Kūdikio laidotuvėmis rūpinasi seniūnija

 

Ly­duo­kių ka­pi­nė­se ket­vir­ta­die­nį pu­sę pen­kių va­ka­ro lai­do­ja­mas mo­ti­nos nu­žu­dy­tas nau­ja­gi­mis. It ne­rei­ka­lin­gam daik­tui į sru­tų duo­bę iš­mes­tam vai­ke­liui se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai su­tei­kė Taut­gin­to var­dą.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ly­duo­kių se­niū­nas Vy­tau­tas To­liū­nas sa­ko, kad skau­di už­duo­tis – rū­pin­tis kū­di­kio lai­do­tu­vė­mis ir net tap­ti jo var­do tė­vais – se­niū­ni­jos dar­buo­to­jams ten­ka pir­mą kar­tą. Vie­ni­šus se­ne­lius į am­ži­ny­bę ly­dė­jo ne kar­tą, bet kad ne­bū­tų kam pa­lai­do­ti nau­ja­gi­mio – ne­gir­dė­tas da­ly­kas. Sa­vo vai­ku atsi­kra­čiu­sios mo­ti­nos su­tuok­ti­nis sū­naus ne­pri­pa­žįs­ta. Lai­do­tu­vė­mis rū­pin­tis jis at­si­sa­kė. Jis taip pat ne­lei­do vai­ke­lio pa­lai­do­ti šei­mos ka­pe.

Ku­rė­jų kai­mo gy­ven­to­jų na­muo­se at­si­kra­ty­to nau­ja­gi­mio lai­do­tu­vė­mis rū­pi­na­si se­niū­ni­ja.
Dai­vos Zim­blie­nės nuotr.

 
Pri­si­pa­ži­no

Apie krau­pų nu­si­kal­ti­mą, įvyk­dy­tą Ly­duo­kių se­niū­ni­jo­je, Ku­rė­jų kai­me, „Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš­si­aiš­ki­no, kad šio kai­mo gy­ven­to­ja Ra­sa B. nu­žu­dė ir į sru­tų duo­bę įme­tė ne vie­ną sa­vo nau­ja­gi­mį.

Įta­ri­mais, kad šio kai­mo gy­ven­to­ja 30-me­tė Ra­sa ga­lė­jo bū­ti nėš­čia, bet vai­ko ne­tu­ri, su pa­rei­gū­nais pa­si­da­li­no Ly­duo­kių se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja. Ir ji, ir ki­ti kai­mo žmo­nės ma­tė, kad Ra­sa lau­kia­si, ta­čiau ši ka­te­go­riš­kai nei­gė esan­ti nėš­čia.

Kri­mi­na­lis­tai ap­klau­sė įta­ria­mą­ją. Iš pra­džių ji sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai nei­gė, bet po to pri­si­pa­ži­no pa­gim­džiu­si ir nu­žu­džiu­si nau­ja­gi­mį.

Na­muo­se gi­mu­sį, in­de su van­de­niu pa­skan­din­tą sa­vo vai­ke­lį mo­te­ris iš­ne­šė į lau­ką ir įme­tė į ūki­nia­me pa­sta­te esan­čią sru­tų duo­bę.

Gre­sia lais­vės at­ėmi­mas

Tir­da­mi įvy­kį pa­rei­gū­nai duo­bė­je su­ra­do ne tik prieš sa­vai­tę gi­mu­sio vai­ke­lio kū­ne­lį, bet ša­li­mais ap­ti­ko ir daug kau­lų. Pa­aiš­kė­jo, kad sru­tų duo­bė­je, ša­lia šių me­tų bir­že­lį įmes­to nau­ja­gi­mio yra ir ki­to vai­ke­lio ar net ke­lių kū­di­kių pa­lai­kai.

Įkal­čių pri­rem­ta mo­ti­na pri­si­pa­ži­no, kad prieš po­rą me­tų į tą pa­čią duo­bę įme­tė taip pat na­muo­se pa­gim­dy­tą vai­ke­lį.

Ra­sa ir jos su­tuok­ti­nis Gin­tau­tas po ap­klau­sos bu­vo su­lai­ky­ti. Vy­ras po dvie­jų pa­rų pa­leis­tas, o mo­ti­nai pa­skir­tas areš­tas. Ji sa­vo ka­ltės ne­nei­gia, ta­čiau tei­si­na­si, kad abu nu­žu­dy­ti vai­ke­liai bu­vę ne­san­tuo­ki­niai.

Už pa­na­šų nu­si­kal­ti­mą jį įvyk­džiu­siam as­me­niui gre­sia iki 5 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė.

Vai­kai grį­žo na­mo

Eks­per­tai nu­sta­tys, ke­lių ir ka­da at­si­kra­ty­tų nau­ja­gi­mių ka­pu bu­vo ta­pu­si sru­tų duo­bė. Ras­ti kau­le­liai kol kas ne­bus lai­do­ja­mi, o ti­ria­mi os­te­o­lo­gi­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je. Ta­čiau vė­liau, at­li­kus eks­per­ti­zę, kau­le­liai taip pat tu­rės bū­ti pa­lai­do­ti. Var­gu, ar šią pa­rei­gą pri­si­ims dvie­jų sa­vo nau­ja­gi­mių nu­žu­dy­mu įta­ria­ma mo­ti­na. Grei­čiau­sia lai­do­tu­vė­mis vėl rū­pin­sis se­niū­ni­ja.

Kai abu tė­vai bu­vo su­im­ti ir iš­vež­ti į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, dvy­li­kos ir vie­nuo­li­kos me­tų po­ros vai­kus lai­ki­nai pri­glau­dė Vai­kų glo­bos na­mai.

Po dvie­jų pa­rų iš areš­ti­nės na­mo pa­lei­dus tė­vą, di­džiu­lį stre­są pa­ty­rę vai­kai bu­vo grą­žin­ti jo glo­bai. Šei­mos gy­ve­ni­mą aky­lai ste­bi so­cia­li­nė dar­buo­to­ja. Ne­lai­me pa­žen­klin­tuo­se na­muo­se ji lan­ko­si kas­dien.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų