Keičiasi žemės mokesčio nustatymo tvarka

Pa­si­kei­tęs Že­mės mo­kes­čio įsta­ty­mas pri­ver­tė žmo­nes su­ne­rim­ti. Dau­gu­ma įsi­ti­ki­nę – mo­kes­tis už že­mę di­dės.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

 

 

Nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­jus že­mės mo­kes­čio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mui, že­mės mo­kes­tis bus skai­čiuo­ja­mas nuo že­mės vi­du­ti­nės rin­kos ver­tės. Įsta­ty­mas by­lo­ja, kad kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je šis mo­kes­tis bus skir­tin­gas.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos že­mės mo­kes­čio ta­ri­fus tu­ri pa­tvir­tin­ti iki gruo­džio 1 die­nos.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Mo­kes­čių ir eko­no­mi­nės ana­li­zės sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Glad­kaus­kie­nė sa­ko, kad iki šiol že­mės sa­vi­nin­kams bu­vo tai­ko­mas 1,5 pro­cen­to že­mės kai­nos mo­kes­čio ta­ri­fas. Nau­ja­sis įsta­ty­mas nu­ma­to pla­čias ta­ri­fo ap­skai­čia­vi­mo žir­kles – nuo 0,01 pro­cen­to iki 4 pro­cen­tų že­mės ver­tės.

Mū­sų sa­vi­val­dy­bė dar neap­si­spren­dė, ko­kio dy­džio tas mo­kes­tis bus.

Vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­gir­do prog­no­zių, kad nau­ja­sis že­mės įsta­ty­mas mo­kes­tį pa­di­dins. Ve­dė­ja taip pat ne­nei­gia, kad mo­kes­tis di­dės, ta­čiau ma­no, kad la­bai ne­žen­kliai.

„Ma­nau, jog bū­tų ne­la­bai tei­sin­ga, jei pri­va­čios že­mės mo­kes­tis la­bai pa­kil­tų – juk žmo­nės, įsi­gy­da­mi že­mę, už ją jau su­mo­kė­jo“, – svars­to ji.

Pa­sak D. Glad­kaus­kie­nės, įsta­ty­me di­fe­ren­ci­ja­vi­mo kri­te­ri­jai yra api­brėž­ti. Mo­kes­čio ta­ri­fas pri­klau­sys nuo pa­grin­di­nės že­mės nau­do­ji­mo pa­skir­ties, nuo že­mės skly­po nau­do­ji­mo bū­do, nuo skly­po dy­džio ir vie­tos.

Šis mo­kes­tis bus nu­sta­to­mas ir pa­gal že­mės ver­tę, nu­sta­to­mą iš VĮ Re­gist­rų cen­tro Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­dast­ro. „Ki­tų me­tų že­mės ver­tė ir bus nu­sta­ty­ta tik ki­tais me­tais, tai­gi ko­kia ji bus, pa­sa­ky­ti ne­ga­li­ma“, – aiš­ki­no ve­dė­ja.

Iki šiol pa­gal įsta­ty­mą bu­vo tai­ko­mas mo­kes­čio ma­ži­ni­mo ko­e­fi­cien­tas tiek že­mės ūkio pa­skir­ties, tik na­mų val­dų že­mei. Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mei bu­vo tai­ko­mas 0,35 ko­e­fi­cien­tas, na­mų val­dai – 0,5.

Nau­ja­ja­me įsta­ty­me nu­ro­do­ma, kad že­mės ūkio pa­skir­ties že­mei, iš­sky­rus ap­leis­tus že­mės plo­tus, bus pri­tai­ko­mas ma­ži­ni­mo ko­e­fi­cien­tas 0,35. Apie mo­kes­čio dy­džio ma­ži­ni­mą na­mų val­dai ne­kal­ba­ma.

Ve­dė­jos tei­gi­mu, že­mės mo­kes­čio dy­džio nu­sta­ty­mas – dar­bo gru­pės, ku­ri tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­ta ar­ti­miau­siu me­tu, dar­bas. Dar­bo gru­pės na­riai iš­ana­li­zuos pa­dė­tį, pa­rengs pro­jek­tą, jį pa­grįs ir pa­teiks tvir­tin­ti ra­jo­no ta­ry­bai. „Ap­skri­tai tai nau­ja veik­la – to­kio dar­bo dar ne­tu­rė­jo nei mū­sų sky­rius, nei sa­vi­val­dy­bė“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vė.

Kas­met iš šio mo­kes­čio į Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą su­ren­ka­ma apie 850 tūks­tan­čių li­tų. Šį mo­kes­tį mo­ka pri­va­čios že­mės sa­vi­nin­kai: ūki­nin­kai, na­mų val­dų, ga­ra­žų sa­vi­nin­kai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų