Kovo 8-ąją pasveikinta ypatinga moteris

Ko­vo 8-ąją su­ėjo 100 me­tų, kai mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė mo­ters die­na. Ly­giai to­kį pa­tį 100 me­tų ju­bi­lie­jų tą­dien šven­tė ir Ukmergės rajono Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jos gy­ven­to­ja Mi­ka­li­na Či­bu­rie­nė. Šim­ta­me­tė se­no­lė juo­kau­ja, kad jos il­ga­am­žiš­ku­mo pa­slap­tis – kasdien ar net po ke­lis kar­tus per die­ną val­go­ma įvairi sriu­ba.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šim­to me­tų su­lau­ku­sios M. Či­bu­rie­nės spin­to­je – ne vie­na skry­bė­lai­tė.

 

Žvi­go­nių kai­me gy­ve­nan­ti M. Či­bu­rie­nė už­au­gi­no tris vai­kus – dvy­nes duk­te­ris ir sū­nų. Vi­si trys da­bar jau pa­tys pen­si­nin­kai. Dukros gy­ve­na Vil­niu­je, o sūnus – Širvintose. Jie yra su­da­rę griež­tą gra­fi­ką ir kiek­vie­ną mė­ne­sį pa­si­keis­da­mi pa­ei­liui at­vyks­ta pa­gy­ven­ti į Žvi­go­nis. Vie­na mo­čiu­tė su­si­tvar­ky­ti ne­pa­jėg­tų, bet pas ku­rią nors duk­rą ar sū­nų kraus­ty­tis kol kas at­si­sa­ko. Jai bran­giau­si sa­vi na­mai. Sa­vo vy­rą mo­te­ris pa­lai­do­jo prieš 25-erius me­tus.

 

Se­no­lė pa­sa­ko­jo prieš­ka­riu dir­bus siu­vė­ja. Siu­vu­si dra­bu­žius dva­ri­nin­kėms ir net gra­fie­nėms. Jos klien­te bu­vu­si net Krikš­tė­nų dva­ro sa­vi­nin­kė. Po­nios ją la­bai gerb­da­vu­sios ir so­din­da­vu­sios už vie­no sta­lo. Mo­te­ris ge­rai iš­ma­nė aukš­tuo­me­nės eti­ke­tą, pa­ti iki pat se­nat­vės mė­go puoš­tis ir dė­vė­ti skry­bė­lai­tes.

 

Iš nuo­trau­kų ma­ty­ti, kad Mi­ka­li­na bu­vo tik­ra gra­žuo­lė, tą tvir­ti­na ir jos vai­kai.

 

Lie­tu­vą oku­pa­vus so­vie­tams M. Či­bu­rie­nės vy­ras bu­vo su­im­tas už po­li­ti­nę veik­lą ir iš­trem­tas. Po Sta­li­no mir­ties ka­li­nio žmo­na su sū­nu­mi bu­vo nu­vy­ku­si į Ka­ra­gan­dos sri­tį su­si­tik­ti su vy­ru. Sū­nus tuo­met pir­mą kar­tą pa­ma­tė tė­tį. Ten vi­si pra­gy­ve­no dve­jus me­tus, o pas­kui grį­žo į Lie­tu­vą.

 

Se­no­lės vai­kai tvir­ti­na, kad ma­ma jo­kio­mis sun­kio­mis li­go­mis ne­sir­gu­si, tie­sa, vi­sai ne­se­niai gu­lė­jo li­go­ni­nė­je, su­stip­rė­jo ir bu­vo iš­ra­šy­ta na­mo.

 

Ju­bi­lia­tės pa­svei­kin­ti į Žvi­go­nis ko­vo 8-ąją at­vy­ko ra­jo­no va­do­vai, sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus, SODROS dar­buo­to­jai, Krikš­tė­nų ben­druo­me­nės at­sto­vai, se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai.

 

Pa­sak Pi­vo­ni­jos se­niū­no Ar­vy­do Grad­kaus­ko, M. Či­bu­rie­nė – vie­nin­te­lė pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį to­kio gra­žaus ju­bi­lie­jaus su­lau­ku­si jų se­niū­ni­jos gy­ven­to­ja. Da­bar pa­ti vy­riau­sia se­niū­ni­jo­je – de­vy­nias­de­šim­ties dar ne­su­lau­ku­si mo­čiu­tė.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų