Kai mirtis užklumpa svečioje šalyje

Ne­ti­kė­čiau­sio­se vie­to­se žmo­gų už­klu­pu­si mir­tis – di­džiu­lis smū­gis ir iš­ban­dy­mas jo ar­ti­mie­siems. De­ja, ne vi­siems skir­ta die­nas baig­ti sa­vo lo­vo­je. Ne­se­niai skau­di ne­tek­tis už­klu­po vie­no ra­jo­no ūki­nin­ko šei­mą. Šei­mos gal­va į Af­ri­kos vals­ty­bę Ke­ni­ją iš­vy­ko pail­sė­ti. Ta­čiau iš to­li­mo kraš­to at­ėju­si ži­nia ar­ti­mie­siems bu­vo lem­tin­ga – vy­rą iš­ti­ko stai­gi mir­tis.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir civilinės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Jac­kū­nie­nė sa­ko, kad jų sky­riu­je ap­skai­to­mų mir­čių už­sie­ny­je pa­dau­gė­jo. Ši ten­den­ci­ja pa­ste­bi­ma jau ge­rą de­šimt­me­tį.

„Žmo­nės dau­giau mig­ruo­ja, Lie­tu­vos pi­lie­čiai iš­vyks­ta dirb­ti, gy­ven­ti į už­sie­nį. Na­tū­ra­lu, kad vis dau­giau ir mirš­ta sve­čiuo­se kraš­tuo­se“, – sa­ko ji.

Mi­rę už­sie­ny­je mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jai yra įtrau­kia­mi į ap­skai­tą sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir civilinės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je.

Per­nai ra­jo­ne re­gist­ruo­ti 725 mir­čių at­ve­jai.

9 uk­mer­giš­kiai mi­rė už­sie­nio ša­ly­se. Nor­ve­gi­jo­je ir Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je – po 2, Šve­di­jo­je, JAV, Is­pa­ni­jo­je, Ai­ri­jo­je ir Bel­gi­jo­je – po 1 as­me­nį.

Dau­giau­siai mi­ru­sių­ už­sie­ny­je ra­jo­no gy­ven­to­jų bu­vo ap­skai­ty­ta prieš 4–5 me­tus. Dve­jus me­tus iš ei­lės re­gist­ruo­ta po 10 už­sie­ny­je mi­ru­sių žmo­nių.

 

Biu­rok­ra­ti­nių pin­klių nė­ra

 

Pa­sak R. Jac­kū­nie­nės, ir mū­sų pi­lie­čiams mi­rus už­sie­ny­je, ir už­sie­nie­čiams Lie­tu­vo­je ga­lio­ja ta pa­ti tvar­ka. Ją reg­la­men­tuo­ja Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos tai­syk­lės.

Kad Lie­tu­vo­je bū­tų ga­li­ma įtrauk­ti į ap­skai­tą už­sie­ny­je mi­ru­sį as­me­nį, Tei­sės ir civilinės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­jams tu­ri bū­ti pa­teik­tas mir­tį pa­tvir­ti­nan­tis do­ku­men­tas.

Pa­kan­ka vie­no už­sie­ny­je iš­duo­to do­ku­men­to, pa­tvir­ti­nan­čio mir­ties at­ve­jį.

Tai ga­li bū­ti eks­per­to pa­tvir­tin­tas me­di­ci­ni­nis mir­ties liu­di­ji­mas, re­gist­rų biu­ro iš­duo­tas mir­ties liu­di­ji­mas ar­ba mir­ties ak­to įra­šas. Jei ran­da­mi mi­ru­sio­ as­mens do­ku­men­tai, juos pa­tar­ti­na pri­dė­ti prie vie­no iš šių mir­tį liu­di­jan­čių raš­tų.

Tik tuo­met ve­lio­nio ar­ti­mie­siems sky­riu­je iš­duo­da­mas Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tis mir­ties liu­di­ji­mas.

Mi­ru­sio as­mens įtrau­ki­mo į ap­skai­tą pa­slau­ga su­tei­kia­ma vel­tui. Tuo tar­pu už už­sie­ny­je vy­ku­sias ap­skai­to­mas san­tuo­kas, iš­tuo­kas, gi­mi­mus rei­ka­lau­ja­mas 21 li­to mo­kes­tis.

 

Kom­pen­suo­ja ne vi­siems

 

Pa­lai­kų par­ve­ži­mą į Lie­tu­vą or­ga­ni­zuo­ja pa­tys ve­lio­nio ar­ti­mie­ji ar jų pa­sam­dy­tos fir­mos.

Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė sa­ko, kad sa­vi­val­dy­bė kom­pen­suo­ja pa­lai­kų par­ve­ži­mo iš už­sie­nio iš­lai­das ne­di­de­les pa­ja­mas gau­nan­tiems as­me­nims.

Šią pa­ra­mą ga­li gau­ti ne vi­sos už­sie­ny­je mi­ru­sių as­me­nų šei­mos, ar­ti­mie­ji. Ji iš­mo­ka­ma tik tuo at­ve­ju, jei jų pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 3 vals­ty­bės re­mia­mų pa­ra­mos dy­džių – 1050 li­tų per mė­ne­sį vie­nam šei­mos na­riui.

Pa­ten­ki­na­mi tik ar­ti­miau­sių ve­lio­nio gi­mi­nių, šei­mos na­rių – tė­vų, su­tuok­ti­nių, vai­kų, bro­lių ar se­se­rų – pra­šy­mai.

Sa­vi­val­dy­bė pa­raiš­kas pa­tei­ku­siems gy­ven­to­jams, ati­tin­kan­tiems nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus, su­tei­kia ne di­des­nę kaip 7200 li­tų kom­pen­sa­ci­ją.

Per­nai per vi­sus me­tus Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė še­šiems as­me­nims sky­rė apie 39 tūks­tan­čius li­tų sa­vi­val­dy­bės pi­lie­čių pa­lai­kų par­ve­ži­mui.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų