Kristų garbina palapinėje

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­ne, ša­lia pre­ky­bos cen­tro bu­vo pa­sta­ty­ta mil­ži­niš­ka pa­la­pi­nė. Jo­je dviems sa­vai­tėms įsi­kū­rė re­li­gi­nės ben­druo­me­nės at­sto­vai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ti­kė­ji­mo tie­sų kvie­čia sem­tis į pa­la­pi­nę.

„Ek­kle­sia.lt“ ben­druo­me­nės na­riai skel­bia­si sklei­džian­tys iš­gel­bė­ji­mo ži­nią – Jė­zų Kris­tų. Evan­ge­li­za­ci­nė pa­la­pi­nė – taip pa­va­din­tas mil­ži­niš­kas lai­ki­nas sta­ti­nys – jau pa­bu­vo­jo Ma­ri­jam­po­lė­je, Kė­dai­niuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je.

Sa­vo pri­sis­ta­ty­mus ben­druo­me­nės na­riai va­di­na tar­na­vi­mais, o ren­gi­nius – evan­ge­li­za­ci­niais. Čia dai­nuo­ja­mos Kris­tų gar­bi­nan­čios dai­nos, skai­to­mi pa­moks­lai, ben­drau­ja­ma su žmo­nė­mis.

Aikš­tė­je prie­šais Vil­kmer­gės pa­min­ką to­kiam il­ga­lai­kiam ren­gi­niui lei­di­mas bu­vo iš­duo­tas pir­mą kar­tą.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Vio­le­ta Juo­za­pa­vi­čiū­tė pa­sa­ko­jo, kad mi­nė­tos ben­druo­me­nės at­sto­vai iš pra­džių pa­gei­da­vo dviem sa­vai­tėms įsi­kur­ti Uk­mer­gės mies­to cen­tre prie­šais kul­tū­ros cen­trą. Pra­šė iš­duo­ti ren­gi­niui lei­di­mą to­je vie­to­je, ta­čiau nu­tar­ta pra­šy­mo ne­ten­kin­ti.

Vi­siš­kai at­stum­ti re­li­gi­nės ben­druo­me­nės sta­tu­są tu­rin­čios įmo­nės taip pat ne­ga­lė­jo – ne­bu­vo tam jo­kio pa­grin­do, tad pa­siū­lė ki­tas mies­to vie­tas prie pre­ky­bos cen­trų. Pa­sak spe­cia­lis­tės, jei ben­druo­me­nės na­riai bū­tų pa­si­rin­kę pri­va­čią te­ri­to­ri­ją, lei­di­mo jiems ap­skri­tai ne­rei­kė­tų. Ta­čiau pa­si­rin­ko vals­ty­bi­nę že­mę. Pa­gal tvar­ką to­kiu at­ve­ju bū­ti­nas su­ti­ki­mas leis­ti to­je vie­to­je or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nį. Ka­dan­gi erd­vė mie­ga­ma­ja­me ra­jo­ne, „Ek­kle­sia.lt“ ga­vo su­ti­ki­mą ren­gi­nius sa­vo pa­la­pi­nė­je or­ga­ni­zuo­ti ne bet ku­riuo me­tu, o tik nuo 15 iki 18 val.

Vos prieš sa­vai­tę ži­niask­lai­do­je nu­skam­bė­jo is­to­ri­ja, kuo­met fes­ti­va­ly­je „Ra­ga­nos ri­tu­a­las“, vy­ku­sia­me mū­sų ra­jo­ne Sa­vi­do­nių kai­me, po­li­ci­ja ap­ti­ko di­de­lį kie­kį kvai­ša­lų. Mi­nė­ta, kad lei­di­mą fes­ti­va­liui–se­mi­na­rui reng­ti iš­da­vė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

V. Juo­za­pa­vi­čiū­tė sa­ko, kad to­kiu at­ve­ju, kai ren­gi­nys vyks­ta pri­va­čio­je te­ri­to­ri­jo­je, lei­di­mo gau­ti iš tie­sų ne­rei­kė­jo. Ta­čiau anas at­ve­jis bu­vo ypa­tin­gas. Jo or­ga­ni­za­to­riai pa­tys pa­gei­da­vo, kad fes­ti­va­lis vyk­tų ga­vus ir sa­vi­val­dy­bės, ir po­li­ci­jos su­ti­ki­mus. Ta­da la­bai liaup­si­no sa­vo ren­gi­nį ir ti­ki­no, kad juo iš­gar­sins Uk­mer­gę.

Iš tie­sų – taip ir nu­ti­ko, tik­tai ne ge­rą­ja pras­me...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų