Kūrybiniai sumanymai gimsta Miegučiuose

Va­sa­rą Lie­tu­vos kai­mai at­gy­ja. Vien­kie­miuo­se ir mies­te­lių so­dy­bo­se su­kle­ga čia po­il­siau­jan­tys mies­tie­čiai. Kiek­vie­ną va­sa­rą Mie­gu­čiuo­se va­sa­ro­ja ir vil­nie­tis res­tau­ra­to­rius, kal­vis Juo­zas Ši­mo­nis.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Juo­zas Ši­mo­nis: „Sa­vo so­dy­bo­je at­si­gau­nu...“

53 me­tų vy­ras sa­ko so­dy­bą Mie­gu­čiuo­se nu­si­pir­kęs ne šiaip sau. Šios apy­lin­kė­se – jo gim­ti­nė, čia jis at­gy­ja, čia gims­ta ge­riau­si kū­ry­bi­niai su­ma­ny­mai.

Pa­ti so­dy­ba – taip pat šei­mi­nin­ko kū­ry­bos vai­sius: pir­ko ją ap­leis­tą, su vi­sai su­griu­vu­siu ūki­niu pa­sta­tu. Res­tau­ra­vo, pri­kė­lė nau­jam gy­ve­ni­mui, pa­puo­šė kop­lyt­stul­piu. Pa­grin­di­nius so­dy­bos res­tau­ra­vi­mo mo­men­tus įam­ži­no nuo­trau­ko­se...

Juo­zas Ši­mo­nis – la­bai daž­nas sve­čias ne tik Mie­gu­čiuo­se, bet ir Uk­mer­gės mies­to šven­tė­se. Kal­vis sa­vo dir­bi­niais pre­kiau­ja įvai­rio­se Lie­tu­vos mu­gė­se. Ka­dan­gi jų me­tu pats dar ir grie­žia akor­de­o­nu bei mie­lai ben­drau­ja su mu­gių lan­ky­to­jais, sa­ko pre­ky­ba vi­sa­da lie­kantis pa­ten­kin­tas.

Sos­ti­nės liau­dies mu­zi­kos an­sam­bly­je „Vil­nis“ gro­jan­čiam J. Ši­mo­niui ben­drau­ti ir su klau­sy­to­jais, ir su pir­kė­jais – di­de­lis ma­lo­nu­mas. Di­de­lis ma­lo­nu­mas ir pa­si­tik­ti sve­čius sa­vo so­dy­bo­je Mie­gu­čiuo­se. „Sve­čias į na­mus – Die­vas į na­mus“, – sa­ko Še­šuo­lių ben­druo­me­nę sa­va lai­kan­tis vy­ras.

Ne men­kes­nė už kal­vys­tę jo duon­da­vė yra ir res­tau­ra­ci­ja. Dau­giau nei ket­vir­tį am­žiaus res­tau­ruo­ja įvai­rius me­ta­lo dir­bi­nius.

J. Ši­mo­nio ran­kos lie­tė­si prie Vil­niaus Ar­ki­ka­ted­ros sie­ty­nų. Dar so­viet­me­čiu sie­ty­nus jis kū­rė ir Bal­ta­ru­si­jos va­do­vų už­sa­ky­mu, jais pa­puoš­ta Ry­gos fil­har­mo­ni­ja. Pri­si­me­na – anuo­met sa­vo kū­ri­nius tek­da­vo pa­čiam ir ly­dė­ti iki už­sa­ko­vų, da­ly­vau­ti juos ka­bi­nant.

Res­tau­ra­ci­jai rei­kia ne­ma­žai che­mi­jos ži­nių. J. Ši­mo­nis ap­gai­les­tau­ja, kad šiuo me­tu res­tau­ra­ci­ja jau­ni žmo­nės ne­si­do­mi. To­kius sa­vo ama­to ži­no­vus ant pirš­tų ga­li­ma su­skai­čiuo­ti

O kal­vys­tė ir šiais lai­kais po­pu­lia­ri tarp me­ni­nin­kų. Pa­klau­siau­si už­sa­ky­mai? Pir­ties ar ži­di­nio kū­re­ni­mui rei­ka­lin­gi reik­me­nys, įvai­rūs de­ko­ra­ty­vi­niai ak­cen­tai, pa­ka­bos. Da­bar la­bai po­pu­lia­rūs vo­ra­tin­kliuo­se tū­nan­tys me­ta­li­niai vo­rai.

Vy­ras va­do­vau­ja­si fi­lo­so­fi­ja – lai­mę ne­ša ne pi­ni­gai. Ne­bū­si lai­min­gas te­gal­vo­da­mas, kaip už sa­vo dar­bą dau­giau pi­ni­gų gau­ti. Di­džiau­sią ma­lo­nu­mą tei­kia ne pa­gal iš­skai­čia­vi­mus at­lik­tas dar­bas. An­tai vien­kie­my­je mo­čiu­tė sie­lo­jo­si, kad bai­gia su­pū­ti prie so­dy­bos sto­vin­tis kry­žius. „At­si­ve­žiau me­die­nos ir tą kry­žių su­tai­siau“, – sa­ko pa­šne­ko­vas, įsi­ti­ki­nęs, kad už to­kį dar­bą nie­kaip pi­ni­gų pri­im­ti ne­ga­lė­tų.

J. Ši­mo­nio gim­ti­nė – Še­šuo­lių se­niū­ni­jo­je Ku­zi­lų kai­mo so­dy­ba. Čia au­go ke­tu­ri bro­liai ir se­suo. De­ja, tė­vai la­bai anks­ti mi­rė, pa­lik­da­mi vai­kus naš­lai­čius. Juo­zui tuo­met bu­vo dvy­li­ka, jau­niau­siai se­su­tei – vos pen­ke­ri. Bro­liai Jo­nas ir Sta­sys bu­vo pa­im­ti į in­ter­na­tą, se­se­rį Zi­tą įsi­duk­ri­no. Vy­res­nie­ji pa­tys ka­bi­no­si į gy­ve­ni­mą, įgi­jo spe­cia­ly­bes.

Lig šiol re­mia­si vie­nas į ki­to pe­tį. Su vy­res­niuo­ju Pet­ru, puo­se­lė­jan­čiu tė­vų so­dy­bą, Juo­zas da­ly­vau­ja mu­gė­se, pa­ro­do­se. Tvir­tus ry­šius pa­lai­kan­ti šei­ma daž­nai su­si­tin­ka, tu­ri daug ben­dra.

Ku­rian­tis, daug meist­rau­jan­tis, sa­vo ran­kų dar­bu na­mus puo­šian­tis J. Ši­mo­nis pri­si­pa­žįs­ta nuo sun­kaus kal­vio dar­bo kar­tais be­si­jau­čian­tis pa­var­gęs. Tuo­met pa­si­ne­ria į vi­sai ki­to­kią – leng­vą ta­ry­tum spar­nai kū­ry­bą ir sa­ve at­ran­da po­ezi­jos po­smuo­se...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų