Li­na SUKACKIENĖ

 

Tvar­ky­da­ma as­me­ni­nį ar­chy­vą ra­dau duk­ros Lau­ros 1b kla­sės, Uk­mer­gės pir­mos vi­du­ri­nės mo­kyk­los, ma­te­ma­ti­kos kon­tro­li­nių dar­bų są­siu­vi­nį. La­bai gra­žia ra­šy­se­na Švie­sios at­min­ties mo­ky­to­jos Na­ruš­ke­vi­čie­nės ran­ka už­ra­šy­tas są­siu­vi­nis.

Su­nu­me­ruo­ta vie­nuo­li­ka kon­tro­li­nių dar­bų. Dar­bai nu­me­ruo­ti, bet da­tos ne­pa­ra­šy­tos. Pir­mo­ji da­ta pa­ra­šy­ta ties dar­bu Nr. 5 – sau­sio 17 d. La­bai sim­bo­liš­ka: tai – ir jos gim­ta­die­nio da­ta. Da­rau iš­va­dą, kad su­lau­ku­si sep­ty­ne­rių me­tų ji ra­šė teks­tą ir skai­čia­vo: 50 plius 50 mi­nus 7 ly­gu 93. Ir tai bu­vo prieš 28 me­tus.

Šie­met anū­kas Lau­ry­nas bai­gė pir­mą kla­sę. Pa­ly­gin­ti ne­ga­liu nie­ko, nes są­siu­vi­niai, už­duo­tys ir ver­ti­ni­mai – vis­kas ki­taip. Ir pa­si­dė­ti pri­si­mi­ni­mui ne­tu­riu ko. Jo dar­buo­se nė­ra as­me­ny­bės. Tik į nu­ro­dy­tus lan­ge­lius su­ra­šy­ti trūks­ta­mi skai­čiai, rai­dės. Daž­no­kai spė­jant, bet ne vi­sa­da su­vo­kiant. Nė­ra ran­ka ra­šy­to ma­te­ma­ti­kos dar­bo, nė­ra ver­ti­ni­mo kon­kre­čiu pa­žy­miu. Tu­riu jo pie­ši­nius, kvie­ti­mus į šven­tes. Bet tai jau – vi­sai kas ki­ta.

Ra­šau šį pa­mąs­ty­mą, kai mo­kyk­lo­se pats iš­leis­tu­vių me­tas. Kiek jau­du­lio ir ne­ži­no­my­bės abi­tu­rien­tams ir jų tė­vams. Vie­nas gy­ve­ni­mo eta­pas baig­tas. O kas to­liau?

Pra­si­dės gy­ve­ni­mo kon­tro­li­nių me­tas. Ir vai­kams, ir tė­vams.

Gy­ve­ni­mo kon­tro­li­niai dar­bai bū­na ne­ti­kė­ti, iš anks­to ne­pa­si­ruo­šus, kar­tais vi­sam li­ku­siam gy­ve­ni­mui pa­kei­čiant kryp­tį. Šie įver­ti­nimai – ne­skun­džia­mi.

Bet juk gy­ve­ni­mo kon­tro­li­niams dar­bams mus vi­sus ruo­šė ir ruo­šia šei­ma ir mo­kyk­la. Kiek pui­kių mo­ky­to­jų dir­ba mo­kyk­lo­se, ku­rie vai­kų at­min­ty­je lie­ka kaip šauk­liai, ver­ty­bių puo­se­lė­to­jai.

Šie­met pas­ku­ti­nis skam­bu­tis nu­skam­bė­jo ir Švie­sios at­min­ties vy­ro Ro­mo bu­vu­siems auk­lė­ti­niams. Mes jų ne­pa­ži­no­jom iš vei­dų, bet kiek daug apie juos ir jų tė­vus ži­no­jau iš Ro­mo kal­bų. Mo­ky­to­jų šei­mo­se tai įpras­tas reiš­ki­nys. Džiau­gie­si ki­tų lai­me, per­gy­ve­ni ne­sėk­mes, nes ki­taip tie­siog ne­ga­li.

Per­mai­nos ir per­tvar­kos švie­ti­mo sis­te­mo­je la­bai vei­kia kiek­vie­ną. Per vai­kus, anū­kus, mo­kyk­lo­se dir­ban­čius ko­le­gas, ar­ti­muo­sius.

Tik nie­kas iki šiol ne­pa­kei­tė mo­kyk­li­nio suo­lo, len­tos, bal­tos krei­dos, rug­sė­jo pir­mos ir iš­leis­tu­vių jau­du­lio.

Ste­bė­da­ma gam­tą su­pra­tau ele­men­ta­rią tie­są: už­ėjo lie­tus – ir tu­ri baig­ti įpras­ti­nius dar­bus lau­ke.  Jis pra­eis, ir vėl tę­si, ką pra­dė­jęs.

Taip ir gy­ve­ni­me.

Pra­eis iš­leis­tu­vių šam­pa­no lie­tus, at­si­svei­kin­si­te vie­ni su ki­tais. Liks mo­kyk­la ir mo­ky­to­jai ki­tiems.

Tik ar apie vi­sus ir po ke­le­to me­tų pa­gal­vo­sit...

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų