Kai poezija pasiekia širdis...

„Po­ezi­ja yra Die­vo, gam­tos, tė­vų do­va­na“, – apie žmo­gaus su­ge­bė­ji­mus kur­ti sa­ko pa­ti kū­ry­bą die­vi­nan­ti Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė Gre­ta Slap­šy­tė, įvai­rių kon­kur­sų lau­re­a­tė, mokyklinių ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr. Gre­ta die­vi­na po­ezi­ją, šo­kius, ke­lio­nes...

Šiuo me­tu dvy­lik­to­je kla­sė­je be­si­mo­kan­ti uk­mer­giš­kė bu­vo pa­ste­bė­ta ir įver­tin­ta ne vie­na­me res­pub­li­ki­nės reikš­mės ren­gi­ny­je. Ket­ve­rius me­tus iš ei­lės pel­nė aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą Lie­tu­vos mo­ki­nių li­te­ra­tū­ri­nių kū­ri­nių apie gam­tą kon­kur­se.

Taip pat ke­le­tą kar­tų pri­pa­žin­ta lau­re­a­te res­pub­li­ki­nia­me moks­lei­vių kū­ry­bos kon­kur­se. Da­ly­va­vo fi­lo­lo­gų, moks­li­nių – kū­ry­bi­nių dar­bų kon­kur­suo­se. Gruo­dį vy­ku­sia­me Tarp­tau­ti­nia­me po­ezi­jos kon­kur­se, skir­ta­me Ado­mui Mic­ke­vi­čiui, bu­vo įver­tin­ta II laips­nio di­plo­mu.

Po­ezi­ją veik­li mer­gi­na va­di­na di­džiau­siu sa­vo po­mė­giu. Šyp­so­si – tie­siog ne­be­ga­lin­ti ne­ra­šy­ti. „Nors iš tie­sų vi­sas gy­ve­ni­mas yra po­ezi­ja, tad tur­būt to­dėl ne­be­ra­šy­ti yra tie­siog drau­džia­ma. Juk apie gy­ve­ni­mą tu­ri­me kal­bė­tis...“ – svars­to ji. Ti­ki­na ra­šan­ti, nes gy­ve­ni­mas yra gra­žus ir grei­tai bė­gan­tis, tad ver­ta su­gau­ti kiek­vie­ną aki­mir­ką, mirks­nį.

To­dėl ne­at­si­tik­ti­nai Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je už­gi­mu­si Po­ezi­jos nak­tis ta­po gra­žia tra­di­ci­ja. Šis ren­gi­nys – Gre­tos nuo­pel­nas. „Su ben­dra­min­čiais, da­bar­ti­niais stu­den­tais Ha­rol­du Bau­bi­nu ir Ta­du Za­rons­kiu, įgy­ven­di­no­me šią idė­ją ir iš­puo­se­lė­jo­me“, – džiau­gia­si ji. Sa­ko, kad Po­ezi­jos nak­tis, ku­ri gim­na­zi­jo­je įvy­ko jau ket­vir­tą kar­tą, jai – pats gra­žiau­sias mo­kyk­los ren­gi­nys.

 

03-13-4_straipsnio_2_nuotr

Ket­vir­to­ji Po­ezi­jos nak­tis su­bū­rė ku­rian­čius ra­jo­no moks­lei­vius ir stu­den­tau­jan­čius uk­mer­giš­kius.


„Jis vie­ni­ja mū­sų ra­jo­no ku­rian­čius žmo­nes ir vi­lio­ja at­vyk­ti mū­sų drau­gus iš ki­tų mies­tų“, – pa­sa­ko­ja Gre­ta, sa­ky­da­ma, jog tos aki­mir­kos bū­na ypa­tin­gos. Tuo­met, anot jos, kū­rė­jų teks­tai pra­de­da nau­ją ke­lio­nę – iš jų lū­pų į klau­sy­to­jų šir­dis. Džiau­gia­si, jog pa­mė­gu­sie­ji to­kias po­ezi­jos nak­tis į jas su­si­ren­ka ne tik klau­sy­tis – mo­ka ĮSIKLAUSYTI. „Juk jau­nam kū­rė­jui ypa­tin­gai svar­bu bū­ti iš­girs­tam ir pa­ska­tin­tam ra­šy­ti“, – įsi­ti­ki­nu­si ji.

Mo­kyk­lą ne­tru­kus baig­sian­ti gim­na­zis­tė ti­ki­na da­bar gy­ve­nan­ti „la­bai dvy­lik­to­kiš­kai“. Ta­čiau su­ran­da lai­ko ir sa­vo po­mė­giams, ne­at­sie­ja­miems nuo jos kas­die­ny­bės. Gre­tai be ga­lo pa­tin­ka šok­ti, vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį, lan­ky­tis kul­tū­ri­niuo­se ren­gi­niuo­se. Sten­gia­si su­ras­ti pro­gų ap­si­lan­ky­ti te­at­re, pri­si­pa­žįs­ta mėgs­tan­ti ba­le­tą.

Die­vi­na to­li­mas ke­lio­nes. „Vien skry­dis lėk­tu­vu ką reiš­kia...“ – šyp­so­si ji. Pa­sa­ko­ja sve­čio­se ša­ly­se vi­sa­da ste­bin­ti žmo­nes ir ban­dan­ti ne­pra­leis­ti pro akis to­kių de­ta­lių, vaiz­dų, ko­kių Lie­tu­vo­je nė­ra. „Tie įvaiz­džiai ar iš­girs­tos grei­ta­kal­bės tam­pa kū­ry­bos frag­men­tu ir tie­siog pra­šo­si bū­ti ei­liuo­ja­mi. Tai­gi iš ke­lio­nių daž­niau­siai par­ve­žu lauk­tu­vių – ei­lė­raš­čių...“ – sva­jin­ga Gre­ta, kai kal­ba apie ke­lio­nes – net ir nuo jų ne­at­sie­ja­ma mer­gi­nos kū­ry­ba.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų