Keičiama prokuratūros struktūra

Įsi­ga­lio­jus Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo pa­tai­soms, ša­lies pro­ku­ra­tū­ros ren­gia­si per­tvar­kai. Ji pa­lies ins­ti­tu­ci­jos struk­tū­rą, dar­buo­to­jų veik­lą. Per­mai­nos ne­ap­lenks ir mū­sų ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Me­tų pra­džio­je ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys pa­tvir­ti­no nau­ją pro­ku­ra­tū­ros struk­tū­rą. Nu­ma­ty­ta, jog vie­to­je Lie­tu­vo­je vei­ku­sių 56 te­ri­to­ri­nių pro­ku­ra­tū­rų pra­dės veik­ti 5 apy­gar­dų pro­ku­ra­tū­ros. Jo­se bus ku­ria­mi spe­cia­li­zuo­ti pro­ce­si­niai sky­riai, o apy­lin­kių pro­ku­ra­tū­ros taps apy­gar­dų pro­ku­ra­tū­rų pa­da­li­niais.

 

 

To­kia struk­tū­ra va­di­na­ma ra­cio­na­les­ne ir la­biau ati­tin­kan­čia Eu­ro­pos stan­dar­tus. Ją per­tvar­kant ti­ki­ma­si nu­sta­ty­ti op­ti­ma­les­nį sis­te­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo me­cha­niz­mą, su­vie­no­din­ti pro­ku­ro­rų dar­bo krū­vius, už­tik­rin­ti efek­ty­ves­nę veik­los kon­tro­lę. Sie­kia­ma stip­rin­ti eko­no­mi­nių, fi­nan­si­nių, ko­rup­ci­nių nu­si­kals­ta­mų vei­kų ty­ri­mus, juos kon­cen­truo­jant apy­gar­dų pro­ku­ra­tū­rų spe­cia­li­zuo­tuo­se pa­da­li­niuo­se.

Nau­ja pro­ku­ra­tū­ros struk­tū­ra įsi­ga­lios ge­gu­žę. Nuo ta­da, pa­sak Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro Ri­man­to Ka­na­pie­nio, kei­sis įstai­gos pa­va­di­ni­mas. Ji va­din­sis Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra. Apie žy­mius po­ky­čius, tu­rė­sian­čius įta­kos įstai­gos dar­bui, kol kas ne­svars­to­ma. „Vis­kas taip pat – nie­kur ne­iš­si­kė­lėm, dir­ba vi­si tie pa­tys as­me­nys“, – sa­kė pro­ku­ro­ras.

Įgy­ven­di­nant pro­ku­ra­tū­ros re­for­mą, kei­čia­mi ir pa­rei­gy­bių eta­tų są­ra­šai. Pra­neš­ta, jog bus įteik­ti įspė­ji­mo apie at­lei­di­mą la­pe­liai 44 apy­gar­dų pro­ku­ra­tū­rų vy­riau­sių­jų pro­ku­ro­rų pa­va­duo­to­jams ir pa­da­li­nių vy­riau­sie­siems pro­ku­ro­rams. Taip pat – kai ku­riems apy­lin­kių pro­ku­ra­tū­rų dar­buo­to­jams. Jiems bus siū­lo­mos ki­tos pa­rei­gos.

Mū­sų pro­ku­ra­tū­ro­je, anot R. Ka­na­pie­nio, ko­lek­ty­vas ne­se­niai pa­si­pil­dė dar vie­nu dar­buo­to­ju. Dirb­ti į Uk­mer­gę su­grį­žo pro­ku­ro­ras Da­rius Kro­ger­tas, ku­ris ke­le­rius pas­ta­ruo­sius me­tus va­do­va­vo Kė­dai­nių ir Bir­žų ra­jo­nų apy­lin­kių pro­ku­ra­tū­roms. Šiuo me­tu įstai­go­je dir­ba še­ši pro­ku­ro­rai.

Dar­bo vie­ta ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro spren­di­mu ga­li bū­ti kei­čia­ma, pa­tei­kus pa­gei­da­vi­mą dirb­ti ki­ta­me mies­te. To­kią ga­li­my­bę spe­cia­lis­tas tu­ri, pro­ku­ra­tū­ro­je at­si­ra­dus lais­vų dar­bo vie­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų