Keleivių laukti rekomenduoja taksi stotelėse

Sa­vi­val­dy­bė pa­ren­gė nau­do­ji­mo­si tak­si sto­te­lė­mis tvar­kos ap­ra­šą. Juo va­do­vau­tis tu­ri tak­si au­to­mo­bi­liais ke­lei­vius ve­žan­čios įmo­nės bei vai­ruo­to­jai. Ta­čiau šis do­ku­men­tas tak­sis­tų lais­vės ne­ri­bo­ja – ve­žė­jai ga­li „gau­dy­ti“ ke­lei­vius ir ki­to­se vie­to­se, ku­rio­se ne­drau­džia sto­vė­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­lės.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Al­gir­das Pe­čiu­lis sa­ko, kad to­kią tvar­ką sa­vi­val­dy­bė­je įpa­rei­go­ja pa­si­tvir­tin­ti su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro įsa­ky­mas. Ja­me tei­gia­ma, kad sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je vi­si tak­si ve­žė­jai tu­ri tei­sę nau­do­tis vi­so­mis tak­si sto­te­lė­mis pa­gal sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­tą tvar­ką.

Pa­sak A. Pe­čiu­lio, ne kar­tą dis­ku­tuo­ta šia te­ma su ke­lei­vių ve­žė­jais, tak­si įmo­nių va­do­vais, jų de­le­guo­tais as­me­ni­mis.

Uk­mer­gė­je jau įreng­tos trys leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių tak­si sto­vė­ji­mo vie­tos. Ke­lio žen­klais ,,Tak­si sto­te­lė“ pa­žen­klin­tos vie­tos prie au­to­bu­sų sto­ties, pre­ky­bos cen­tro ,,Pi­vo­ni­ja“ ir par­duo­tu­vės ,,Ge­ras sko­nis“.

Dar vie­na vie­ta, ku­rio­je sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai pa­ta­rė vai­ruo­to­jams lauk­ti ke­lei­vių, – au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė prie paš­to. Ta­čiau šią vie­tą iš­kri­ti­ka­vo pa­tys tak­sis­tai – ne­va čia pu­sę die­nos ga­li pra­lauk­ti ir nė vie­no klien­to ne­su­lauk­ti.

Įren­giant tak­si sto­te­les, pa­gal ga­li­my­bes bu­vo at­si­žvelg­ta į jų pa­gei­da­vi­mą. Tie­sa, ne vi­si jie yra iš­pil­do­mi.

Pa­vyz­džiui, tak­si vai­ruo­to­jai se­nu įpra­ti­mu ke­lei­vių kar­tais dar lau­kia Vie­nuo­ly­no gat­vė­je. Mat ir jiems, ir ke­lei­viams ak­tu­a­lu, kad tak­si sto­te­lė bū­tų cen­tre, kuo pa­to­ges­nė­je vie­to­je.

„Anks­čiau čia ir bu­vo tak­si sto­te­lė. Ta­čiau ap­lin­ky­bės pa­si­kei­tė – po re­konst­ruk­ci­jos gat­vė tam ne­be­pri­tai­ky­ta. Ji per siau­ra, o ke­lei­vius lai­pi­nan­tys vai­ruo­to­jai tie­siog už­tve­ria ke­lią ki­toms ma­ši­noms“, – aiš­ki­na spe­cia­lis­tas.

Be to, pa­gal siū­lo­mą tvir­tin­ti tvar­ką ve­žė­jai tu­ri už­tik­rin­ti ke­lei­vių, ve­ža­mų tak­si, sau­gu­mą. Šio­je vie­to­je ke­lei­viams ne­sau­gu įlip­ti ir iš­lip­ti, tai­gi apie šios vie­tos pri­tai­ky­mą tak­si sto­te­lei net ne­bu­vo dis­ku­tuo­ta.

Ve­žė­jams dar pa­to­gi pasi­ro­dė se­no­sios au­to­bu­sų sto­ties aikš­te­lė. Ta­čiau ten yra pri­va­ti pre­ky­bos cen­tro sa­vi­nin­kų vie­ta ir sa­vi­val­dy­bė kiš­tis ne­ga­li. Dėl lei­di­mo sto­vė­ti tak­si au­to­mo­bi­liams rei­kė­tų tar­tis su pa­čiais sa­vi­nin­kais.

Tvar­kos ap­ra­še dar nu­ro­do­ma, kad tak­si sto­te­lių įren­gi­mą or­ga­ni­zuo­ja sa­vi­val­dy­bė, o jas pri­žiū­ri mies­to se­niū­ni­ja.

Vis tik, ma­tyt, la­biau­siai ve­žė­jams pa­tiks tvar­kos ap­ra­šo punk­tas, sa­kan­tis, kad „tak­si ga­li sto­vė­ti ir bet ku­rio­je vie­to­je, jei­gu to ne­drau­džia Ke­lių eis­mo tai­syk­lės.“

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­da­ry­tas tai­syk­les dar tvir­tins ra­jo­no ta­ry­ba.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų