik 55 ne­pil­na­me­čiams vai­kams. „Nors pra­šo­me vi­sas ug­dy­mo įstai­gas in­for­muo­ti tė­vus, ke­ti­nan­čius iš­vyk­ti į už­sie­nį il­giau kaip 30 die­nų, kad jie vai­kams pa­rink­tų glo­bė­ją ir įfor­min­tų lai­ki­ną glo­bą, ta­čiau tė­vai el­gia­si ne­at­sa­kin­gai. Dėl to ken­čia vai­kai. Re­mian­tis Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­su, dėl vai­ko ne­pri­ežiū­ros tė­vams ga­li bū­ti ski­ria­ma bau­da“, – įspė­ja ve­dė­ja.

Nors ne­pil­na­me­čiai ne­gy­ve­na vi­siš­kai vie­ni, juos daž­niau­siai pri­žiū­ri gi­mi­nai­čiai, ta­čiau tė­vai, prieš iš­vyk­da­mi, tu­ri pa­rink­ti glo­bė­ją ir jį tei­siš­kai įfor­min­ti.  Glo­bė­jas rei­ka­lin­gas at­sto­vau­ti vai­kui dar­že­ly­je ar mo­kyk­lo­je, taip pat pri­rei­kus su­teik­ti me­di­ci­nos pa­gal­bą.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja pri­me­na, jog tė­vai, iš­vyks­tan­tys lai­ki­nai gy­ven­ti ir dirb­ti į už­sie­nio vals­ty­bes, tu­ri kreip­tis į jų sky­rių ir pa­teik­ti vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus. Rei­ka­lin­gas tė­vų ra­šy­ti­nis pra­šy­mas, skir­tas as­me­niui, ku­riam yra pa­lie­ka­mi vai­kai. Pra­šy­me tu­ri bū­ti įra­šy­ta tė­vų gy­ve­na­mo­ji vie­ta už­sie­nio vals­ty­bė­je, nu­ro­dy­ti kon­tak­ti­niai te­le­fo­nai, tė­vų įsi­pa­rei­go­ji­mas ga­ran­tuo­ti vai­kų iš­lai­ky­mą. Pri­va­lo­ma nu­ro­dy­ti ir vi­sus duo­me­nis apie žmo­gų, ku­riam yra pa­tikima vai­kų prie­žiū­ra bei ter­mi­nas iki ka­da su­tei­kia­mi įga­lio­ji­mai pri­žiū­rė­ti vai­ką.

As­muo, su­ti­kęs rū­pin­tis vai­ku, taip pat pa­tei­kia ra­šy­ti­nį su­ti­ki­mą. Tė­vai ir bū­si­ma­sis glo­bė­jas tu­ri pa­teik­ti sa­vo do­ku­men­tų ko­pi­jas, o pe­ri­man­ty­sis vai­ko glo­bą – Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tos for­mos svei­ka­tos pa­žy­mė­ji­mą. Rei­ka­lin­gi ir kar­tu su glo­bė­ju gy­ve­nan­čių vy­res­nių kaip 16 me­tų as­me­nų ra­šy­ti­niai su­ti­ki­mai.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jai ga­vę šiuos do­ku­men­tus tik­ri­na, ar siū­lo­mas as­muo nė­ra teis­tas, ne­pri­klau­so ri­zi­kos šei­moms. Jei jis pa­si­ro­do ne­tin­ka­mu pri­žiū­rė­ti vai­ką, tė­vams siū­lo­ma pa­si­rink­ti ki­tą. Jei spe­cia­lis­tai nu­spren­džia, kad jis ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus, pa­si­ra­šo­mas įsa­ky­mas dėl glo­bos nu­sta­ty­mo tė­vų nu­ro­dy­tam lai­ko­tar­piui. To­kiam glo­bo­ja­mam  vai­kui iš­mo­ka nė­ra ski­ria­ma.

Anot A. Le­o­na­vi­čie­nės, pas­ta­ruo­ju me­tu pa­gau­sė­jo šei­mų, ku­rios iš­vyks­ta į už­sie­nį su vai­kais, ta­čiau to­kia sta­tis­ti­ka nė­ra ve­da­ma.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų